Results for board 7
Table Home Team Visiting Team Room Contract Decl Lead NS EW Diff+- IMPs
HT VT HT VT
2. liga - základní část, round 3
1NMM Triga Open3N+1 N7630   30   1  
Closed3N= N 7600  
2Logik Chiméra Havířov Open4-2 N6  -200   350   8
Closed2N+1 N 5150  
3SUKL Pernštejn Open1N+3 N7180     420   9
Closed3N= N 8600  
4Teplice SBK ESO Open4-2 N7  -200   100   3
Closed4-1 S A  -100
5Černá růže Havířov Elán Open4-2 N4  -200   100   3
Closed3N-1 N 8  -100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
<<  <  select deal  >  >>
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 AKT
AJT93
Q93
  KT
9 QJ86
762 K84
AKJ2 T875
J9832 74
  75432
  Q5
  64
  AQ65
 
 
N
N  
8
6
9
8
9
S  
8
6
9
8
9
E  
5
7
3
5
3
W  
5
7
3
5
3

  Minimax: 3N by N, 600
Main menu