Ižip Milan - Krušpán Viliam • 1st round private score card
pair number: 6 • MP:353 • score:30.86% •  rank: 47


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2-1 N J  504 9 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
2 NS NS 2+2 N 4130  29 66
3 EW NS 2NT-4 E K400  42 95 Krajčo Milan - Lóňay Milan
4 All NS 2NT-2 N Q  2003 7
5 NS NS 2+4 S 9230  1 2 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
6 EW NS 3+1 E 10  1702 5
7 All NS 3+1 N 4170  11 25 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
8 none NS 3= W 6  1106 14
9 EW NS 2+1 S 6140  17 39 Nováková Viera - Šimonová Alica
10 All NS 3NT-2 W 8200  42 95
11 none NS 4-1 E 1050  14 32 Belčák Peter - Švec Ivo
12 NS NS 2x-4 N 4  11000 0
13 All NS 2= W 10  11023 52 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
14 none NS 2= W 4  9016 36
15 NS NS 2NT+1 E K  15014 32 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
16 EW NS 3+2 S 7150  9 20
17 none NS 2+1 S 3140  20 45 Balogh László - Samuel Péter
18 NS NS 4+1 W J  45013 30
19 EW NS 1+2 W 10  1404.5 10 Štefánik Viliam - Šustek Emil
20 All NS 3+3 W 9  23033.5 76
21 NS NS 5-1 S 4  1001 2 Gero István - Márjai György
22 EW NS 2+1 E K  1405 11
23 All NS 4-1 W 10100  14 32 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
24 none NS 1= S 680  4 9
25 EW NS 5+1 S Q420  3 7 Frajt Ján - Belčák Vojtech
26 All NS 4= N 8620  22 50


round result complete result