„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich

Cross Table (rounds 1 - 10 )
Team KRá POL ENG DIK HAB POL KLU FAS MED MEL Š. VP± Team Total Rank
Krásný dvůr   6.28 2.32 14.28 4.71 0 12.51 1.85 11.5 0 0 Krásný dvůr 53.45 10
Polska 1 13.72   15.05 18.58 15.75 10.39 13.14 15.97 2.16 15.75 0 Polska 1 120.51 3
England 4.95   13.14 19.44 2.66 10.39 1.7 15.05 0 3.82 0 England 71.15 9
Diktát 17.68 6.86   20 11.5 20 0 18.97 5.72 8.86 0 Diktát 109.59 4
HABRA 5.72 1.42 0.56 0   0 1.7 0 0 0 0 0 HABRA 9.4 11
Polska 2 15.29 4.25 17.34 8.5 20   6.57 15.75 5.2 8.86 0 Polska 2 101.76 6
Klucy 20 9.61 9.61 0 18.3 13.43   1.29 0.78 16.39 0 Klucy 89.41 7
Fast Forward 7.49 6.86 18.3 20 20 4.25 18.71   17.16 18.44 0 Fast Forward 131.21 1
Medový flíček 18.15 4.03 4.95 1.03 20 14.8 2.84   11.5 1.42 0 Medový flíček 78.72 8
Melčus 8.5 17.84 20 14.28 20 11.14 19.22 8.5   9.23 0 Melčus 128.71 2
Š. Š. Š. 20 4.25 16.18 11.14 20 3.61 1.56 18.58 10.77   0 Š. Š. Š. 106.09 5


Cross Table (rounds 11 - 11 )
Team KRá POL ENG DIK HAB POL KLU FAS MED MEL Š. VP± Team Total Rank
Krásný dvůr   8.86 0 Krásný dvůr 62.31 10
Polska 1   7.49 0 Polska 1 128 3
England 11.14   0 England 82.29 9
Diktát 12.51   0 Diktát 122.1 4
HABRA   0 HABRA 9.4 11
Polska 2   11.5 0 Polska 2 113.26 6
Klucy   1.42 0 Klucy 90.83 8
Fast Forward   11.5 0 Fast Forward 142.71 1
Medový flíček 18.58   0 Medový flíček 97.3 7
Melčus 8.5   0 Melčus 137.21 2
Š. Š. Š. 8.5   0 Š. Š. Š. 114.59 5