Rokosová Eva - Pospíchalová Jana • 2nd round private score card
pair number: 2 • MP:468 • score:54.17% •  rank: 11


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3= S 3 110   26 81 Poláčková Věra - Přerovský Václav
2 NS NS 4x-1 W J 100   29 91
3 EW NS 6-1 S 2   50 3 9
4 All EW 2= S A 110   12 38 Jiránek Josef - Tomčíková Zdena
5 NS EW 4x-2 N 9   500 29 91
6 EW EW 3NT-1 W K 100   13 41
7 All NS 3+2 W 4   150 10 31 Čech Jaroslav - Čechová Květa
8 none NS 4+1 E A   150 17 53
9 EW NS 6= N 6 980   20 62
10 All NS 3NT= E 5   600 5 16 Kašák Václav - Jabornický Pavel
11 none NS 3NT+3 S Q 490   9 28
12 NS NS 1NT+1 E 3   120 2 6
13 All EW 6= W 2   1430 24 75 Hugiel Irena - Hugiel Lesław
14 none EW 3= W 2   140 8 25
15 NS EW 4= E 2   420 32 100
16 EW EW 3NT+1 W 5   630 19 59 Jedličková Ludmila - Mlýnková Marta
17 none EW 4+1 E 2   450 25 78
18 NS EW 1NT= E 7   90 4 12
19 EW EW 5-2 E A 200   24 75 Szagała Jan - Szagała Bogusława
20 All EW 3+1 W K   170 4 12
21 NS EW 4x= S A 790   0 0
22 EW EW 4+1 E J   650 10 31 Bienert  - Kocián Mojmír
23 All EW 5-2 N A   200 29 91
24 none EW 5x-1 E 10 100   28 88
25 EW NS 4+1 S A 450   23 72 Kania Karel - Kaniová Marcela
26 All NS 4= S A 620   31 97
27 none NS 3+1 N J 170   32 100


round result complete result