„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
Table score sheet