Home Slovenský bridž Z histórie slovenského bridžu III.
Z histórie slovenského bridžu III. Tlačiť E-mail
Nedeľa, 15 Apríl 2018 09:22

Úspešný príbeh košických súťaži v sedemdesiatych rokov minulého storočia nepriamo volal po jeho zopakovaní aj na inom mieste Slovenska, pričom Bratislava a jej silnejúca bridžová základňa bola logickým miestom pre vznik ďalšej súťaže na Slovensku. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim popísať, ako podobný príbeh ako bol príbeh košického turnaja vznikol aj v Bratislave. Je pravdepodobné, dokonca skoro isté, že podobne ako ohľadom košickej súťaže, tak aj niektoré uvedené informácie týkajúce sa bratislavskej súťaže, nebudú presné a že iné dôležité informácie - nakoľko ich autor textu nepozná - budú chýbať, na druhej strane však dúfam, že čitatelia ocenia servis o tom, kedy sa tieto súťaže hrali, koľko mali zhruba účastníkov a kto bol ich víťazom, pričom pozornosť sústredím na výsledky slovenských (prípadne československých) hráčov.

V Bratislave sa v tomto období hrával bridž na viacerých miestach, napríklad ako krúžok v chemických závodoch Juraja Dimitrova, neskôr vznikla podobná základňa v rámci odborárskej činnosti v chemickom gigante Slovnaft. Bohatým klubovým životom sa žilo aj na vysokých školách. Jeden z priekopníkov vysokoškolského bridžu M. Proškovec viedol krúžok na internáte Mladá garda, pričom sa mu podarilo vydať dokonca vlastnú a kvalitnú učebnicu. Ešte bohatším životom možno žil bridžový krúžok na internátoch v Mlynskej doline, kde aktívne pracovalo viacero študentov (napríklad J. Slabeycius). V tom čase sa hrávali samostatné vysokoškolské študentské alebo mládežnícke súťaže, ktoré mali desiatky účastníkov - napríklad majstrovstvá Československa hrané v internáte na Horskom parku. Hrávalo sa aj v internáte Juraja Hronca, napríklad presne viem, ze sme tam hrali bridž 28. marca 1969, lebo v tento deň sme porazili Rusov v hokeji a po zápase sme hrali bridž, ja však som poslúchol volanie "ulice" a šiel víťazstvo oslavovať do sprievodu, kým ostatní zostali hrať karty (a na rozdiel odo mňa neokúsili rany obuškom, ktorými pohotovostné jednotky oslávencov rozohnali). O bridž sa zaujímali aj viacerí dobrí šachisti, existoval aj bridžový krúžok na chemicko technologickej fakulte a veľa sa hrávalo súkromne (dlhé roky som chodil z NZ do Bratislavy na takéto stretnutia), takže herná základňa v Bratislave sa významne rozrástla a skvalitnela. Nie je účelom tohto textu popísať toto obdobie, ale aspoň (bez akéhokoľvek nároku na kompletnosť) spomeniem niektoré mená, ktoré v tomto období (šesťdesiate a sedemdesiate roky) prispeli ku rozvoju bratislavského a teda aj slovenského bridžu (Kováč, Macko, Velgoš, Brešťák, Šnábl, Tatranský, Mokráň, Okoličániová).

Prvý ročník bratislavskej súťaže pod názvom Pohár oslobodenia sa hral 26-27. marca 1977. Súťaž sa hrala v kultúrnom dome bratislavského Slovnaftu (areál Slovnaftu ponúkol viacero miest na hranie, na obrázku vľavo vidíte bývalú závodnú jedáleň Slovnaftu, miesto, kde sa súťaž hrala viackrát), hlavným domácim organizátorom bola dvojica Ivan Tatranský a Pavel Mokráň, silnú zahraničnú maďarskú klientelu doviedol (podobne ako počas celej existencie súťaže a podobne ako v Košiciach) maďarský rozhodca a organizátor János Szentpéteri. Zúčastnilo sa 48 párov, z nich 25 maďarských. Vyhrala maďarská dvojica Pál-Urai, na treťom mieste skončili Košičania Boros-Hencz. Z československých hráčov obsadila ešte štvrté miesto pražská dvojica Čech-Kopecký, na desiatom mieste skončili Ostravčania Šlachta-Ussinski(?).

V roku 1978 sa v dňoch 8-9. apríla sa v druhom ročníku súťaže podobne ako v roku 1977 hrala len súťaž párov. Zúčastnil sa veľmi slušný počet 76 párov (41 maďarských, 4poľské, 1 rakúsky ). Súťaž skončila úspechom domáceho páru Filip-Velecký (posledne menovaný na obrázku vpravo, obrázok pochádza zo súťaže z Uherského Hradišťa), na štvrtom mieste skončil brnenský pár Fiala-Fládr (Miloš bol o pár rokov neskôr ako chartista "emigrovany" do Rakúska), na piatom Boros-Moškovič z Košíc a na šiestom pražský pár Hebák-Jelínek (hrajúci v tom čase tzv. silným pasom). Do prvej desiatky sa ešte zmestil bratislavský pár Viest-Segeč.

V ročníku 1979 sa súťaž hrala 7-8. apríla za účasti 104 párov. Ku zvýšenemu počtu prispela zvýšená poľská účasť, ktorá sa na rozdiel od minulého ročníka už venovala hre a nie provokačným protestom. Významý úspech zaknihovala pražská dvojica Štulc (neskorších rokoch NPC československej a českej reprezentácie) - Voráček (nezabudnuteľný Venca bol hlásateľom myšlienky, ze najlepšie bridžové družstvo by bolo Voráček, Voráček, Voráček a Voráček, čím sa ale v podstate ani veľmi nelíšil od 99percent iných hráčov, ktorí nadhodnocujú svoju výkonnosť :)), medzi najlepších desať sa naše páry tentoraz podľa mojich zdrojov nedostali.

