Kováč Ondrej - Rumančík Jakub • 1st round private score card
pair number: 8 • MP:587.9 • score:51.39% •  rank: 24


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 1+2 N A140  25 57 Štefánik Viliam - Šustek Emil
2 NS NS 3-1 W A50  19 43
3 EW NS 4x-1 N 3  1004 9 Gero István - Márjai György
4 All NS 3= W A  11013 30
5 NS NS 4= S J620  6 14 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
6 EW NS 3= E 3  1406 14
7 All NS 4= S 10620  36 82 Frajt Ján - Belčák Vojtech
8 none NS 2+3 S 4200  33 75
9 EW NS 3NT= N 2400  40 91 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
10 All NS 3NT= W 7  60028 64
11 none NS 5x= N A550  44 100 Krajčo Milan - Lóňay Milan
12 NS NS 5= E 5  40034 77
13 All NS 2NTx-2 N 3  5000 0 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
14 none NS 2-3 N 2  1503 7
15 NS NS 4-1 W 750  38 86 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
16 EW NS 5= N 3400  31 70
17 none NS 3NT-1 S 4  507 16 Nováková Viera - Šimonová Alica
18 NS NS 3+2 W 4  20037 84
19 EW NS 5-1 W A100  27.5 62 Belčák Peter - Švec Ivo
20 All NS 5+1 W J  6807.4 17
21 NS NS 4+2 N 9680  20 45 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
22 EW NS 5-1 S A  5024 55
23 All NS 3NT= E 2  6004 9 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
24 none NS 3NT+1 N 5430  44 100
25 EW NS 6+1 S Q940  35 80 Balogh László - Samuel Péter
26 All NS 4= N 2620  22 50


round result complete result