Home Blue Team Blue Team - Giorgio Belladonna
Blue Team - Giorgio Belladonna | Tlačiť |  E-mail
Pondelok, 01 Júl 2013 00:00

V seriáli článkov o družstve Blue Team sa dostávame ku dvom najväčším osobnostiam tohto družstva: Giorgiovi Belladonnovi a Benito Garozzovi. Tento článok sa bude venovať G. Belladonnovi (1923-1995). Belladonnu môžeme označiť za základný kameň Blue Teamu, lebo bol prítomný u jeho vzniku a aj u jeho konca (koncu tohto družstva bude venovaný posledný článok tejto série). Bol dlhé roky jednotkou vo svetovom rebríčku a získal rekordný počet titulov majstra sveta. Jeho partnerom vo vrcholovom bridži bol najprv Walter Avarelli a od roku 1970 Benito Garozzo. Belladonna bol vynikajúci technik, autor mnohých výnimočných zahraní, ktoré sa exaktne viažu z jeho osobou (napríklad Belladona Coup alebo Winnipeg Coup). Belladonna bol v bridžovom svete veľmi obľúbený, dôvodom bolo jeho excelentné a zároveň prívetivé správanie sa u stolíka, zriedkavé u hviezd jeho kalibru. K jeho obľube možno nepriamo prispievala aj jeho slabina: Belladonna občas vyprodukoval hrubú chybu, napríklad nepriznal farbu alebo dezinterpretoval licitačnú sekvenciu. O kvalite jeho hry vypovedá, že napriek týmto (ale samozrejme ojedinelým) herným výstrelkom bol asi najúspešnejším hráčom bridžovej histórie. Belladona bol aj úspešným licitačným teoretikom, bol duchovným otcom licitačného systému Rímsky tref a spolu s Benitom Garozzom vytvoril Super Precision, do ktorého v porovnaní v originálnym Precisionom doplnili viacero nových konvencií zvyšujúcich efektivitu systému bez toho, že by systém významne zkomplikovali a hneď pri jeho prvom nasadení v roku 1975 s ním vyhrali majstrovstvá sveta.Predtým, než sa dostaneme ku niektorým rozdaniam, v ktorých Belladonna zohral kľúčovú úlohu, tak si pripomenieme, že s menom Belladonna je (skôr nepriamo) spojený aj jeden zo škandálov okolo Blue Teamu. V roku 1976 predložil Andrea Burgay talianskej bridžovej federácii FIB nahrávku svojho 35 minútového rozhovoru s Benitom Bianchim. Burgay bol špičkový a ambiziciózny taliansky hráč, ktorému podľa jeho vlastných slov chýbala politická podpora ku členstvu v Blue Teame, avšak poprel akúkoľvek súvislosť svojho konania so svojimi ambíciami a tvrdil, že koná v záujme v spravodlivosti. Benito Bianchi bol nový partner Pietra Forqueta, víťaz MS z rokov 1973, 1974, štvornásobný majster Európy, licitačný teoretik, tvorca Livornského kára (tento systém hrala jedna z najlepších československých dvojíc tohto obdobia, brnenské legendy Hanke-Leitner). Na páske Bianchi s Burgayom obšírne diskutoval o signalizačnej metóde, ktorú používa s Forquetom a ktorá obsahovala kódy podľa umiestnenia cigarety v popolníku. Bianchi najprv poprel, že ku danému rozhovoru došlo, následne označil pásku za zmanipulovanú a rozhovoru dal len špekulatívnu úroveň, či by bol taký podvod možný. Samotná páska bola ťažko sledovateľná, ale Burgay dodal aj druhú pásku, kde už boli odozneté myšlienky na rozdiel od prvej pásky jasne identifikovateľné (zdá sa, že Burgay použil prvú pásku ako istý druh pasce na Bianchiho) a neboli na nej pozorovateľné žiadne manipulácie. Bridžový svet na chvíľu stratil dych. Vo vzduchu visela otázka, či Blue Team nevďačí za svoje úspechy podvodu. FIB vyhlásil, že sa vzdajú všetkých titulov, ktoré Blue Team získal pri spoluúčasti Forqueta a Bianchiho, ak sa ukáže, že obvinenie je relevantné. Výsledky vyšetrovania však viedli k tomu, že Burgay dostal šesťročný dištanc za podvod, ktorý bol neskôr znížený na 18 mesiacov. Bianchi dostal dištanc na 6 mesiacov, nevedno prečo, možno zato, že bol taký hlúpy a rozprával sa Burgayom. Aféra za sprievodu vzájomných taliansko-amerických obviňovaní (Američania tvrdili, že Taliani nič nevyšetrili a Taliani zase tvrdili, že neschopní Američania nevedia stále zniesť úspechy Blue Teamu - obe strany mali pravdu :)) postupne utíchla. Čo s tým má Belladonna? Samozrejme, takéto obvinenie člena družstva sa týkalo aj jeho ako jeho neoficiálneho kapitána a uznávaného lídra. Samotný prípad najprv komentoval veľmi kriticky: "nechcem mať nič viac spoločného s talianskym bridžom, je príliš špinavý", ale neskôr veci riešil nasledovne: keď sa najbližšom turnaji stretol s Burgayom, tak ho zrazil na zem a tam do neho kopal ( veľký Giorgio bol nielen veľký, ale kedysi aj talentovaný futbalista). Toto 'riešenie' dokumentuje Belladonovu orťutovitú povahu. Mimochodom, FIB riešila aj tento prípad inzultácie a riešila ho šalamúnsky: vyhlásila, že ku incidentu došlo pred zahájením dotyčnej súťaže a teda riešenie nie je v kompetencii organizátorov. Johnn Swanson, člen amerického družstva, ktoré v roku 1977 vyhralo Bermuda Bowl, vo svojej knihe Inside Bermuda Bowl cynicky poznamenáva: časovanie je v bridži rozhodujúce. Aféra okolo signalizácie s cigaretami však zostala nejasná a je stále jedným z operných stĺpov konšpiratívnych teórií prevažne z amerických zdrojov, ktoré boli stresované neprerušovanou sériou titulov Blue Teamu a zároveň neschopnosťou obnoviť voľakedajšiu americkú bridžovú nadvládu.

