„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
Table score sheet

Warning: subroutine final_result no results file: group1/MatchResults_9 _2_1.csv... exit