Častoňová Anna - Botur David • 1st round private score card
pair number: 41 • MP:476 • score:41.61% •  rank: 45


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 5-1 S Q  506 14 Kálalová Anna - Horáček Josef
2 NS NS 3NT= W K  4004 9
3 EW NS 2= E 2  1107 16 Dudková Markéta - Kopecký Michal
4 All NS 3NT+1 S 2630  29 66
5 NS NS 4+2 N 6680  35 80 Bahník Petr - Svoboda Otakar
6 EW NS 4= N K420  5 11
7 All NS 4+2 W K  68017 39 Guldbransen Helene - Radojcic Zoran
8 none NS 2+1 E 10  1100 0
9 EW NS 3-1 N A  5030 68 Schadinger Karin - Hackl Werner
10 All NS 2NT-1 N J  10019 43
11 none NS 1NT+4 E Q  21022 50 Novotný Jan - Barnet Lukáš
12 NS NS 4+2 W A  4800 0
13 All NS 4= S J620  28 64 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
14 none NS 3-2 S 10  1007 16
15 NS NS 3+1 N J170  12 27 Janas Adam - Melčák Martin
16 EW NS 4= N K420  39 89
17 none NS 3-1 E Q50  24 55 Vlachová Karolína - Šlemr Jakub
18 NS NS 5x-2 W A300  2 5
19 EW NS 3= N 2140  28 64 Luong Ha My - Kupková Barbora
20 All NS 3NT-3 W 8300  36 82
21 NS NS 4= W Q  4206 14 Macura Milan - Medlín Aleš
22 EW NS 3+2 W 7  15022 50
23 All NS 3+1 W A  17021 48 Králík Michal - Procházka Adam
24 none NS 4-3 W Q150  40 91
25 EW NS 3-3 S 10  1502 5 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
26 All NS 2+2 E A  13035 80


round result complete result