Home Blue Team Blue Team - Mimmo D'Alelio
Blue Team - Mimmo D'Alelio | Tlačiť |  E-mail
Pondelok, 01 Júl 2013 00:00
Blue Team - D'Alelio

Významnou časťou každej hry je schopnosť vytvárať na súpera tlak. Hráči hrajúci pod tlakom sa zákonite mýlia častejšie ako niekto, kto si u stolíka lebedí v bezproblémovej hernej atmosfére proti mäkko hrajúcim súperom. Tlakom je v tomto texte myslený čiste herný tlak, akýsi ekvivalent futbalového forčekingu alebo hokejového pressingu, nie schopnosť vytvárať u stolíka psychologicky náročné ovzdušie, akési dusno, v ktorom sa ani jedna strana necíti dobre. Pre vytváranie herného tlaku sa hráč musí vzdať pohodlného, odovzdaného, často až naivného herného štýlu a mal by neúnavne striehnuť na zahranie, ktoré pre súpera vytvorí problém a súper tento problém nemusí byť schopný vyriešiť. V bridži väčšina takýchto ťahov je licitačného charakteru, najčastejšou pôdou je súťažná licitácia, ale zároveň sa oveľa častejšie než si bežný hráč myslí, vyskytujú aj v card play.

V rámci predstavenia hry Mimma D'Alelia (1916-1998), štvrtého hráča predstavovaného v tejto sérii článkov o Blue Teame a zároveň jednej z opôr slávneho Blue Teamu, si ako prvé pozrime rozdanie z tejto kategórie.


Všetci v prvej, 2 sú samozrejme Stayman a D'Alelio vyniesol trefovú dámu. Zdvih zobral partner esom a vrátil trefovú trojku, ktorú hlavný hráč vzal kráľom. Potom hlavný hráč vytromfoval dvomi kolami pík a pokračoval srdcovým kráľom, esom a dámou, na tretie kolo odhodil Pabis-Ticci trefovú dvojku. Potom hlavný hráč prešiel do ruky tromfom a zahral 3.

Ako budete brániť na mieste D'Alelia?

Tu je celé rozdanie:

Na porazenie záväzku sú potrebné ešte 3 zdvihy obrany. 3 zdvihy sa dajú 'získať' už len v kárach. Ak Mimmo zahrá eso (na druhom mieste je to väčšinou zlé a je to zlé aj od AQ), tak kárový kráľ sa stane istým desiatym zdvihom hlavného hráča. Ak zahrá káro dvojku, tak hlavný hráč na stole prepustí a vďaka jednoduchému nútenému výnosu získa zdvih na kráľa. Jedinou nádejou teda zostáva zahratie dámy. Hlavný hráč nad týmto zahraním niekoľko sekúnd pomeditoval a potom dámu prepustil. D'Alelio pokračoval malým károm a hlavný hráč, ktorý uveril, že mal QJ v kárach, toto zahranie na stole opäť prepustil. Pabis-Ticci získal druhý kárový zdvih na jacka a tretí - tentoraz už porážajúci zdvih - získala obrana na káro eso.

Neporaziteľný záväzok takto nebol splnený. Stačilo k tomu málo, jedna chybička hlavného hráča a nespiaci obranca, obranca hľadajúci v každej karte niečo zaujímavé, vynaliezavé. Práve takáto tvorivosť vytvára rozdiel v prospech úspešného hráča. Mimochodom, tento trik funguje aj s držaním AJx (alebo s KJx, ak na stole je dáma a hlavný hráč má A9x) v danej farbe.

Ešte ku spomínanej chybičke hlavného hráča. Nie, nejde o to, že neuhádol rozdelenie kárových figúr. To mu nemožno zazlievať. Chyby sa dopustil inde a dúfam, že väčšine čitateľov tohto textu je chyba zrejmá. Hlavný hráč splní záväzok vždy, ak zahrá v treťom kole impas na J. Ak impas bude sedieť, tak má k dispozícii okamžite odhod na srdcovú desiatku. Ak impas nesedí, tak je West na nútenom výnose a obrana môže urobiť len jeden kárový zdvih (na druhom stole zohrával Garozzo a impasoval srdce bez akéhokoľvek váhania.

Nasledujúce rozdanie pre splnenie záväzku využíva pomerne neobvyklým spôsobom vytvorený skvíz a zároveň upriami pozornosť na význam aj úplne nenápadnej karty.