Ďalší ročník sa hral 26-27. apríla 1980 za účasti 80 párov (polovička z Maďarska, 4 páry z Poľska). Vyhrala maďarská dvojica Végh-Szirmay, tretím miestom vynikajúci úspech zaknihovala domáca dvojica Mokráň-Tatranský. Do prvej desiatky sa ešte dostala dvojica Šnábl-Velecký na štvrtom mieste.

V roku 1981 sa hralo 3-5. apríla a súťaž rozšírila aj o súťaž družstiev. Tej sa zúčastnilo dokonca 33 družstiev. Vyhralo vtedy silné maďarské družstvo Pronievicz, do prvej desiatky sa dostali len maďarské a poľské dvojice. Súťaž párov za úcasti 118 párov (!!) vyhrala legendárna brnenská dvojica Hanke-Leitner, úspech brnenského bridžu podčiarklo deviate miesto dvojice Picmaus-Zoubek. Do prvej desiatky sa ešte dostala pražská dvojica Literák-Kopřiva na piatom mieste. Poznámka: pozorný čitateľ si asi všimol, že súťaže družstiev pravidelne končili úspechom zahraničných, prevažne maďarských družstiev. Dôvod? Nielen vyššia herná kvalita (a to ešte skutočná maďarská špička ako Dumbovich&spol. na naše súťaže nechodila), ale aj výrazne vyššia skúsenosť, nakoľko maďarskí hráči mali za sebou množstvo domácich súťaži tohto druhu a zároveň sa na rozdiel od našich hráčov pravidelne zúčasťňovali súťaží v Rakúsku (hlavne Viedeň), v Juhoslávii (hlavne Pula), ale aj takých lukratívnych miestach ako boli Benátky (páraky sa tam vtedy hrávali so 600 pármi), Monte Carlo alebo Cino del Duca. Tejto hernej rutine sme našimi zvyklosťami získanými v hraniciach od Šumavy k Tatrám nemohli reálne konkurovať.

O súťaži konanej v roku 1982 v dňoch 1-4. apríla nemám informácie.

Nasledujúci ročník v roku 1983 súťaž párov(86) vyhrala pražská dvojica Jirout-Otevřel, do prvej desiatky sa dostala ešte pražská dvojica Havel-Erde. Mimo hlavného páraku sa ešte hral Patton, v ktorom uspeli ako obyčajne maďarské družstvá, kým v tzv. bleskovom páraku linku NS vyhrala dvojica Filip-Henc a linku EW brnenská dvojica Fiala-Zoubek.

V roku 1984 súťaž družstiev(33) aj súťaž párov(76) vyhrali maďarskí hráči. Ďalšie ročníky Pohára oslobodenia sa už nekonali. Pokusy nadviazať na toto obdobie v roku 2009 tzv. Veľkou cenou Bratislavy (15 párov) alebo tzv. Danubius pohárom v roku 2015 (14 párov) boli len jednorázové, takže ťažko mohli uspieť.

Niekoľko poznámok ku tomuto obdobiu. Bez maďarskej podpory, predovšetkým bez podpory osoby Jánosa Szentpéteriho (na obrázku vľavo s manželkou), by ako košická, tak bratislavská súťaž asi zanikli skôr, ba možno by ani nevznikli. Ak by sa však kar súťaže bez jeho osoby nekonal, aj tak je zrejmé, že by súťaže mali oveľa menej účastníkov a teda aj slabšiu domácu reputáciu. Organizačnú činnosť J. Szentpéteriho, ktorému aktívne pomáhala aj jeho manželka, je dnes ťažké v plnej miere oceniť. Jeho úsilie, nasadenie a entusiazmus prekonávali v tej dobe bežné komunikačné problémy (žiaden email, žiaden web, málokto mal telefón, atď). Napriek tomu zásadne prispel ku domácim maďarským súťažiam, kde býval hlavným rozhodcom na mnohých dobre obsadených súťažiach, ale nevyhýbal sa ani rozhodovaniu a organizovaniu "malých" súťaži a podobne aktívne prispel aj ku súťažiam rumunským. Osobnosť J. Szentpéteriho ukazuje ako rozvoj bridžu závisí nielen od systematických opatrení, ale ako k jeho rozvoju môže reálne pomôcť práca jednotlivca.

