Slabeycius Juraj - Hora Peter • 1st round private score card
pair number: 9 • MP:574 • score:50.17% •  rank: 25


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2x-2 W 5300  41 93 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
2 NS NS 3+1 N 4130  29 66
3 EW NS 2= N A110  16 36 Balogh László - Samuel Péter
4 All NS 1NT+1 W 2  1208 18
5 NS NS 4+2 S J680  32 73 Štefánik Viliam - Šustek Emil
6 EW NS 3NT-3 W 5300  30 68
7 All NS 4x-1 E J200  24 55 Gero István - Márjai György
8 none NS 4x-4 E A800  44 100
9 EW NS 3NT+1 N 3430  42 95 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
10 All NS 3NT+1 W 3  63010 23
11 none NS 4= N 6130  20 45 Frajt Ján - Belčák Vojtech
12 NS NS 2= W Q  11042 95
13 All NS 3-1 S K  10030 68 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
14 none NS 2= S 2110  39 89
15 NS NS 1x-2 S 5  5000 0 Krajčo Milan - Lóňay Milan
16 EW NS 3+2 S K150  9 20
17 none NS 3+1 S A130  17 39 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
18 NS NS 4+1 W Q  45013 30
19 EW NS 4-1 N 8  5017.6 40 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
20 All NS 4+2 W 9  6807.4 17
21 NS NS 4+2 N A680  20 45 Nováková Viera - Šimonová Alica
22 EW NS 4= W 10  1309 20
23 All NS 4-1 W 10100  14 32 Belčák Peter - Švec Ivo
24 none NS 1NT+1 S 4120  16 36
25 EW NS 3x-3 W 3800  22 50 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
26 All NS 4= N 3620  22 50


round result complete result