Kohutová Lucie - Kolek Lukáš • 2nd round private score card
pair number: 4 • MP:211 • score:43.96% •  round rank: 18

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3-2 S3  1004 20 Bahníková Eva - Bahník Ondřej
2 NSNS3+1 W6  1303 15
3 EWNS2x-1 E7200  18 90
4 AllNS2= EA  1101 5 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
5 NSNS4= EK  4204 20
6 EWNS4x+1 NA690  18 90
7 AllNS4+1 S3650  14 70 Kupková Barbora - Žylka Kamil
8 noneNS4+1 WK  45013 65
9 EWNS3NT+1 E9  6301 5
10 AllNS6+1 EA  13903 15 Fořtová Eva - Fořt Tomáš
11 noneNS4+3 W8  5103 15
12 NSNS5+2 NJ710  5 25
13 AllNS2x-2 WJ500  18 90 Kulišanová Jarmila - Literák Lubomír
14 noneNS6+1 E7  10105 25
15 NSNS3+1 E4  1308 40
16 EWNS3NT= S6400  14 70 Dolanská Veronika - Klemš Erik
17 noneNS4+1 N6450  13 65
18 NSNS3NT-1 S2  1005 25
19 EWNS6+1 N61010  5 25 Menyhért Tibor - Šimonová Alica
20 AllNS1NT-1 W3100  15 75
21 NSNS3+1 W7  17018 90
22 EWNS3NT+3 S10490  7 35 Hubená Jana - Hubený Petr
23 AllNS4= W6  62014 70
24 noneNS4x= E6  5902 10round result complete result