Druhou zaujímavosťou, na ktorú si spomínam, bola technická príprava súťaží a spočítanie výsledkov. V tom čase sa aj v socialistických krajinách začínali používať počítače (šlo v drvivej väčšine o nelegálne klony západnych počítačov) a tento trend sa objavil aj na bratislavských súťažiach, pričom kľúčovú úlohu pri uplatňovaní výpočtovej techniky zohral Robert Vašíček. Prvou lastovičkou z tohto hľadiska bolo generovanie počítačových rozdaní. Samozrejme, jedna vec bolo rozdania vygenerovať, druhá vec dostať ich ku hráčom. Na to sa používali rôzne metódy, od ručnej prípravy takýchto rozdaní pred súťažou až po kombináciu duplovania pripravených rozdaní pre ďalšie sekcie - rozdanie sa pripravilo len raz, hráči po jeho odohratí pripravili jeho kópie pre 2 či 3 alebo aj 4 ďalšie sekcie. To znamenalo isté predĺženie prvého kola, ale benefity z tohto postupu boli evidentné. S generovaním počítačových rozdaní bola spojená aj niekoľkoročná legenda o singl kráľoch, podľa ktorej počítačové rozdania nie sú generované podľa pravdepodobnosti a napríklad singl krále sa vyskytujú oveľa viac ako v "bežnom" zivote, takže Robert musel štatistikami z generovaných rozdaní presvedčiť verejnosť (aj mňa :)), že rozdania sú generované v zhode s pravdepodobnosťou. Kým pri generovaní rozdaní šlo skôr o pikantný problém, tak výpočet výsledkov súťaže predstavoval v tom čase serióznu úlohu. Keďže o bridgematoch nebolo ani chýru, tak sa výsledky zapisovali ručne do zápisových lístkov. Následné spočítanie výsledkov vyžadovalo otopovanie týchto zápisov, čo bolo tým komplikovanejšie, čím viac sekcií sa hralo. Druhým krokom bolo prenos otopovaných výsledkov do súhrnnej tabuľky, z ktorej sa určilo poradie. Každý krok bol potenciálnym zdrojom chyby a tak sa občas stalo, že výsledky sa spočítali až niekoľko dní po súťaži - napríklad Maďari raz hľadali jednu chybu vo výsledkoch vtedy najväčšej európskej súťaže sponzorovanej firmou Philip-Morris vyše týždňa. Nebolo teda ojedinelé, že hráč sa výsledky súťaže dozvedel až niekoľko dní po jej skončení - hlavne vtedy, ak sa po jej skončení ponáhľal na vlak. Preto možnosť použiť počítače na spočítanie výsledkov bola vítaná, lebo mimo rýchlejšie dodaných výsledkov sa dali ponúknuť aj kvalitné frekvencie a neskôr otopované privátne zápisové lístky. Robert pripravil pre bratislavskú súťaž aj fortranovský program pre výpočet výsledkov. Prakticky to potom vyzeralo tak, ze prvé kolo sa počítalo niekedy v noci - raz až temer do rána, druhé kolo po skončení súťaže so snahou dodať výsledky čo najskôr, čo sa sa postupne začalo dariť. Počítalo sa na niektorej z prevádzok Slovnaftu, na počítači rady ADT (ilustratívny obrázok vpravo) výpočtový tím (ak si dobre pamätám, tak väčšinou šlo o Vašíčka, Mokráňa, Tatranského a mňa) mal vybavené povolenie na vstup do závodu, a výpočet spočíval v zadaní výsledkov zo zápisových lístkov do počítača. Kedže šlo o činnosť, ktorá bola nevyhnutne chybová, tak boli tieto vstupné údaje priebežne vytlačené a kontrolované. Takto sa dali výsledky jedného kola (pri väčších súťažiach bolo treba zadať cca 1500 čísiel) spočítať do dvoch hodín, občas aj rýchlejšie.

Ak sa vrátim ku historickému pohľadu na samotnú súťaž, tak ohľadom bratislavskej súťaže je evidentné, že v sebe skrývala veľký potenciál. Myslím, že mnoho z tohto potenciálu bolo dané polohou Bratislavy, ktorá je dobre dostupná pre súťažiach z viacerých krajín. Keďže poloha Bratislavy sa odvtedy nezmenila :), tak tento potenciál spí sťa šipková Ruženka a čaká na toho, kto ho zo spánku preberie. Nie je to ľahké, ale nemalo by to byť nemožné.

 

Komentárov   

 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Hwa 2020-03-07 05:30
Because the admin of this ite iis working, no question very soon it will be renowned, due
to its feature contents.

Feel free to visit mmy web page ... worldshithead.com
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Yong 2020-05-02 06:13
Hola! I've been reading your weblog for a long time now aand
finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Atascocita
Tx! Just wanted to say kep up the good job!Herre is my webpage vulkan grand
casino
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Chanda 2020-05-13 22:07
Thank you for every other wpnderful article. The place else could anyone gget that kind
of info in such an ideal means of writing? I haave a presenation subsequent week, and I'm at the search for such info.


Feel free to visit my blog post magnetic vinyl sheets
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Jeff 2020-06-19 00:42
Appreciation to my father whoo stated to me regarding this blog, this website
is actually amazing.
Repair of the living room home repair price design of a children's room for a boy
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Ismael 2021-03-12 04:26
My family all the tim say that I am killing my time here at net, however I know I am
getting experience evefyday by readingg thes pleasant
articles or reviews.
Esteroides web page cómo bombear la prensa
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Darin 2021-06-18 16:26
Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's weblog link oon your page at
suitable place and other person will also do same in support of you.

web site
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Harry 2021-07-09 02:49
Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to
and you're just too excellent. I really like what you've acquired here, really like what you are saying and the
way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of
to keep it wise. I can not wait to read much more from you.
This is really a terrific web site.

Also visit my web page; skate
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Scott 2021-07-09 06:39
This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved
to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.
I really loved what you had to say, and more than that, how
you presented it. Too cool!

Here is my page :: جویس
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Tracey 2021-07-13 08:47
It's the best time to make a few plans for the longer term and it is
time to be happy. I've read this publish and if I may
I want to recommend you some interesting issues or suggestions.
Perhaps you could write subsequent articles referring to
this article. I desire to learn more issues about it!Here is my web site ... buy instagram followers
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Burton 2021-07-13 09:11
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your
blog when you could be giving us something informative to
read?

my web page مشاوره خانواده تهران
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Libby 2021-07-15 03:42
Post writing is also a excitement, if you be familiar with afterward you can write if not it is
complex to write.

