Kyptová Monika - Humpál Michael • 2nd round private score card
pair number: 10 • IMP:14 •  ave score:0.58 IMP •  round rank: 5-7


Board Vuln Line Contract By Lead Result  IMPs  Result
ave
Round
rank
Actual
rank
Opponents players
NS EW
17 noneNS5+1 WQ  420-5 -24018 17 Textor Michael - Emmer Jiří
18 NSNS5+1 N3680  3 56012 17
19 EWNS2NT-2 E4200  4 708 16
20 AllNS3NT-1 W5100  6 -1603 16
21 NSNS2= W8  110-3 -207 16 Baláš Jiří - Pulkrab Petr
22 EWNS4-1 EQ100  9 -3103 15
23 AllNS3x-3 NA  800-13 9011 17
24 noneNS3NT+1 W3  4300 -42011 17
1 noneNS4-2 W6100  1 6011 17 Medlín Aleš - Volhejn Vít
2 NSNS6-1 EA50  6 -1808 16
3 EWNS3-2 SA  1000 -1008 15
4 AllNS4x= WA  790-15 33012 17
5 NSNS3NT= W10  400-4 -26013 17 Kopecký Michal - Šlemr Jakub
6 EWNS3= WK  1400 -14013 17
7 AllNS4-1 EA100  5 -8012 17
8 noneNS3+2 EA  2000 -19012 17
9 EWNS3-3 WA300  4 16011 15 Křivánek Jiří - Hora Jakub
10 AllNS4= SQ620  5 44010 14
11 noneNS4+1 WK  450-4 -32010 16
12 NSNS3= N10140  0 13010 16
13 AllNS2-3 E6300  5 1109 15 Otradovcová Zuzana - Vávra Přemysl
14 noneNS4NT-2 E5100  9 -3107 13
15 NSNS4+2 S2680  2 6105 13
16 EWNS3= E2  110-1 -706 14


round result complete result