Janečková Jana - Pospíchalová Jana • 2nd round private score card
pair number: 6 • MP:279 • score:45.29% •  round rank: 19-20

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3NT+1 EQ  4304 18 Gerhardová Jiřina - Nováčková Marta
2 NSNS3NT+1 E8  4309 41
3 EWNS4-3 N2  15012 55
4 AllNS1NT-1 WK100  14 64
5 NSNS2-1 S3  10022 100 Kocián Mojmír - Kostková Milena
6 EWNS4-1 N7  506 27
7 AllNS4+1 E4  65010 45
8 noneNS4+1 EQ  45011 50
9 EWEW2-3 SK  1503 14 Krátký Jan - Pavlík Tomáš
10 AllEW4= E6  6206 27
11 noneEW5= S9400  4 18
12 NSEW2-4 WK200  1 5
13 AllNS4-1 W8100  13 59 Čech Jaroslav - Čechová Květa
14 noneNS3NT= W3  40010 45
15 NSNS3NT+4 S3720  4 18
16 EWNS4-3 N2  1500 0
17 noneEW4-1 S5  5020 91 Volhejn Vít - Volhejnová Marie
18 NSEW3NT+2 N5660  10 45
19 EWEW3+1 EJ  1308 36
20 AllEW4= W10  62013 59
21 NSEW4-3 S2  30020 91 Kania Karel - Kaniová Marcela
22 EWEW2NTx= E2  69020 91
23 AllEW2= WK  904 18
24 noneEW2NT+1 E3  15020 91
25 EWEW3+2 W4  2007 32 Novotný Josef - Kašák Václav
26 AllEW5= S5600  0 0
27 noneEW2NT= W4  12018 82
28 NSEW1NT+4 S2210  10 45round result complete result