Janiak  - Birowski  • 2nd round private score card
pair number: 28 • MP:406 • score:57.83% •  round rank: 4


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS5x-4 N   8000 0 Hnátová Daniela - Medlínová Blanka
2 NSNS1NT+3 W   18014 54
3 EWNS4-2 W 200  23 88
4 AllNS4= N 620  0 0 Mašek Jiří - Svobodová Pavla
5 NSNS3NT-1 N   1002 8
6 EWNS4= S 420  22 85
7 AllNS3-1 W 100  21 81 Kubišta Karel - Sedral Jiří
8 noneNS3-1 E 50  20 77
9 EWNS3NT+1 E   63011 42
10 AllNS3x= S 730  24 92 Laštovička Zdeněk - Coňková Marcela
11 noneNS4x+1 E   6905 19
12 NSNS3NT= E   40024 92
13 AllEW3+1 W   13026 100 Dobiáš Josef - Picmausová Olga
14 noneEW3NT-2 W 100  0 0
15 NSEW4= E   13022 85
16 EWEW4= N 420  18 69 Chotaš Jiří - Horáček Josef
17 noneEW3+1 N 170  23 88
18 NSEW4+2 W   4809 35
19 EWEW3-2 S   1004 15 Volhejn Petr - Volhejn Vít
20 AllEW4= S 620  12 46
21 NSEW3NT-1 N   10017 65
22 EWNS3x= S 530  26 100 Hora Jakub - Křivánek Jiří
23 AllNS2-1 W 100  21 81
24 noneNS6NT= N 990  23 88
25 EWNS4+2 S 480  11 42 Svoboda Otakar - Hájková Soňa
26 AllNS2+2 N 170  13 50
27 noneNS2NT+2 S 180  15 58


round result complete result