Vozábal David - Zajíček Bohumír • 2nd round private score card
pair number: 23 • MP:478 • score:61.28% •  rank: 1


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MPs  Score
%
Round
rank
Actual
rank
Opponents players
NS EW
21 NSNS2-2 W10100  17 57 16 8 Schulzová Věra - Laštovička Zdeněk
22 EWNS4= S2420  25 83 7 7
1 noneNS4= N9420  19 63 7 7 Čermáková Miroslava - Plosová Anna
2 NSNS2NT-4 W5200  22 73 8 6
7 AllNS1NT-1 WQ100  18 60 5 5 Kypta Václav - Pokorný Oldřich
8 noneNS5-3 E10150  29 97 3 4
13 AllNS3+2 NK150  7 23 3 5 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
14 noneNS1NT+1 E7  1207 23 6 4
19 EWNS2+3 S8200  22 73 4 3 Kopecký Michal - Macura Milan
20 AllNS5x= NK750  30 100 2 3
25 EWNS3= E2  1405 17 3 3 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
26 AllNS3NT+2 NA660  25 83 1 3
5 NSNS3NT= S2600  29 97 1 2 Wufka Michaela - Füreder Rudolf
6 EWNS4= WJ  6207 23 1 3
11 noneNS5+2 SJ510  16 53 1 4 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
12 NSNS3= EJ  1408 27 2 5
17 noneNS6= WQ  9202 7 6 6 Hájková Soňa - Erde Alexander
18 NSNS4+1 N9150  14 47 6 6
23 AllNS3-1 W5100  20 67 6 6 Kyptová Monika - Mašek Jiří
24 noneNS4-2 E9100  30 100 4 5
3 EWNS4+2 S10480  30 100 2 5 Volhejn Vít - Volhejn Petr
4 AllNS4= W9  62012 40 2 5
9 EWNS2NT= S4120  20 67 2 5 Täuberová Zdenka - Täuber Jiří
10 AllNS2+1 SK140  16 53 3 5
15 NSNS3NT-3 E10150  30 100 2 2 Janas Adam - Pyszko Adam
16 EWNS2+1 S8140  18 60 1 3


round result complete result