Holý Jaroslav - Nulíček Vladimír • 2nd round private score card
pair number: 28 • MP:447 • score:58.20% •  rank: 4


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 3NT-2 W 2 100   8 25 Černá Anna Marie - Pulkrab Petr
2 NS EW 6+1 E 3   1010 29 91
3 EW EW 4= E A   620 18 56 Winter Josef - Hruška František
4 All EW 4+1 E J   650 20 62
5 NS EW 4+1 W 4   450 31 97 Zajíček Bohumír - Pěkný Pavel
6 EW EW 3+2 S 4 200   20 62
7 All EW 4= E J   620 30 94 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
8 none EW 5+2 N 10 440   20 62
11 none EW 4x-1 S Q   100 10 31 Lančová Milena - Svobodová Pavla
12 NS EW 4-1 E 5 50   19 59
13 All EW 3NT+2 W J   660 16 50 Medlín Jiří - Medlínová Blanka
14 none EW 1NTxx= S A 560   0 0
15 NS EW 6+1 N 7 1460   28 88 Gajdoš Jozef - Nižnanský Ján
16 EW EW 1NT+2 W K   150 18 56
17 none EW 3+3 S Q 170   26 81 Kyptová Monika - Humpál Michal
18 NS EW 3= N 4 140   5 16
19 EW EW 3+1 W 8   170 22 69 Krása Ondřej - Schulzová Kristýna
20 All EW 3-1 N A   100 13 41
21 NS EW 5-2 N K   200 25 78 Emmer Jiří - Kupková Lucie
22 EW EW 2+1 E 5   110 26 81
23 All EW 4+1 S A 650   12 38 Plhal Petr - Pešout Jan
24 none EW 4+1 W K   450 17 53
25 EW EW 1NT+1 W 7   120 12 38 Sondström Bo - Sjöblom Carina
26 All EW 3= E A   140 22 69


round result complete result