Scháňka Martin - Pěkný Pavel • 2nd round private score card
pair number: 17 • MP:317 • score:50.80% •  round rank: 15

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneNS3-2 SA  10018 757   75.00  22 Macura Milan - Macurová Michaela
12 NSNS1NT+1 WQ  12015 628   68.75  22
5 NSEW4+1 S2650  8 337   56.94  22 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
6 EWEW5x-2 E2500  4 1716   46.88  23
17 noneNS2+3 E4  20016 6713   50.83  23 Vágner Jiří - Horáček Josef
18 NSNS2+2 N2170  12 5011   50.69  23
7 AllNS4x-1 N5  2006 2515   47.02  23 Bahník Ondřej - Bahník Petr
8 noneNS3NT-3 N4  1502 818   42.19  23
21 NSEW2NT+1 S6150  22 9214   47.69  23 Kupková Lucie - Emmer Jiří
22 EWEW6= EK  143021 8811   51.67  22
13 AllNS2= NQ110  19 7910   54.17  21 Křivánek Jiří - Hora Jakub
14 noneNS4= NA420  21 887   56.94  19
23 AllEW3= SJ140  7 299   54.81  20 Kopecký Michal - Teňak Pavel
24 noneEW3= W4  11021 888   57.14  20
19 EWNS3NT= SQ400  5 219   54.72  21 Vajdová Pavlína - Žmak Maxim
20 AllNS3NT+1 WK  6303 1211   52.08  20
9 EWEW3NT-1 S2  5012 5012   51.96  21 Zajíček Bohumír - Vozábal David
10 AllEW2-1 E4100  12 5011   51.85  21
25 EWEW3NT+1 W3  63016 6712   52.63  20 Janas Adam - Pyszko Adam
26 AllEW4+1 N3650  3 1212   50.62  21
1 noneNS1NT+1 WK  1200 014   48.21  22 Medlínová Blanka - Medlín Jiří
2 NSNS3x-2 E7300  23 9613   50.38  20
15 NSNS3NT+1 N3630  18 7513   51.45  19 Stareček Ivan - Pavelka Ondřej
16 EWNS3NT= E6  60021 8811   52.95  19
3 EWEW4x+1 NA690  2 813   51.17  19 Martynek Jan - Pulkrab Petr
4 AllEW2-1 W10100  10 4215   50.80  19round result complete result