Radzikowski Piotr - Różak Robert • 1st round private score card
pair number: 2 • MP:628 • score:54.90% •  rank: 12


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3-3 E A150  32 73 Balogh László - Samuel Péter
2 NS NS 5-1 S 6  10014 32
3 EW NS 4-1 S J  5010 23 Štefánik Viliam - Šustek Emil
4 All NS 2-2 E 10200  42 95
5 NS NS 4+2 N 7680  32 73 Gero István - Márjai György
6 EW NS 5-2 E 8200  27 61
7 All NS 3+1 N 5170  11 25 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
8 none NS 4x-3 E A500  37 84
9 EW NS 2+2 S 8170  30 68 Frajt Ján - Belčák Vojtech
10 All NS 3NT= W 8  60028 64
11 none NS 5-3 S J  1500 0 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
12 NS NS 2+3 E 5  15040 91
13 All NS 1NT+1 S K120  42 95 Krajčo Milan - Lóňay Milan
14 none NS 2= W Q  9016 36
15 NS NS 2= W 10  9030 68 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
16 EW NS 5= S A400  31 70
17 none NS 2+2 S 8170  24 55 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
18 NS NS 4+1 W Q  45013 30
19 EW NS 4-1 N 8  5017.6 40 Nováková Viera - Šimonová Alica
20 All NS 5+1 W 8  6807.4 17
21 NS NS 4+2 N 5680  20 45 Belčák Peter - Švec Ivo
22 EW NS 4= S A130  31 70
23 All NS 4-2 W 9200  34 77 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
24 none NS 1NT+2 S 3150  30 68
25 EW NS 5+2 S Q440  7 16 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
26 All NS 4= N J620  22 50


round result complete result