Kłys Tomasz - Pustelnik Jan • 1st round private score card
pair number: 5 • MP:557.1 • score:48.70% •  rank: 30


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2+1 N A140  25 57 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
2 NS NS 3= W K  1405 11
3 EW NS 4-1 S Q  5010 23 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
4 All NS 2= E 10  11013 30
5 NS NS 4+2 S 8680  32 73 Nováková Viera - Šimonová Alica
6 EW NS 3= E 10  1406 14
7 All NS 2+2 S 9170  11 25 Belčák Peter - Švec Ivo
8 none NS 3+1 S A170  27 61
9 EW NS 3+1 S 8170  30 68 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
10 All NS 3NT-2 W 8200  42 95
11 none NS 3-1 E J50  14 32 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
12 NS NS 3NT+2 W K  46020 45
13 All NS 2= W 9  11023 52 Balogh László - Samuel Péter
14 none NS 1NT= W 4  9016 36
15 NS NS 2NT+1 E 6  15014 32 Štefánik Viliam - Šustek Emil
16 EW NS 3NT= S 2400  31 70
17 none NS 3NT-1 N 7  507 16 Gero István - Márjai György
18 NS NS 2+4 W Q  23028 64
19 EW NS 5x-1 W A200  43.9 100 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
20 All NS 4= W Q  62027.2 62
21 NS NS 4+2 N 9680  20 45 Frajt Ján - Belčák Vojtech
22 EW NS 3= E K  1405 11
23 All NS 4-2 W 9200  34 77 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
24 none NS 1NT+1 S 3120  16 36
25 EW NS 6+1 S Q940  35 80 Krajčo Milan - Lóňay Milan
26 All NS 4= N 8620  22 50


round result complete result