Tak a teraz sa môžeme venovať bridžu :-). Na ME1969 viedlo po prvej polovičke švédske družstvo nad Talianmi o 63 impov. Bolo teda čo odrábať. Nasledujúce rozdanie významne prispelo ku zvratu v zápase.


West vyniesol srdcové eso, East pridal dolníka. West pokračoval srdcom ku partnerovmu kráľovi, ktorého Belladona prebil. Na malý pik hraný ku dáme stolu West zahodil malý tref. East zobral zdvih esom a vrátil 9. Belladona zobral zdvih desiatkou. Teraz zahral kárového dolníka a West zahodil malý tref. Nastala táto pozícia:


Ako budete pokračovať?

Tu je kompletné rozdanie:

Rozloha je plne známa a záväzok nemožno poraziť. West mal 7 trefov a 6 srdcí, kým East mal rozlohu 5242.
Belladonna zobral kárový zdvih na stole esom a zahral káro osmu, ktoré East neprikryl (prikrytie samozrejme tiež obrane nepomôže). Nasledovali ďalšie 2 kolá kár a 2 kolá trefov, najprv kráľ z ruky a potom eso na stôl. vznikla táto koncovka:
Belladonna vyniesol zo stola srdce a East nemohol zabrániť desiatim zdvihom. Ak prebije päťkou, S nadbije sedmou. Ak prebije dolníkom alebo osmou, S zahodí káro osmu a potom East musí vyniesť do tromfovej vidličky hlavného hráča.

Pekné, že? Teda, nie je to nič technicky "svetoborného", ide hlavne o dobré časovanie doplnené bezchybnou cardplay pri rozohraní károvej farby, ale splniť 4piky na 20 bodov pri rozlohe tromfov 5-0, pričom sa vydávajú najmenej 2 tromfové zdvihy, predsa len naozaj poteší. Zaujímavé je, že na druhom stole bol tento brilantný výsledok prekonaný! Ako sa to stalo?
Po stručnej, ale dramatickej licitácii zdôvodniteľnej stavom zápasu North vyniesol kárové eso. Messina káro prebil a zahral tref dolníka. North zobral zdvih esom a pokračoval károm. Hlavný hráč prepustil káro na stole a prebil v ruke. Potom pokračoval druhým kolom trefov. Tento zdvih zobral South, ktorý zahral kárového kráľa.