West vyniesol A a v druhom zdvihu pokračoval 2 ku 10 Eastu.

Ako naplánujete ďalšiu zohrávku?

Pozrime si celé rozdanie:

Ak by West pokračoval v druhom zdvihu srdcom, tak by D'Alelio veľmi pravdepodobne po jeho prebití zahral pikové eso a kráľa s cieľom prebiť štvrté kolo pík na stole. Prekvapujúca 2 je však zrejmý singl a tak treba zvoliť inú líniu zohrávky.

Hlavný hráč zobral zdvih A a pokračoval A a ďalším károm ku kráľovi na stole. Teraz prebil srdce, zahral tref na stôl a prebil ďalšie srdce. Nasledovali 2 tromfové kolá, ktoré viedli ku tejto koncovke:
Ako naplánujete ďalšiu zohrávku?

Na splnenie záväzku potrebuje hlavný hráč tri zo štyroch posledných zdvihov. Ani na otvorené karty nie je riešenie tejto štvorkartovej koncovky jednoduché, že? Dva zdvihy sú jasné, tretí sa môže získať pomocou skvízu v drahých farbách proti Eastu. Ale ako to dokázať, ako skvízovú pozíciu vytvoriť? Ak zahráme tref ku kráľovi, tak East má stále jeden bezpečný pikový odhod. D'Alelio našiel u stolíka brilantné riešenie. Zahral 7 a pod súperovu 9 pridal zo stola 5! Zmenou tempovania, silnou to hernou stránkou hráčov Blue Teamu, dosiahol redukciu počtu zdvihov, donútil jedného zo súperov, aby ďalším trefovým kolom postavil jeho partnera na Weste do bezvýchodiskovej skvízovej pozície.

Je možné tento záväzok poraziť?

Nenápadná a na prvý pohľad bezcenná karta ako je 3, je odpoveďou na otázku, ako mohla obrana tento záväzok poraziť. East si môže do štvorkartovej koncovky ponechať miesto QJ109 v trefoch QJ103. Potom na 5 od S zahrá starostlivo uschovanú cennú 3, čím svoju linku uchráni pred skvízovou pozíciou. Proti tomuto zahraniu nemá hlavný hráč žiadny liek a záväzok nesplní.

Po roku 1972, keď Blue Team vyhral olympiádu na horúcej americkej pôde v Miami, D'Alelio zo zdravotných dôvodov ukončil hru v reprezentácii a aj na iných súťažiach sa objavoval len veľmi zriedkavo. Jeho výkonnosť však zostala konštantná. Pozrime si nasledujúci slem zo bridžového festivalu v juhošpanielskej Marbelle.


D'Alelio zohrával 6 po výnose 9. Trefový výnos by umožnil splnenie záväzku. Kárový výnos by tiež dal hlavnému hráčovi kopu šancí, mohol by preskúmať károvú rozlohu, zahrať na skvíz v červených farbách prípadne na skvíz kombinovaný s trefmi. Srdcový výnos však tieto možnosti maže. Zo stola bol zahraný J a East ho prikryl Q.

Ako má South naplánovať zohrávku?

Celé rozdanie vyzeralo nasledovne:
Srdcový výnos samozrejme znemožňuje využitie dodatočnej rozlohy v kárach a tak slem vyzerá splniteľný, pokiaľ hlavný hráč získa 3 zdvihy v trefoch. Aj keď šanca na impas vyzerá lepšia ako hra na vypadnutie tretej dámy, D'Alelio zahral najprv 2 kolá trefov a prebil tretie kolo. Potom prešiel na stôl pikovým esom a prebil štvrtý tref zo stola. Potom začal sťahovať svoje tromfy, čo viedlo ku nasledujúcej koncovke:
Na posledný pik hlavný hráč zahodil zo stola káro a obrana bola bezmocná. Ani jeden z nich nemôže zahodiť srdce, lebo D'Alelio si vypracuje srdcový zdvih na 10 alebo na 5 a tak sa obaja museli vzdať kára. Len bokom dodám, že pri takejto zohrávke slem vlastne závisí od umiestnenia srdcových kariet u obrancov a konkrétne od umiestnenia nasledujúcich srdcí: K, Q, 9,8 a 7. Štyri z týchto piatich kariet výnos prakticky umiestňuje (K a Q ku Eastu, 9 a 8 ku Westu)a tak splnenie slemu závisí od polohy srdcovej sedmičky. Koho by to pri prvom pohľade na stôl napadlo, pravda?

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť