Medlínová Blanka - Medlín Jiří • 2nd round private score card
pair number: 18 • MP:318 • score:50.96% •  round rank: 14

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSEW5= N5650  8 3319   33.33  7 Kopecký Michal - Teňak Pavel
6 EWEW4-1 W7100  12 5016   41.67  7
13 AllNS2= SJ110  19 7914   54.17  7 Vajdová Pavlína - Žmak Maxim
14 noneNS4-1 N9  509 3816   50.00  7
7 AllEW3NT= N8600  7 2917   45.83  8 Zajíček Bohumír - Vozábal David
8 noneEW4-2 N9  10013 5414   47.22  7
19 EWNS3NT+1 SQ430  10 4216   46.43  8 Janas Adam - Pyszko Adam
20 AllNS3+1 WA  13020 8313   51.04  7
9 EWNS3NT-2 S2  1003 1216   46.76  9 Erdeová Jana - Mašek Jiří
10 AllNS3= NJ110  16 6716   48.75  8
23 AllEW4x= EK  79024 10013   53.41  8 Stareček Ivan - Pavelka Ondřej
24 noneEW3x-2 N6  30024 1009   57.29  6
15 NSNS3NT+1 N9630  18 757   58.65  6 Martynek Jan - Pulkrab Petr
16 EWNS3NT+2 E6  6604 177   55.65  7
25 EWEW3-2 N6  1007 299   53.89  8 Macura Milan - Macurová Michaela
26 AllEW4+1 N8650  3 1211   51.30  8
21 NSNS3NT= S5600  14 5810   51.72  8 Vachtarčík Daniel - Tomis Zdeněk
22 EWNS4+2 WJ  6809 3813   50.93  7
11 noneEW5+1 WQ  42024 10010   53.51  6 Vágner Jiří - Horáček Josef
12 NSEW1NT+1 WQ  1209 3811   52.71  7
1 noneEW1NT+1 WK  12024 1008   54.96  5 Scháňka Martin - Pěkný Pavel
2 NSEW3x-2 E7300  1 410   52.65  8
3 EWNS3+2 NK200  4 1712   51.09  9 Kupková Lucie - Emmer Jiří
4 AllNS3-2 W10200  22 929   52.78  6
17 noneNS4x+1 E3  6902 814   51.00  7 Křivánek Jiří - Hora Jakub
18 NSNS2+2 N3170  12 5014   50.96  7round result complete result