Hlaváč Jan - Žmak Maxim • 2nd round private score card
pair number: 35 • MP:315 • score:41.02% •  rank: 32


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 3NT-4 W 2 200   0 0 Medlín Jiří - Medlínová Blanka
2 NS EW 6= E 9   980 22 69
3 EW EW 4-2 W 4 200   1 3 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar
4 All EW 4+2 E 3   680 29 91
5 NS EW 3+2 W K   200 12 38 Krása Ondřej - Schulzová Kristýna
6 EW EW 3NT+2 N Q 460   1 3
7 All EW 4= W K   620 30 94 Dvořák Jakub - Dvořák Martin
8 none EW 6= N A 920   10 31
9 EW EW 3NT+2 E 3   660 20 62 Plhal Petr - Pešout Jan
10 All EW 3-1 N 3   100 20 62
11 none EW 3-6 W 7 300   0 0 Haman Aleš - Pivnička Jan
12 NS EW 4-2 E 3 100   6 19
13 All EW 5+1 E K   620 8 25 Černá Anna Marie - Pulkrab Petr
14 none EW 2NT+1 W 7   150 29 91
15 NS EW 7NT= N J 2220   7 22 Lančová Milena - Svobodová Pavla
16 EW EW 2+1 E 7   140 13 41
17 none EW 5= S A 400   22 69 Zajíček Bohumír - Pěkný Pavel
18 NS EW 3= N 6 140   5 16
19 EW EW 3NT-1 E 10 100   5 16 Gajdoš Jozef - Nižnanský Ján
20 All EW 2-1 W A 100   10 31
21 NS EW 5= N J 600   1 3 Erdeová Jana - Mašek Jiří
22 EW EW 2+1 E 5   110 26 81
25 EW EW 4= W A   130 16 50 Martynek Jan - Ertner Jan
26 All EW 2+1 E A   140 22 69


round result complete result