Results for board 12
Table Home Team Visiting Team Room Contract Decl Lead NS EW Diff+- IMPs
HT VT HT VT
2. liga - základní část, round 6
1NMM Teplice SBK Open2= S2110     40   1
Closed3-3 E 8150  
2Logik Elán Open3N-2 WQ100   600   12  
Closed2X-2 N 8  -500
3Pernštejn ESO Open2+1 S6140   250   6  
Closed2= W Q  -110
4Černá růže Havířov Triga Open3+1 WQ  -130   180   5
Closed3-1 W Q50  
5Chiméra Havířov SUKL Open2-1 N8  -100        
Closed3-1 S A  -100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
<<  <  select deal  >  >>
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 AJ63
QJT8
  KT982
K972 QT5
K2 954
AQJ75 K98
76 AJ54
  84
  A763
  T6432
  Q3
 
 
N
N  
7
4
8
5
4
S  
7
4
8
4
3
E  
6
9
4
7
9
W  
6
9
4
8
9

  Minimax: 3N by E, -400
Main menu