Šikra Michal - Movnar Marian • 1st round private score card
pair number: 13 • MP:381.4 • score:33.34% •  rank: 46


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2-4 W 5200  37 84 Frajt Ján - Belčák Vojtech
2 NS NS 3+1 N 4130  29 66
3 EW NS 4x-1 N 9  1004 9 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
4 All NS 2= E 10  11013 30
5 NS NS 4+1 S 4650  14 32 Krajčo Milan - Lóňay Milan
6 EW NS 3= E 2  1406 14
7 All NS 2+2 S Q170  11 25 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
8 none NS 4x-1 S 2  1008 18
9 EW NS 3NT-1 N 2  502 5 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
10 All NS 3NT+2 W 3  6600 0
11 none NS 5x-1 N 6  1003 7 Nováková Viera - Šimonová Alica
12 NS NS 3NT+2 W 6  46020 45
13 All NS 2+1 W 10  14012 27 Belčák Peter - Švec Ivo
14 none NS 2-2 S K  10010 23
15 NS NS 1NT+2 E 6  15014 32 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
16 EW NS 5= S A400  31 70
17 none NS 3NT+1 S 3430  39 89 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
18 NS NS 4+1 W Q  45013 30
19 EW NS 4-1 N 6  5017.6 40 Balogh László - Samuel Péter
20 All NS 4+1 W 9  65016.8 38
21 NS NS 4+1 N 9650  7 16 Štefánik Viliam - Šustek Emil
22 EW NS 4x= S A510  40 91
23 All NS 4-1 W 4100  14 32 Gero István - Márjai György
24 none NS 1NT+1 S 3120  16 36
25 EW NS 5+1 S Q420  3 7 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
26 All NS 3-2 W K200  1 2


round result complete result