Suchá Eva - Netuka Jiří • 2nd round private score card
pair number: 23 • MP:374 • score:44.95% •  rank: 28


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 4NT-3 W 2 150   3 9 Lančová Milena - Svobodová Pavla
2 NS EW 4+1 E 5   450 5 16
3 EW EW 4-2 W Q 200   1 3 Medlín Jiří - Medlínová Blanka
4 All EW 4+1 W 2   650 20 62
5 NS EW 4+1 E 5   450 31 97 Gajdoš Jozef - Nižnanský Ján
6 EW EW 2+3 N 4 200   20 62
7 All EW 4= W K   620 30 94 Kyptová Monika - Humpál Michal
8 none EW 6= N A 920   10 31
9 EW EW 4+1 W Q   650 17 53 Erdeová Jana - Mašek Jiří
10 All EW 2+5 N A 260   6 19
11 none EW 4-4 E J 200   2 6 Emmer Jiří - Kupková Lucie
12 NS EW 3-1 W 10 50   19 59
13 All EW 5+1 E K   620 8 25 Martynek Jan - Ertner Jan
14 none EW 1NT= E 6   90 8 25
15 NS EW 7NT= N J 2220   7 22 Sondström Bo - Sjöblom Carina
16 EW EW 2+1 E 3   140 13 41
17 none EW 3NT+3 S 2 490   6 19 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar
18 NS EW 3= W Q   140 27 84
19 EW EW 5-1 E 4 100   5 16 Winter Josef - Hruška František
20 All EW 1NT+1 E 10   120 22 69
21 NS EW 4-1 E 6 50   11 34 Dvořák Jakub - Dvořák Martin
22 EW EW 1NT-2 S A   100 18 56
23 All EW 4= S 7 620   24 75 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
24 none EW 4+1 W K   450 17 53
25 EW EW 2x+2 W 10   580 22 69 Haman Aleš - Pivnička Jan
26 All EW 3= W A   140 22 69


round result complete result