Results for board 25
Table Home Team Visiting Team Room Contract Decl Lead NS EW Diff+- IMPs
HT VT HT VT
2. liga - základní část, round 5
1SUKL NMM Open5+1 NK420          
Closed4= S A420  
2Triga Logik Open5+1 NK420     500   11
Closed6= N K920  
3Pernštejn Teplice SBK Open6= NK920   500   11  
Closed5+1 N K420  
4ESO Černá růže Havířov Open5+1 NK420          
Closed5+1 N K420  
5Chiméra Havířov Elán Open5+2 N2440     480   10
Closed6= N K920  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
<<  <  select deal  >  >>
Deal:25 Dealer:North  vul.:EW
 
76
KQJ976
  AQ942
J987 Q62
AJT952 KQ84
8 432
65 JT7
  AKT543
  3
  AT5
  K83
 
 
N
N  
12
12
5
10
7
S  
12
12
5
10
7
E  
0
0
7
3
0
W  
0
0
7
3
0

  Minimax: 6 by N, 920
Main menu