Gajdoš Jozef - Nižnanský Ján • 1st round private score card
pair number: 11 • MP:459.8 • score:40.19% •  rank: 43


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3-3 E A150  32 73 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
2 NS NS 2+1 W K  1405 11
3 EW NS 4-2 N 9  1004 9 Nováková Viera - Šimonová Alica
4 All NS 3-2 W 9200  42 95
5 NS NS 4+2 S 6680  32 73 Belčák Peter - Švec Ivo
6 EW NS 4-1 E 8100  20 45
7 All NS 3+1 S 4170  11 25 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
8 none NS 3+1 S A170  27 61
9 EW NS 1+1 S 4110  9 20 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
10 All NS 3NT-2 W 9200  42 95
11 none NS 4-1 W 650  14 32 Balogh László - Samuel Péter
12 NS NS 5+1 E 9  42027 61
13 All NS 2+2 W 9  1706 14 Štefánik Viliam - Šustek Emil
14 none NS 3-1 S K  5025 57
15 NS NS 3= W 7  14023 52 Gero István - Márjai György
16 EW NS 4+1 S K150  9 20
17 none NS 3NT-1 S 4  507 16 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
18 NS NS 4+1 W J  45013 30
19 EW NS 4-1 N 10  5017.6 40 Frajt Ján - Belčák Vojtech
20 All NS 4= W Q  62027.2 62
21 NS NS 6-1 N 6  1001 2 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
22 EW NS 5-1 N 5  5024 55
23 All NS 3NT+1 E 2  6300 0 Krajčo Milan - Lóňay Milan
24 none NS 1+1 S 390  6 14
25 EW NS 3NT+2 S Q460  14 32 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
26 All NS 4= N 5620  22 50


round result complete result