Němčík Daniel - Romanowski Čeněk • 2nd round private score card
pair number: 27 • MP:225 • score:28.85% •  rank: 33


Board Vuln Line Contract By Lead Result MPs score % Opponents players
NS EW
1 noneNS3-1 N8  5016 53 Guldbrandsen Helene - Radojcic Zoran
2 NSNS2= E6  1108 27
3 EWNS3-2 S10  10014 47 Kypta Václav - Pokorný Oldřich
4 AllNS4+2 E3  6800 0
5 NSNS3= S4110  17 57 Schulzová Věra - Laštovička Zdeněk
6 EWNS4+1 E9  6500 0
7 AllNS3NT= W5  6000 0 Frabša Zdeněk - Kvoček Juraj
8 noneNS3NT+2 EK  4602 7
9 EWNS2NT-2 S9  1002 7 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
10 AllNS3-1 S2  1000 0
11 noneNS5-1 W650  0 0 Čermáková Miroslava - Plosová Anna
12 NSNS4-1 E550  16 53
13 AllNS3NT= SJ600  22 73 Hájková Soňa - Erde Alexander
14 noneNS1NT-1 S2  5022 73
15 NSNS2+2 E9  1303 10 Wufka Michaela - Füreder Rudolf
16 EWNS1NT+2 N3150  26 87
17 noneNS4+2 E5  4805 17 Pivnička Jan - Vrkoč Petr
18 NSNS3-1 W650  1 3
19 EWNS3= S8140  9 30 Kyptová Monika - Mašek Jiří
20 AllNS4= W7  6202 7
21 NSNS2NT= E8  1201 3 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
22 EWNS4= S8420  25 83
23 AllNS2= W3  1109 30 Ertner Jan - Horáček Josef
24 noneNS4= E9  4200 0
25 EWNS3= N3110  23 77 Janas Adam - Pyszko Adam
26 AllNS5NT-1 NJ  1002 7


round result complete result