Feel free to visit my web blog ... معتبرترین کازینو آنلاین; Mariana,
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Fermin 2021-07-16 01:28
Hmm iss anyone else having problems witrh the pictures on this boog loading?
I'm tryng to determine if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feed-back would be geatly appreciated.
Katzenfutter test trockenfutter webpage gps sender
katze test
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Kennith 2021-07-18 11:26
Hi, i think that i saw you visited my website so i
came to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my website!I
suppose its ok to use some of your ideas!!

Have a look at my page :: قیمت شامپو دکتر
بیز
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Winona 2021-07-18 18:29
Why users still make use of to read news papers when in this technological world all
is available on web?

my webpage :: تور استانبول
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Brook 2021-07-20 03:11
Amazing! Its really awesome piece of writing, I have got much clear idea about from this paragraph.


Stop by my web-site; buy instagram followers [Ebony]
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Eloise 2021-07-31 00:18
What's up, just wanted to tell you, I loved this post.
It was practical. Keep on posting!

my web-site ... buy instagram
views
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Sadie 2021-08-01 17:35
If some one wants expert view about blogging after that i advise him/her to visit this webpage,
Keep up the nice work.

My site - قفسه فلزی (bit.ly)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Christie 2021-08-05 01:22
It's very effortless to find out any topic on net as compared to
books, as I found this paragraph at this web page.

Feel free to surf to my website: buy instagram likes
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Beatriz 2021-08-12 11:13
Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was curious
about your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to exchange strategies
with others, why not shoot me an email if interested.


Review my site; بهترین دکتر روانشناس تهران (Vrgl.ir)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Sherrill 2021-08-15 15:20
It's going to be end of mine day, however before ending I am reading this
fantastic piece of writing to improve my experience.


Stop by my blog post; Quiz (Gia)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Louvenia 2021-09-02 01:33
This paragraph is really a fastidious onne it
assists new internet people, who are wishing in favcor oof
blogging.

Feel fee to surf to my website; slot online habanero
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Mammie 2021-09-03 11:04
Spot on with this write-up, I really feel this website needs a lot more attention. I'll probably be back again to read more, thanks for the info!


Here is my web page: เกมสล็อต
โร มา
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Nikole 2021-09-05 16:36
Hi every one, here every person is sharing these familiarity, therefore it's fastidious to
read this weblog, and I used to go to see this webpage everyday.


Have a look at my web-site :: https://dark168bet.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Eldon 2021-09-06 23:17
Hello, I check your new stuff like every week. Your story-telling style is awesome,
keep up the good work!

Feel free to surf to my web blog ... https://Freefire.bet/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87-03-08-21/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Marina 2021-09-07 07:38
If you arе going for finest contents like I do, simpply
pay a quyick visit this wеb sіte everyday since
it gives feature contents, thanks

my weeb blog: aɗvancement
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Ivey 2021-09-07 13:19
Nice blog! Is your theme custom made or did
you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple
tweeks would really make my blog shine.
Please let me know where you got your theme. Thanks a lot

my blog post; สล็อต777
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Federico 2021-09-12 18:15
Excellent blog here! Also your web site quite a bit up fast!

What host are you using? Can I am getting your associate link to your host?
I desire my website loaded up as fast as yours lol

my web-site: https://freefire.bet/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-25-08-64/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Enrique 2021-09-13 10:14
Thanks very interesting blog!

Also visit my blog post: superslot777
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Hollie 2021-09-13 17:00
Attractive component to content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account your blog
posts. Any way I will be subscribing in your feeds and even I achievement you
access constantly rapidly.

My page; สล็อต แตก ง่าย
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Cecilia 2021-09-15 23:20
We are professional wholesale provider of jerseys, specialised in supplying Wholesale Jerseys and customized jerseys.
Jerseys using 100% stitched traditional quality, all Numbers,
Logos and Brands are sewn on and embroidered.

jerseys football
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Camilla 2021-09-16 11:06
We happen to be professional wholesale distributor of jerseys, specialized
in supplying General Jerseys and personalized jerseys.

Jerseys together with 100% stitched authentic quality, all Quantities,
Logos and Labels are sewn about and embroidered.

chinese jersey store
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Linnie 2021-09-17 16:01
I was suggested this web site by my cousin. I
am not sure whether this post is written by him
as no one else know such detailed about my problem.
You're wonderful! Thanks!

Also visit my web site :: เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เครดิตฟรี2021
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Lois 2021-09-17 17:32
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!


my page :: สล็อตโรม่า
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Ivan 2021-09-22 03:17
Why people still make use of to read news papers when in this technological world everything
is existing on web?

my webpage สปินฟรี
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Dallas 2021-09-22 13:18
We happen to be professional wholesale provider of jerseys, specialized in supplying Wholesale Jerseys and custom-made jerseys.
Jerseys together with 100% stitched authentic quality, all Quantities, Logos and
Titles are sewn in and embroidered.
cheap nfl jerseys china
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Melinda 2021-09-23 07:07
Wow! Finally I got a website from where I know how to actually obtain useful facts concerning my study and knowledge.


My web site: iron man 2 costume
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Cerys 2021-09-23 14:55
Great site. Plenty of helpful info here. I
am sending it to several friends ans additionally sharing in delicious.

And certainly, thanks to your effort!

Stop by my web page :: คลิปหลุด
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Mitzi 2021-09-23 20:47
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time
and was hoping maybe you would have some experience with
something like this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.


Feel free to surf to my webpage https://xn--42c6au3bb9azd9a.live/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9f%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b5/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Autumn 2021-09-24 22:56
When some one searches for his necessary thing,
thus he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained over
here.

Here is my web blog :: https://xn--42c6au3bb9azd9a.live/%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Edmundo 2021-09-25 03:36
My brother suggested I might like this web site. He was
totally right. This post truly made my day. You cann't imagine just how much time I had spent for this info!
Thanks!

