Cross Table (rounds 1 - 6 )
Team GOL P.S STS HUM PUČ SPO PIV ROK SOŇ TAK KVA NĚC VP± Team Total Rank
Golden CAT's vol.III   16.52 12.98 10 14.2 5.8 12.07 0 Golden CAT's vol.III 71.57 4
P.S. 3.48   11.08 17.56 15.28 5.8 12.53 0 P.S. 65.73 6
STS Chvojkovice 8.92   19.33 13.41 15.61 11.08 15.61 0 STS Chvojkovice 83.96 1
Hummer 7.02 2.44   2.44 19.64 13.41 0 Hummer 63.18 7
Pučálka 4.72 17.56   2.94 8.41 19.49 18.82 0 Pučálka 71.94 3
Společenství 10 14.2 0.67 17.06   11.08 16.52 0 Společenství 69.53 5
Pivaři 7.47 6.59   19.49 1.57 5.06 17.56 0 Pivaři 57.74 8
Rokyta 5.8 4.39 0.51   13.41 15.28 0 Rokyta 39.39 9
Soňa 14.2 8.92 11.59 18.43 6.59   15.28 0 Soňa 75.01 2
Tak jo 4.39 0.36 0.51 14.94   16.52 0 Tak jo 38.49 11
Kvakzobák 6.59 8.92 2.44 16.72   4.72 0 Kvakzobák 39.39 10
Něco vymyslím 7.93 1.18 3.48 4.72 3.48 15.28   0 Něco vymyslím 36.07 12