Ak by tento zdvih Messina prebil, tak by stratil tromfovú kontrolu, pokiaľ sú tromfy u súperov delené 4-1. Preto Messina na na kárového kráľa zahodil tref.

Záväzok bol splnený, obrana získala tri zdvihy: dva trefové a jeden kárový. Po zápase Messina údajne povedal, že prepustiť kárového kráľa bolo pre neho spojené s nesmiernym sebazaprením, lebo sa tak vzdával potenciálneho rekontrovaného nadzdvihu, ktorý mohol zohrať v zápase dôležitú úlohu. Napokon však vyhrala racionalita nad nenásytnosťou, ktorá mohla spôsobiť, že veľmi dobrý výsledok by sa zmenil na katastrofu. Taliani zápas so Švédmi otočili a vyhrali ho 4 impy.

V článku o Pietrovi Forquetovi som sľúbil, že pozoruhodnú techniku vzanú striptease coup si ukážeme nielen vo Forquetovom podaní, ale aj ako ju použili Garozzo a Belladonna. Pozrime sa teda na Belladonnovský variant, ktorý pochádza z talianskych majstrovstiev hraných v roku 1968.


West vyniesol K. Zdá sa, že hlavný hráč musí vydať dva tromfy a jeden pik. Belladonna sa samozrejme pokúsil nevydať pikový zdvih. Zobral výnos esom, odblokoval kára zahraním Q a prešiel na stôl 10 s cieľom zahodiť stratový pik na vysoké káro. Ako sa však dalo predpokladať z licitácie, East mal len singl káro a tak károvú figúru prebil tromfom, samozrejme malým tromfom. Belladona trefovú dvojku nadbil a teraz skúsil zahodiť pik zo stola na vysoké srdcia, avšak druhé srdce West prebil trefovou osmou, takže Belladonna bol nútený nadbiť deviatkou. Nasledovala druhé vysoké káro zo stola. East, aby zabránil odhodu piky na toto káro, opäť prebil tromfom a konkrétne trojkou (prebitie figúrou by splnenie záväzku zaistilo hneď), Belladonna opäť nadbil.

Tým bol striptíz v rukách obrancov dokončený, obaja obrancovia boli zbavení kariet, ktoré ochraňovali ich vysoké tromfové figúry a počet tromfových zdvihov obrany sa zredukoval na jeden, takže hlavný hráč nemal problémy so splnením záväzku.

K rozdaniu jedna poznámka. Na druhom stole súperi hrali 4. Na prvý pohľad sa zdá, že záväzok 4srdcia je minimálne rovnocenný so záväzkom 5 trefov, veď ku splneniu treba len 10 zdvihov a tromfová farba je kompletná. V skutočnosti však hlavný hráč pri vypracovávaní trefov stratí tromfovú kontrolu a záväzok nemôže splniť. Aj to potvrdzuje známu skutočnosť, že bridž je hra plná rôznych prekvapení a k jej dobrému ovládaniu je nevyhnutná nielen čo najširšia znalosť bridžového knowhow, ale aj dobrá psychická odolnosť.

Nasledujúce zahranie sa zapísalo do histórie pod menom Belladonna coup.

South zohráva 4piky. West vyniesol pikovú dvojku, South zobral desiatku Eastu dámou (obvyklá klamlivá hra hlavných hráčov spočívajúca v tajení svojich hodnôt, ktorú by si mal osvojiť každý hráč aj vtedy, keď to nevyzerá ako potrebné - majstrom v tomto spôsobe hry je známy maďarský hráč L. Szilágyi). South má viacero možností ako splniť záväzok. Napríklad zahrať na srdcový expas. Alebo spoľahnúť sa rozlohu kár 3-3. Najlepšou šancou je však pokúsiť sa prebiť na stole jedno kolo srdcí. Avšak tromfový výnos túto šancu ohrozuje, lebo je zrejmé, že obrana zahrá ďalšie kolá tromfov, aby zabránila tomuto plánu.

