Nováèková Marta - Gerhardová Jiøina • 3rd round private score card
pair number: 26 • MP:276 • score:47.92% •  round rank: 15


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3+2 SK200  23 96 Graf Vladimír - Petøík Jan
2 NSEW3+3 NK230  21 88
3 EWEW4+3 W3  71014 58
4 AllEW4x-1 WJ200  19 79 Hugiel Irena - Hugiel Les³aw
5 NSEW4= SJ620  2 8
6 EWEW3-1 WA100  3 12
7 AllEW4= E10  62022 92 Czaja Jacek - Kowalczyk Zbigniew
8 noneEW3NT= N3400  6 25
9 EWEW3= S2140  8 33
10 AllEW4x+1 NQ990  0 0 Šimonová Alica - Menyhért Tibor
11 noneEW2+3 S7200  5 21
12 NSEW2= NA110  14 58
13 AllNS1NT-1 S3  10018 75 Maszczyszyn Andrzej - Górski Zbigniew
14 noneNS3NT+2 W2  4602 8
15 NSNS4x-2 N6  5001 4
16 EWEW3+1 E7  13017 71 P³ocha Ireneusz - Bzowski Blazej
17 noneEW3NT= S8400  3 12
18 NSEW4x-1 SK  20018 75
19 EWNS4-1 NJ  508 33 B¹k Micha³ - Larysz Barbara
20 AllNS5= E9  65013 54
21 NSNS4+2 WK  4803 12
22 EWEW3= EA  14021 88 Szaga³a Bogus³awa - Szaga³a Jan
23 AllEW2+2 EK  17022 92
24 noneEW4+1 SK150  13 54


round result complete result