My webpage ... บ้านบอล
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Sol 2021-09-26 11:13
We are usually professional wholesale supplier of jerseys,
specialised in supplying Wholesale Jerseys and custom-made jerseys.
Jerseys using 100% stitched real quality, all Numbers, Logos and Labels are
sewn about and embroidered.
cheap nfl jerseys online
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Bobby 2021-09-27 12:14
We will be professional wholesale supplier of jerseys, customized in supplying Inexpensive Jerseys and
custom-made jerseys. Jerseys along with 100% stitched
authentic quality, all Numbers, Logos and Titles are sewn in and
embroidered.
chinese jerseys paypal
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Jarrod 2021-09-27 23:36
I couldn't refrain from commenting. Well written!

Here is my homepage; sa casino ฟรี300
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Mohamed 2021-09-30 13:50
I am regular reader, how are you everybody?
This post posted at this site is genuinely nice.


Look at my homepage; http://matriculate.pedagogica.edu.sv/webalizer/Slot/index.Html
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Gilbert 2021-10-03 17:37
Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that
I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing in your rss feed and I
am hoping you write once more soon!

Feel free to surf to my site: เว็บพนันออนไลน์
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Brodie 2021-10-04 08:27
We are usually professional wholesale distributor of jerseys, specialized in supplying Low cost Jerseys
and customized jerseys. Jerseys along with 100% stitched
genuine quality, all Figures, Logos and Titles are
sewn in and embroidered.
wholesale nike
nfl jerseys china
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Rosalina 2021-10-04 13:24
We happen to be professional wholesale distributor of jerseys, specialised in supplying
Wholesale Jerseys and personalized jerseys. Jerseys using 100% stitched authentic quality, all
Amounts, Logos and Brands are sewn about and embroidered.

cheapest nfl jerseys
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Cleta 2021-10-06 19:16
Hi there i am kavin, its my first time tto commenting anywhere, when i read this aeticle i thought i could also make comment due
to tuis good piece of writing.

Look into my webpage Daftar Slot Online Pragmatic Play Terbesar
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Hortense 2021-10-07 05:08
Excellent web site you've got here.. It's hard to find high quality writing like yours these days.
I really appreciate individuals like you! Take care!!


Also visit my web site gatwick-airport-massage.mystrikingly.com
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Felica 2021-10-07 17:09
We are usually professional wholesale distributor of jerseys, customized in supplying Wholesale Jerseys
and personalized jerseys. Jerseys using 100% stitched genuine quality, all Quantities,
Logos and Brands are sewn in and embroidered.
nfl jerseys china
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Frankie 2021-10-11 01:12
We are professional wholesale dealer of jerseys, customized in supplying Low cost Jerseys and customized jerseys.
Jerseys along with 100% stitched real quality, all Quantities, Logos and Brands are sewn in and
embroidered.
Cheap Jerseys From China
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Sabrina 2021-10-11 09:36
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this
website yourswlf or did you hire someone to do it for you?

Plz espond as I'm looking to design my own blog python tips and tricks would like to find out where u got this from.
cheers
php patterns
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Bryce 2021-10-18 02:02
Very good article! We are linking to this great article on our site.
Keep up the good writing.

Feel free to visit my blog post :: เล่น ufabet เว็บตรง
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Kevin 2021-10-21 18:29
We will be professional wholesale provider of jerseys, focused in supplying Low cost Jerseys and customized jerseys.
Jerseys together with 100% stitched traditional quality, all Numbers, Logos and
Brands are sewn upon and embroidered.
wholesale jerseys
free shipping us
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Taren 2021-10-22 18:23 Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Daniele 2021-10-22 19:18 Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # бесплатный тест украинские прокси для озонProxy173 2021-10-23 00:45
Уважаю :) На должном уровне ! Это лучший сервис где возможно премиум socks5 для брута и чека . Найдете премиум русские прокси для бк jivbdor
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Celia 2021-10-23 06:11
Some newer makes use of are for property and animal surveys, internet queries, pollution verification,
and art. Common makes use of of aerial images include surveillance, environmental impact research, actual estate
developments, architectural research, motion picture manufacturing, military planning, and mapping.

You may as well get panoramic views from the air that can be made with the assistance
of stitching collectively the pictures to make one massive image out of
the obtainable space. This type of images began within the mid nineteenth century and motion image had
been used for this goal; especially for security and military reasons.
Even observing someone offer a present or being kind to someone
else has a optimistic influence on you. You’ll completely overlook you
are even in Hong Kong! I even love where we stay.
They love and accept me 'just like I'm' with no requirements or requests to alter.
Change of seasons - especially the fall - remind
me we can begin over. There are presents corresponding to
30-Game Plan which covers three seasons.

Also visit my blog post; ดูบอล
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Loren 2021-10-23 07:05 Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Belen 2021-10-23 20:20
We will be professional wholesale provider of jerseys, focused
in supplying General Jerseys and custom-made jerseys.
Jerseys together with 100% stitched traditional quality, all Amounts, Logos and Names are sewn in and embroidered.


cheap jerseys free shipping
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # где купить прокси для zennoposterProxy416 2021-10-24 04:55
Безумие !!! Ничего себе !!!!! Это доверительный сервис где возможно купить рабочие прокси для google . Смотри получить эксклюзивные русские прокси для авито yiyrvltj
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Ivy 2021-10-25 06:36
Slot 5 reel yang paling populer dan di nilai sebagai slot dengan jumlah reel
paling berimbang dan terbaik di mainkan. Kalau Anda memburu hadiah jackpot fantastis, memainkan mesin Slot online yang
populer adalah cara terbaik nya. Jenis bonus ini dapat Anda gunakan untuk meningkatkan peluang
Anda untuk bermain slot on-line secara gratis, sekaligus memberi Anda kesempatan untuk memenangkan uang sungguhan. While
they may not be the most popular of the video slot format
the games listed above do offer a great transition from three reel, 5 line multi-line games because the max
bet tends to be the identical on most games. Beyond above measures, you may additionally contact anti-theft
and anti-hacking consultants to get advices for security measures to be applied.