Ako má teda hlavný hráč splniť tento záväzok?

Keďže je veľmi pravdepodobné, že West vyniesol od tromfového kráľa, tak nebezpečným je druhé tromfové kolo hrané z pozície Eastu. Aby tomu zamedzil, tak Belladonna prešiel károm na stôl a zo stola od K6 zahral malé srdce! Obrana bola bezmocná.Ak East pridá hociktorú figúru, tak síce získa možnosť tromfnúť, ale keďže Belladonnovi zostali obe figúry, tak si vypracuje srdcový zdvih a prebitok nepotrebuje. Ak zdvih získa West, tak síce môže trofmnúť, čo na jednej strane zabráni srdcovému prebitku, ale obrana stratí kľúčový zdvih v tromfoch. O tomto coupe - čo je vlastne spojenie kombinácie príslušnej rozlohy kariet s cieľom nepustiť konkrétneho, pritom nebezpečného súpera na zdvih - si viac môžete prečítať tu a aj tu.

V roku 1970 vznikol nápad na na uskutočnenie dlhodobého zápasu medzi Dallaskými esami a družstvom Blue Team. Družstvo Blue team bolo napokon nahradené družstvom zvaným Sharif Circus podľa jeho člena, filmového herca a lámača ženských sŕdc Omara Sharifa (Omar bol vynikajúci hráč) a z pomedzi hráčov Blue teamu sa ho zúčastnili Forquet, Garozzo a Belladonna. Hralo sa 840 rozdaní v siedmich mestách Severnej Ameriky. Relatívne finančne náročnú súťaž sponzorovali výrobcovia kariet a hracích stolov. Esá napokon v súčte vyhrali o 101 impov. Nasledujúce rozdanie je nazvané Winnipeg Coup podľa miesta svojho vzniku.

V dotyčnom rozdaní dostal Belladonna ako South nasledúce karty: AQ10 K754 AKQ1076 -

A pred ním otvoril East licitáciu 4 .

Čo zalicituje? Kontra vyzerá ako najlepšia, ale Belladonna dal zriedka dole nohu z plynu a tak zalicitoval 5 trefov. West pasoval a Garozzo povedal 5 pikov. Teraz bol Belladonna pred skutočne ťažkým rozhodnutím. Môže pasovať 5 pikov, čo sa však ukáže ako tragické, ak ma partner len 4list pikový. Ale môže aj zalicitovať 6 kár, čo je však rovnako krok do tmy.

Po dlhočiznom rozmýšľaní Belladonna akceptoval risk spojený s hláškou 6kár. Akcia teda prebehla nasledovne:
West vyniesol 8 a Garozzo vyložil nasledovný stôl:


East prikryl figúru zo stola esom a Belladonna zdvih získal tromfovým prebitkom.

Ako budete pokračovat?

Tu je celé rozdanie:

Na základe otvorenia 4 trefy môže Belladonna oprávnene predpokladať, že pikového kráľa ma West. zároveň sa dá predpokladať, že West má dĺžky v drahých farbách, čo umožňuje vytvoriť na neho skvíz.

Preto Belladona pokračoval károvým esom a malým károm na stôl ku tromfovému dolníkovi. Potom na vysoký tref zahodil pikovú desiatku. Potom prešiel do ruky a ťahal tromfy, kým nevnikla nasledujúca pozícia:  
Teraz hlavný hráč vyniesol posledný tromf. West nemôže ujsť pred skvízom. Ak zahodí srdce, hlavný hráč zahrá š kolá srdcí, vypracuje si štvrté srdce v ruke a zároveň(!) pošle West na nútený výnos do pík. Ak West zahodí piku, hlavný hráč odhodí zo stola srdce a zahratím dvoch pikových kôl si vypracuje piky na stole.

Toľko teda o veľkom Giorgiovi. V nasledujúcom, predposlednom článku série textov o družstve Blue Team, sa budeme venovať jeho najznámejšieho členovi, ešte stále aktívne hrajúcemu Benitovi Garozzovi, hráčovi, ktorý na ME v Ostende vo veku 86 rokov získal striebornú medailu v súťaži družstiev.

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť