Valet result
Rank Players
(decl1/lead1 - decl2/lead2)
Deals Butler Bid Play Playing Declaring Defending
Decl # Def # Decl1 # Decl2 # Lead1 # Lead2 # Play #
1Kopřiva - Zajíček161.13-0.021.141.1941.13126.502-4.1320.0080.0041.1312
2Číža - Kolínský161.13-0.231.361.5681.1680.5053.333-0.9440.0041.638
3Hnátová - Svoboda480.65-0.070.720.40220.99260.67120.07100.70151.09110.1326
4Kohutová - Scháňka480.650.210.431.2724-0.41240.70152.2190.0010-0.0614-0.3724
5Kolek - Macura320.300.35-0.05-0.10190.0313-0.3790.1410-1.0780.0050.6813
6Vojtík - Melčák48-1.06-0.17-0.89-0.6223-1.1425-0.1015-1.5880.0412-1.6213-0.3225
7Martynek - Pulkrab16-1.130.23-1.36-1.168-1.568-3.2540.9440.0050.003-1.568
8Žylka - Bahník16-1.130.02-1.14-1.1312-1.194-0.448-2.5044.1320.002-3.254
9Klemš - Botur16-1.31-0.63-0.690.008-1.3880.0040.004-1.388-00.008
•  Legenda pre Valet skóre
•  Deals ukazuje celkový počet odohraných rozdaní daným párom. Čím je ich viac, tým sú ďalšie údaje relevantnejšie.
•  Butler je metóda hodnotenia páru v súťaži družstiev. Číselný udaj je v imp/rozdanie.
   (uvedený údaj sa môže mierne líšiť od osobitne spočítaného Butlera).
•  Bid je podiel z Butlera pripadajúci na licitáciu.
•  Play je časť Butlera pripadajúca na card play (zohrávka + obrana).
•  Skupina údajov Playing rozdeľuje predtým uvedený údaj Play na časť pre zohrávku a obranu
•  Stĺpec Decl obsahuje časť Butlera pripadajúci na zohrávku páru
•  Stĺpec Def obsahuje časť Butlera pripadajúci na obranu páru
•  Skupina údajov Declaring personalizuje predtým uvedený údaj Decl na časti pre jednotlivých hráčov
•  Stĺpec Decl1 obsahuje časť údaja Decl pripadajúci na zohrávku hráča1
•  Stĺpec Decl2 obsahuje časť údaja Decl pripadajúci na zohrávku hráča2
•  Skupina údajov Defending personalizuje predtým uvedený údaj Def na jednotlivých hráčov
•  Stĺpec Lead1 obsahuje časť údaja Def pripadajúci na výnos hráča1
•  Stĺpec Lead2 obsahuje časť údaja Def pripadajúci na výnos hráča2
•  Stĺpec Play hodnotí card play páru v obrane, obsahuje doplňujúcu časť údaja Def
•  Všeobecné poznámky
•  Stĺpec # uvádza počet rozdaní pre stĺpec vľavo
•  Tabuľku možno zotriediť podľa každého stĺpca (kliknutím na jeho hlavičku) mimo stĺpca Players.
•  U relevantných buniek je uvedený tzv. tooltip (po nabehnutí myškou nad buňku), ktorý pomáha v identifikácii obsahu buňky.
About Valet score read here and here
Main menu