Online technical support experts can help with the connectivity.
By now, you must be nicely aware with the basics and forms of SIM playing cards you may purchase to your
smartphone. A SIM card is Subscriber Identity Module that
varieties a base for wireless telecommunication.

Stop by my web site: joker เติม true wallet
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # недорого proxy ipv4 для telegramProxy549 2021-10-25 09:21
Бесподобно !!!!! На совесть !!!!! Это безупречный сервис где есть купить сейчас анонимные прокси для bing . Смотри расценка прокси россии для инстаграм lrctjuf
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Arturo 2021-10-25 13:19
magnificent points altogether, you simply received a new reader.
What woould you suggest about your phblish that you made a ffew days
in the past? Any certain?
web site
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Maria Emanuelly 2021-10-25 21:12
Excelente sua didática ! Comecei a acompanhar o site faz
pouco tempo e estou impressionado com o valor que você entrega.
Parabéns pelo trabalho!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Mollie 2021-10-26 03:36
The sound quality is superb on on-line music, it has the
AAC model speakers, which it is swimsuit for in style music, the screen simultaneous shows
lyrics and songs cover. A very good Casio EX Z addition on your digital digicam to take on your summer season escapades is the watertight
coverings! Also, take time to find out the
completely different credit score choices. They'll both
proceed to watch because the reels come to a relaxation one at a time or press
another button to make them stop on a dime. The rest of the expertise ought to be
about having enjoyable and ready to hit the jackpot!

The remainder of the slots world love slot video
games with Western themes. Dengan cara daftar slot mudah menang di situs slot online
deposit pulsa tanpa potongan di Gadunslot maka proses betting
judi Pg slot true wallet terpercaya dan terbaik menjadi
lebih asik. Untuk meyakinkan kalian bahwa kami memang benar-benar daftar situs judi slot online terpercaya di indonesia.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # купить на неделю веб прокси для olxProxy794 2021-10-26 13:00
Шик ;) Полный порядок ! Это трастовый сервис где есть возможность в наличии русские прокси для брута аккаунтов . Жми премиум прокси украина для накрутки голосов dfsoggf
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Jerold 2021-10-26 16:51
Somebody neⅽessarily lend а hand to make seriousⅼy articles I might state.
Tһat iѕ the fiгst time Ι frequented yߋur website ρage and to tһiѕ point?
I amazed with tthe analysis ʏоu made to reate tһis particular рut up extraordinary.

Greɑt task!

Feel free tо surf to mmy web blog: youtube seo
tricks
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Abe 2021-10-26 17:00
The suitable coaching school is less complicated to search out now that the Internet
permits you to search nationwide without leaving the
office. Without hesitation individuals should purchase r4i as a consequence of their digital gadgets in addition to ,
tools throughout the web. Lesser used keywords buy keywords
as these can get you fatter checks in the
mail from varied affiliate packages. When you may have
set your required stake, you can hit the pink ‘SPIN’ button to
get the reels spinning. Spinning the wheel of fortune determines the variety of steps you are taking.

A number dieters skilled frightened associated with contact procedure for bring residence r4i financial institution card via
net shops nowadays would wood storage shed your freak out as far as internet shops have undoubtedly extremely nicely
closed software techniques in direction of purchases.

5 removable elements, which includes a two.5-inch SATA arduous drives, optical drives,
two DDR2 memory, a Television card Mini Card format, there may
be a BIOS battery is mercury batteries. More importantly, dv5 built-in analog / digital twin Television set card, simply connect the antenna cable element video or digital
cable, it is possible to fortunately watch Tv, and likewise using video / digital translation and also of capabilities, easy to take pleasure of their leisure time .


Also visit my web blog - https://xn--12cfb0ek1dmds0cd1b9bxa1g1lxa.com/bonus/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # премиум ipv4 для озонProxy831 2021-10-27 16:40
Прекрасно ! На зависть !!!! Это крутой сервис где можно где купить веб прокси для бробот . Найдете заказать ipv4 для telegram ggegg
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Warren 2021-10-28 16:29
I'd like to find out more? I'd want to find out more details.


Here is my site - สล็อต
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # премиум веб прокси для озонProxy537 2021-10-28 20:03
Интересно !!!!! Вот это да !!! Это крутой сервис где возможно узнать сколько стоит веб прокси для wordstat . Ищите куплю анонимные прокси для twitter shvdsdvg
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Al-Rassam Al-ArabiStevenZek 2021-10-29 15:35
Creergewap thingiverse3S MP Utility v.2.182 (SSS6692) Download Microsoft Frontpage 2010 Free Full 11 Sniper ghost warrior 2 steam api.dll is missing thingiverse.com busaleamma https://cdn.thingiverse.com/assets/ce/bc/38/0e/1a/Siemens-Simatic-Step-7-V55-Crack.html Doroga V Rossiyu 1.pdf thingiverse excel file conversion for giro 3.0 Download Drontarenoubten iozy https://cdn.thingiverse.com/assets/ce/bc/38/0e/1a/Siemens-Simatic-Step-7-V55-Crack.html Setool Box 3 Crack.rar Hasta Que La Plata Nos Separe DescargarFULL Cadprofi 8 Crack thingiverse.com SoceernWrarachc unk Download
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # расценка proxy ipv4 для букмекерских конторProxy637 2021-10-29 23:56
Первоклассно !!!!! Выше всяких похвал !!! Это идеальный сервис где можно бесплатный тест прокси сша для бк . Найдете недорого прокси украина для telegram abwtcsafi
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Kyle 2021-10-30 10:22 Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # заказать украинские прокси для twitchProxy454 2021-10-31 03:27
Шикарно ;) Супер пупер !!!!! Это топ сервис где можно узнать сколько стоит proxy ipv4 для твиттер . Смотрите купить рабочие прокси сша для телеги dpbhtj
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Dominic 2021-11-02 16:35 Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Theodore 2021-11-02 17:36 Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Mike 2021-11-02 19:57 Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Jamie 2021-11-03 00:02 Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Shirleen 2021-11-06 16:30
I pay a quick visit every day a few websites and sites to read articles or reviews,
except this website offers feature based posts.

my blog post - zfilm-hd.net
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Terrie 2021-11-08 18:51
I do consider all of the ideas you have introduced for your post.
They're very convincing and can certainly work.

Still, the posts are very brief for beginners.
May you please extend them a little from next time?

Thanks for the post.

Also visit my homepage - DC Comics онлайн
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Augustus 2021-11-08 19:30
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful
& it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.


My web blog :: фильмы 2021 онлайн
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Gina 2021-11-10 09:35
Pragmatic Play’s vibrant launch has plenty of attraction to followers of
a great Chinese-themed slot. We launch slots every day which MK residents can e
book as much as seven days upfront. Teachers can present classes.
These programs not solely focus on your ability set but in addition retains you
updated in regards to the adjustments within the training
trade, reminiscent of teaching codecs, grade-wise student
mindset, and so on. There's a higher scope for teachers to
develop in their career with such certifications. Within the close to future if ever you are discovering a
new career. It is advisable to maintain the e-receipt for any future reference.
The the reason why Two-manner Shower radios Tend to be an ideal
to help keep Contact & Be sure that your Enterprise Working with During an Urgent scenario.
Interactive company Dubai supplements you with full liberty as well as complete
management at your facet along with full help
at our finish are the important thing which is able to assist
you to to ascertain your personal enterprise empire on this
planet. The model retains on rolling out several newest
mobile phones available in the market preserving in thoughts
the expectations of the end user.

Take a look at my website ฝาก30รับ100
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Philipp 2021-11-10 18:52
These bonus options are referred to as the Ra Bonus,
the Scroll bonus, the Wild all seeing Eyes
and the Scrolls of Ra Bonus. Well the Egyptian theme may
be a bit overplayed however the results of it on the reels
and display, particularly this Scrolls of Ra HD slot from iSoftware, does look good.
The record here is slightly thrilling sounding, with all the bonus features given appropriate Egyptian titles.
What makes this characteristic nice is that you’ll be given an extra multiplier for every
non-successful spin, which can improve your win even additional.

You have to to seek assist at the nearest hospital. The entire symbols in Barbers Shop are theme based, either the men which need to have their whiskers
attended to, or the implements which the barber will use to accomplish such a activity.
You should use the functions simply by way of the touch screen pad.
The trendy cellphone programs enable workers to use Bluetooth, use speaker cellphone,
and facility of convention calls from wherever there
is a mobile phone indication or signal. There
is a few debate over who launched the first slot machine with a decide a field style bonus but one in every
of the most well-liked games with the function was
the famous Jackpot Party slot from WMS Gaming.

Here is my blog post joker true wallet ไม่มีขั้น ต่ำ
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Quentin 2021-11-11 19:08
Hi there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My website looks weird when browsing from my apple iphone.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.
If you have any recommendations , please share.
With thanks!

Here is my web site - фильмы 2021
онлайн
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Latesha 2021-11-12 19:52
This is my first time pay a visit at here and i am genuinely happy
to read everthing at one place.

my blog post: บาคาร่า ออนไลน์
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # купить на сутки ipv4 для tiktokProxy949 2021-11-13 22:19
Здорово !!! Все окей !!! Это сервис заслуживает внимания где рекомендуют купить на 1 день анонимные прокси для брута аккаунтов . Найдете купить приватные прокси для амазон csibqshvc
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Dawn 2021-11-14 10:32
It is appropriate time to make some plans for the long run and it's time to be happy.
I have learn this post and if I may I wish to suggest
you few fascinating issues or advice. Perhaps you could write subsequent articles referring
to this article. I desire to learn even more issues about it!


my page บาคาร่า168 8
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # цена русские прокси для tiktokProxy492 2021-11-16 16:35
Уважаю :) Вот это да !!!! Это мега сервис где рекомендуют заказать приватные прокси для вконатке . Смотри расценка прокси для рассылок за биткоин qlbwlhyd
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # в наличии анонимные прокси для озонProxy217 2021-11-17 22:03
Идеально ! Глаз не оторвать ! Это крутой сервис где есть возможность купить веб прокси для тикток . Смотрите купить на месяц веб прокси для facebook slrvdjgpv
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Guy 2021-11-18 00:10
Be at liberty to contact us ought to you've any questions.
6.5 to cowl the point unfold, the Spartans need to lose by 6 points or less or, even, win outright, for the bet
to money. Won2 means a crew you wager won by 2 factors difference 1, bets 5 HX H2 0, the best bookmakers, barcelona vs Celtic most
people assume that Barcelona will beat Celtic very easily so to make.
Several opportunities are included in NBA Player prop bets.
Perhaps they will be resting certain gamers for a future fixture, or perhaps their opponents are
particularly robust defensively. If you trust
me now and purchase this information, I'll trust you to keep on with it,
and collectively we will give the bookmakers one thing
they will always remember! Once we bought only soccer systems,
horse racing strategies and greyhound formulation, now we need to spending all our time making
bots (software program) in order that our loyal shopper
base, can have the betting performed for them. Greyhound bots are common,
soccer bots are becoming a a lot needed instruments,
we have them right here.

