Ormay Éva - Ormay György • 1st round private score card
pair number: 12 • MP:673 • score:58.83% •  rank: 4


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2+1 S 8140  25 57 Krajčo Milan - Lóňay Milan
2 NS NS 3NT-1 N 4  10014 32
3 EW NS 2+2 N 9170  33 75 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
4 All NS 1NT-2 N J  2003 7
5 NS NS 3+3 S 9230  1 2 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
6 EW NS 5x-2 E 2500  37 84
7 All NS 3+2 S 2200  24 55 Nováková Viera - Šimonová Alica
8 none NS 2NT= E 9  1203 7
9 EW NS 3+1 N 2170  30 68 Belčák Peter - Švec Ivo
10 All NS 3NT= W 7  60028 64
11 none NS 5= N 6400  40 91 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
12 NS NS 3NT+3 W 2  4909 20
13 All NS 2= W 10  11023 52 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
14 none NS 3-2 W A100  35 80
15 NS NS 3NT-1 E 650  38 86 Balogh László - Samuel Péter
16 EW NS 5= N 10400  31 70
17 none NS 3NT-1 N 7  507 16 Štefánik Viliam - Šustek Emil
18 NS NS 3+2 W J  20037 84
19 EW NS 3= N 6140  36.2 82 Gero István - Márjai György
20 All NS 6NT-2 E 7200  40.8 93
21 NS NS 6= N A1430  37 84 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
22 EW NS 4= S A130  31 70
23 All NS 3NT-1 W 10100  14 32 Frajt Ján - Belčák Vojtech
24 none NS 1NT+3 S 4180  39 89
25 EW NS 6+1 N 5940  35 80 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
26 All NS 4= N 3620  22 50


round result complete result