Results for board 4
Table Home Team Visiting Team Room Contract Decl Lead NS EW Diff+- IMPs
HT VT HT VT
Finals A, round 2
1Bohušky KO-ZIA-MÍN Open4+2 NQ680   30   1  
Closed4+1 N Q650  
2CZ U21 ACOL Open4+1 N10650     30   1
Closed4+2 N Q680  
3JAS Bohemia Regent Open4+1 NQ650          
Closed4+1 N 2650  
Finals B, round 2
1Krazy Kats Bahníci Open6= NQ1430   750   13  
Closed4+2 N Q680  
2Péťovo ostudy Zkouška hasební techniky Open4+1 NQ650     30   1
Closed4+2 N Q680  
3Le Hericera (Columbia) Hungary Open4N-1 S4  -100        
Closed4N-1 N 2  -100
Finals C, round 2
1SLEM Víly. vole! Open4+2 NQ680   20   1  
Closed3N+2 N 9660  
2Zatím bez názvu Primérka jak zvon Open4+2 NQ680   80   2  
Closed3N= S 2600  
3STS Chvojkovice Brod Severní vítr Open6= NQ1430          
Closed6= N 91430  
Finals D, round 2
1Infernetto MŽSM Open4+2 N7680          
Closed4+2 N 7680  
2Slavibor Skol Open3N= S2600     80   2
Closed4+2 N 4680  
3Batoh Chaos Open4+1 NQ650          
Closed4+1 N J650  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
<<  <  select deal  >  >>
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 AK8642
A73
T6
  A8
QT5 93
J842 T95
K942 QJ85
32 Q974
  J7
  KQ6
  A73
  KJT65
 
 
N
N  
13
8
10
12
9
S  
13
9
10
12
9
E  
0
4
2
1
1
W  
0
4
2
1
1

  Minimax: 7 by S, 2140
Main menu