Kuk Richard - Vrkoč Petr • 3rd round private score card
pair number: 19 • IMP:0 •  ave score:0.00 IMP •  round rank: 8


Board Vuln Line Contract By Lead Result  IMPs  Result
ave
Round
rank
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneNS2+2 N3130  -7 43020 17 Hubená Jana - Hubený Petr
2 NSNS4-1 W850  5 -12017 15
3 EWNS3+1 S5170  3 708 15
4 AllNS3= SK140  2 808 14
5 NSNS3NT+3 N4690  -7 100014 17 Karlík Petr - Honzáková Lenka
6 EWNS4-1 EA100  12 -5104 13
7 AllNS1NT+1 SQ120  11 -3903 12
8 noneNS3= N10140  4 02 11
9 EWNS3NT+1 N4430  3 3401 11 Klemš Erik - Vozábal David
10 AllNS4-1 E10100  0 1002 10
11 noneNS3NT-1 W650  6 -2101 9
12 NSNS4+1 WA  4500 -4601 9
13 AllNS3x= WQ  670-12 504 11 Vojtík Jakub - Scháňka Martin
14 noneNS3+1 SA130  4 04 10
15 NSNS4+2 W10  480-3 -3903 11
16 EWNS5x-1 S7  100-11 4607 12
17 noneNS4= SA420  0 4207 12 Kopřiva Jiří - Machát Vladimír
18 NSNS1+1 NA110  1 807 12
19 EWNS3-1 S6  500 -609 11
20 AllNS3NT-2 EK200  3 1106 11
21 NSNS4= E7  420-2 -3607 11 Kyptová Monika - Humpál Michael
22 EWNS4x-2 N3  300-4 -1607 13
23 AllNS4-1 S9  100-10 35012 15
24 noneNS2+3 N6200  2 1509 14


round result complete result