„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich
Player Butler