Fojtíková Helena - Skyvová Eva • 1st round private score card
pair number: 22 • MP:285 • score:53.98% •  rank: 9-10


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 5-2 N J   100 7 32 Novotná Anna - Kahánek Remigio
2 NS NS 3NT+2 E 8   460 2 9
3 EW EW 3NT+1 W 9   630 18 82 Pavlovská Ivona - Pavlovský Tomáš
4 All EW 3NT-1 S 9   100 18 82
5 NS NS 4+1 E A   150 9 41 Mazur Bronisław - Buchacz Jerzy
6 EW NS 3-1 S 5   50 11 50
9 EW NS 3NT= N 8 400   14 64 Gerhardová Jiřina - Nováčková Marta
10 All NS 4+3 W 7   710 3 14
11 none EW 1NT+2 E 2   150 19 86 Jedličková Ľudmila - Mlýnková Marta
12 NS EW 4= W A   130 16 73
13 All NS 1NT+1 N Q 120   16 73 Tomčíková Zdena - Jiránek Josef
14 none NS 4= E A   420 4 18
15 NS EW 4NT-1 N 6   100 22 100 Szagała Bogusława - Szagała Jan
16 EW EW 4-1 S A   50 16 73
17 none EW 3NT+1 N K 430   3 14 Anczakowski Janusz - Piela Jerzy
18 NS EW 3NT+2 S 6 660   1 5
19 EW EW 2NT+2 N K 180   20 91 Kaniová Marcela - Kania Karel
20 All EW 2+2 W 2   170 16 73
21 NS EW 2+2 E 10   130 22 100 Poláčková Věra - Přerovský Václav
22 EW EW 2-2 W 7 200   0 0
23 All EW 4-2 N A   200 20 91 Čech Jaroslav - Čechová Květa
24 none EW 1NT+1 N 3 120   0 0
25 EW EW 3NT= E K   600 11 50 Malewicz Krystyna - Malewicz Jan
26 All EW 2= W 9   110 17 77


complete result