Fojtíková Helena - Ochvat Lumír • 1st round private score card
pair number: 10 • MP:175 • score:52.08% •  rank: 7


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 2NT-1 N 4   50 13 93 Hajdok  - Hajdoková Elena
2 NS EW 4-1 E 10 50   12 86
3 EW EW 2+1 N Q 140   2 14
4 All EW 6-1 E J 100   3 21 Sagan Tadeusz - Novotná Helena
5 NS EW 3NT-5 S 7   500 14 100
6 EW EW 4+1 W 7   650 8 57
7 All EW 5= S 5 650   5 36 Malewicz Krystyna - Hugiel Lesław
8 none EW 4= N 6 420   3 21
9 EW EW 4= N 3 130   5 36
10 All EW 1NT-1 N 2   100 8 57 Gerhardová Jiřina - Menyhért Tibor
11 none EW 3= W 3   110 12 86
12 NS EW 4x-2 W Q 300   0 0
13 All EW 2NT-3 E 7 300   5 36 Nováčková Marta - Kahánek Remigio
14 none EW 2+3 S A 200   12 86
15 NS EW 6+1 N 9 1460   0 0
16 EW EW 4= E 10   620 10 71 Novotný Josef - Šaržíková Hana
17 none EW 5-2 S 3   100 7 50
18 NS EW 4-2 W 3 100   2 14
19 EW EW 3NT-1 E 10 100   3 21 Skyvová Eva - Boháček Josef
20 All EW 6+1 W 4   1460 14 100
21 NS EW 5x-1 S 6   200 14 100
22 EW EW 3NT= N 9 400   6 43 Rokosová Eva - Przybylski Henryk
23 All EW 3NT-1 W 2 100   4 29
24 none EW 4+1 E A   450 13 93


complete result