Also visit my webpage: ฟุตบอลคืนนี้
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # в наличии анонимные прокси для facebookProxy354 2021-11-19 02:46
Первоклассно ! На зависть !!!!! Это лучший сервис где рекомендуют поставщик прокси россии для тикток . Найдете получить эксклюзивные proxy ipv4 для olx bnhcn
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # купить на месяц socks5 для доски объявленийProxy444 2021-11-20 07:52
Очуметь !!!! На зависть !!!!! Это мега сервис где есть возможность купить прокси сервера для tiktok . Жми купить прокси россии для ebay hqnpkqqmu
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Bernadine 2021-11-22 21:24
If you desire to improve your knowledge only keep visiting
this website and be updated with the hottest information posted here.


Here is my website ... slot pg ซื้อฟรีสปิน
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Lynette 2021-12-02 13:42
Inside the water is replaced by coconut meat and coconut milk.


my web page :: exotic Candy
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Mittie 2021-12-03 00:01
Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out annd say I truly enjoy reading your posts.

Can you suggest any other blogs/websites/ forums that go over the same topics?
Thanks for your time!
php patterns

My blog; JavaScript Frameworks
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Carma 2021-12-06 01:28
Attractive section of content. I justt stumbled upon your site and in accession capital
to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.


php patterns

Here is my blog post: HTML Basic Examples
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Cassandra 2021-12-07 05:07
If there is an issue, You can rest assured that your money is most secure.My webpage; Cheapest Smm Reseller Panel
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Veronique 2021-12-07 16:06
When bacteria come into contact with these sugars, they metabolize them
into acids.

Here is my webpage; spray
Candy
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Claude 2021-12-10 22:35
Hi, this weekend is nice in support of me, as this occasion i
am reading this impressive educational article here at
my residence.

my page ... https://www.angelsofsouthlondon.com/escorts/pimlico/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Лучшие прокси здесь - http://exixed.top1sell.com/BestProxy286 2021-12-13 14:52
Интересно ! Вне конкуренции !!!! Это лучший сервис где люди рекомендуют купить на сутки прокси украина для почтовых рассылок Ищите тут http://amedyrukaw.top1sell.com/
pzphnbqxw
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Лучшие прокси здесь - http://izetanaqe.top1sell.com/BestProxy963 2021-12-15 05:16
Идеально ;) Просто чума !!!! Это выгодный сервис где многие советуют арендовать прокси украина для instagram Смотри тут http://owuvopaz.top1sell.com/
rdmqhopu
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Приватные прокси - http://amedyrukaw.top1sell.com/BestProxy384 2021-12-17 00:01
Блеск !!!! На должном уровне !!!! Это выгодный сервис где люди рекомендуют аренда приватные прокси для zennoposter Смотрите здесь https://proxy911.wordpress.com/
unyzpgtm
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Hugo 2021-12-17 07:58
درون کشتی ۲۰۰۷ بود که آش درآمدن آیفون (iPhone) و
توجه اپ استور (App Store) مروارید ساج پس و همچنین اندروید (Android) و گوگل پلی (Google Play) داخل دانشپایه.


My web page :: طراحی اپلیکیشن
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Купить приватные прокси можно тут - http://ygufe.top1sell.com/LuxeProxy442 2021-12-18 13:59
Бесподобно !!!! Ну ваще !!!! Это выгодный сервис где все рекомендуют где купить прокси россии для продвижения аккаунтов Найдете здесь https://proxy911.wordpress.com/
fdpgmhaf
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Приватные прокси - http://amedyrukaw.top1sell.com/LuxeProxy257 2021-12-20 09:19
Роскошно !!!!! Мега класс !!!!! Это топ сервис где многие советуют купить на неделю proxy кликов Найдете тут https://proxy911.wordpress.com/
hchykbr
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Kai 2022-01-02 01:06
Amazing! Its actually awesome piece of writing, I have goot much clear idea concerning
from this post.

Feel free to visit my blog post ... Https://Www.Pro2Clean.Co.Za
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Mavis 2022-01-06 05:55
Hi there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine
Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.

If you know of any please share. Cheers!

My website; ตรายาง
ใกล้ฉัน
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Patty 2022-01-08 05:44
Excellent post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.
Kudos!

Feel free to surf to my blog; ตรายางด่วน สีลม
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Roberto 2022-01-12 18:50
Hi, I do think this is an excellent web site.

I stumbledupon it ;) I'm going to revisit once again since I book marked it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.


Visit my webpage; ตรายางด่วน จรัญสนิทวงศ์
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Charla 2022-01-13 14:51
Goood article. І wіll be dealing wіth a few of these issues
as weⅼl..

Also visit my website ... mpo4d terbaru
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Windy 2022-01-14 07:10
Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely
long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I too am an aspiring blog writer but I'm still new to
the whole thing. Do you have any points for first-time
blog writers? I'd really appreciate it.

Feel free to surf to my webpage: 출장마사지
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Magnolia 2022-01-19 04:15
Thank you for some other great post. The place else could
anybody get that type of information in such a perfect manner of writing?
I've a presentation next week, and I am on the look for such information.

my webpage Www.nuget.org
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť