Pulkrab Petr - Šlemr Jakub • 2nd round private score card
pair number: 22 • MP:582 • score:50.87% •  rank: 22


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4-1 E 450  36 82 Filip Anatol - Ploščica Miroslav
2 NS NS 4+1 E 9  4508 18
3 EW NS 3NT+1 W 4  63026 59 Siničáková Marta - Štofková Judita
4 All NS 2NT+2 N 3180  23 52
5 NS NS 3+1 N Q130  21 48 Bódis G. - Honti László
6 EW NS 2+4 W A  23016 36
7 All NS 4+1 E 3  65014 32 Nowak Kamil - Tuszyński Piotr
8 none NS 3x-1 N J  10024 55
9 EW NS 6= N 5920  38 86 Wajdowicz Renata - Hycnar Andrzej
10 All NS 3NT+1 S 9630  10 23
11 none NS 4-1 N Q  5021 48 Munka Vladimír - Škerlík Anton
12 NS NS 1NT+1 E 2  12014 32
13 All NS 4-1 S K  10014 32 Horňák Mirko - Menyhért Tibor
14 none NS 1NT= S 990  26 59
15 NS NS 2x-4 W 10800  43 98 Lauer Zbyněk - Krátký Jan
16 EW NS 3NT+1 E A  63022 50
17 none NS 4+1 N K450  26 59 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
18 NS NS 3NT+2 E 2  46013 30
19 EW NS 2= S 10110  16 36 Demchik Mihal - Lendel Vasil
20 All NS 3+2 W A  2008 18
21 NS NS 5x= E 4  5502 5 Velecký Eduard - Kvoček Juraj
22 EW NS 5-1 E K100  40 91
23 All NS 3= S 3110  28 64 Biačko Ján - Onder Jozef
24 none NS 3NT-2 W 10100  38 86
25 EW NS 3+1 S 3130  36 82 Mokráň Pavel - Suchá Eva
26 All NS 4= S K620  19 43


round result complete result