Krajčo Milan - Lóňay Milan • 2nd round private score card
pair number: 23 • MP:540 • score:47.20% •  rank: 33


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4-1 E 1050  36 82 Biačko Ján - Onder Jozef
2 NS NS 2+3 E 7  20025 57
3 EW NS 3NT= W 4  60040 91 Mokráň Pavel - Suchá Eva
4 All NS 1= S 380  5 11
5 NS NS 3-2 E 2100  8 18 Filip Anatol - Ploščica Miroslav
6 EW NS 3+3 E K  17024 55
7 All NS 4= W 6  62029 66 Siničáková Marta - Štofková Judita
8 none NS 5-2 E 5100  34 77
9 EW NS 6NT-3 N 5  1501 2 Bódis G. - Honti László
10 All NS 3NT+1 S 9630  10 23
11 none NS 5-2 W A100  33 75 Nowak Kamil - Tuszyński Piotr
12 NS NS 1NT+1 E 2  12014 32
13 All NS 4-3 S A  3000 0 Wajdowicz Renata - Hycnar Andrzej
14 none NS 3-1 W 450  24 55
15 NS NS 4-1 S 7  1005 11 Munka Vladimír - Škerlík Anton
16 EW NS 3NT+1 E Q  63022 50
17 none NS 4+1 N K450  26 59 Horňák Mirko - Menyhért Tibor
18 NS NS 3NT+1 E 9  43026 59
19 EW NS 1NT-1 W K100  11 25 Lauer Zbyněk - Krátký Jan
20 All NS 4-1 N 3  10014 32
21 NS NS 3NT-1 W 350  44 100 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
22 EW NS 4+1 E K  6503 7
23 All NS 3x-2 W J500  43 98 Demchik Mihal - Lendel Vasil
24 none NS 4-1 E 350  21 48
25 EW NS 2= S K110  23 52 Velecký Eduard - Kvoček Juraj
26 All NS 4= S Q620  19 43


round result complete result