Textor Michael - Emmer Jiří • 1st round private score card
pair number: 16 • IMP:21 •  ave score:1.05 IMP •  round rank: 3


Board Vuln Line Contract By Lead Result  IMPs  Result
ave
Round
rank
Opponents players
NS EW
13 AllNS          21010bye
14 noneNS          40011
15 NSNS          -1011
16 EWNS          74011
5 NSEW4+1 E5  4500 -44011 Baláš Jiří - Pulkrab Petr
6 EWEW4-1 SA  503 606
7 AllEW5+1 E9  620-2 -68010
8 noneEW3NT-3 N2  1504 -206
9 EWNS4-3 W10300  5 1304 Otradovcová Zuzana - Vávra Přemysl
10 AllNS2+2 E7  1706 -4303
11 noneNS4+2 WK  4802 -5502
12 NSNS3= NK140  6 -902
17 noneEW1NT-1 SA  501 -301 Medlín Aleš - Volhejn Vít
18 NSEW2NT= NJ120  -4 -102
19 EWEW5x-3 NQ  5004 -3503
20 AllEW3NT= N5600  -6 3404
1 noneNS2= W7  90-1 -605 Křivánek Jiří - Hora Jakub
2 NSNS3NT+1 WQ  430-4 -2807
3 EWNS1NT= S390  3 -206
4 AllNS1NT+3 N2180  3 803
21 NSEW5x-1 WK100  6 3403 Kuk Richard - Vrkoč Petr
22 EWEW3= SK110  -3 103
23 AllEW4-1 EK100  -2 503
24 noneEW4+1 N5450  0 4503


round result complete result