Home Blue Team Blue Team - Benito Garozzo
Blue Team - Benito Garozzo | Tlačiť |  E-mail
Pondelok, 01 Júl 2013 00:00

Z hráčov Blue Teamu si teraz pomocou niekoľkých rozdaní predstavíme posledného z nich, Benita Garozza, hráča asi najznámejšieho z celej zostavy. Garozzo je vzorom a ideálom niekoľkých generácií hráčov, pritom je to hráč stále aktívny, veď len pred pár dňami na otvorených ME v Ostende získal striebornú medailu v súťaži open družstiev. Garozzo veľa hráva aj na BBO, pod nickom Sillafu. Európskemu bridžu skutočnosť, že legendárny, 86 ročný Garozzo stále aktívne hrá špičkovej úrovni, nepochybne prospieva, lebo skromný Benito je ako pre expertov, tak aj pre amatérov veľkým vzorom nielen svojou hrou, ale aj napríklad neustálou pracovitosťou. Pozrime si teraz niekoľko rozdaní v jeho podaní.


Ako budete zohrávať po výnose 9?

Celé rozdanie vyzeralo nasledovne:

Ak by Garozzo zahral po výnose 2 kolá pík s tendenciou prebiť tretiu piku na stole, tak záväzok nesplní nielen pri rozlohe tromfov 4-1, ale aj vtedy, keď vynášajúci má singl alebo dubl tref. Dubl tref preto, lebo si predstavme, že West zoberie pikový zdvih a samozrejme zahrá svoj posledný tref, čím hlavného hráča odreže od ruky a zabráni mu vytromfovať obranu. West, ak má 3list srdcový, potom vzhľadom na komunikačné problémy hlavného hráča, prebije tretie (reálne už druhé kolo) trefov.

Garozzo sa preto rozhodol pre inú líniu zohrávky. Zvolená línia garantovala splnenie záväzku práve vtedy, keď bolo pre bežného hlavného hráča nepriaznivé rozdelenie figúr: ak West má kárové eso a pik kráľa, čo bolo vzhľadom na jeho zásah do licitácie veľmi pravdepodobné.

Ako teda budete za týchto podmienok zohrávať po výnose 9? Stojí to za úvahu a zároveň za test vlastných schopností.

Garozzo zobral trefový výnos, stiahol 2 srdcia a keď sa ukázalo, že srdcia sú delené 3-2, tak prebral tretie kolo v ruke. Potom pokračoval ďalšími dvomi kolami srdcí a trefov.

Nastala nasledovná pozícia:

Otázka znie: ako môže hlavný hráč zobrať ešte 2 zdvihy, ak má West pik kráľa a káro eso? Pre riešenie je kľúčové posúdenie, koľko má West pík a koľko kár. Ak má West 4 piky a jedno káro, tak hlavný hráč hraním malého kára môže získať dokonca 3 zdvihy. Ak má West 2 piky a 3 kára, tak hlavný hráč opäť získa 3 zdvihy, ak zahrá piku k esu a ďalšiu piku potom v ruke prepustí. Takže je zrejmé, že pre obrancu je najlepšie chrániť obe svoje figúry rovnakým počtom kariet ako ich má hlavný hráč v ruke, teda musí si nechať 3list pik a dubl káro.


Garozzo teraz zahral z ruky malé káro, ktoré mu zaisťovalo nadzvih, ak má West v danej chvíli singl A. Zdvih zobral East, ktorý zahral J. Garozzo v ruke prepustil a potom ďalším károm poslal West na nútený výnos. Westu nezostalo nič iného ako zahrať pikového kráľa a posledný zdvih zobral Benito na svoju pikovú dámu.Technika nútených výnosov je jedna z dôležitejších bridžových zbraní, ktorá je zároveň aj čímsi ako ukazovateľom výkonnosti a schopností hráča. Technika totiž potvrdzuje, že jej realizátor počíta (rozlohy, body) a zároveň vie úmerne výsledkom tohto počítania zmeniť poradie zahrania kariet, čiže disponuje potrebnou predstavivosťou. To nie je také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá a preto je táto technika elementom oddeľujúcim dobrého hráča od tých slabších. Táto technika má naozaj veľa variant. Variant, ktorý predviedol Garozzo, je pozoruhodný tým, ako bravúrne využíva vo svoj prospech zlé (z hľadiska hlavného hráča) rozdelenie kľúčových figúr a ako sa vzdal pravdepodobne nesediaceho expasu na káro kráľa a práve túto kartu využil ako hrozbu pre obrancov a napokon pomocou nej poslal obrancu na nútený výnos. Je to víťazstvo nielen dobrej techniky, ale aj racionálneho myslenia, ktoré pozitívne vo svoj prospech zužitkuje licitáciu súperov. Tento druh núteného výnosu zahrá (u stolíka) na svete len málo hráčov. Tu niekde je položená hranica medzi dobrým hráčom a extra triedou.

Nasledujúce rozdanie je ďalším dôkazom Garozzovej technickej virtuozity a je zároveň ďalšou ukážkou sľúbeného stripteasu coupu, ktorý sme spomenuli v podaní Belladonnu a Forqueta.


West vyniesol 8 vzatú A, East zahral 6.

Aký je plán zohrávky?

Celé rozdanie vyzeralo nasledovne:

Čiste teoreticky je najlepšia zohrávka vytromfovať a potom zahrať srdcový impas. Ak sa impas vydarí, záväzok je splnený. Ak impas nesedí a East vráti káro, čo je najlepšia obrana, South sa musí rozhodnúť medzi károvým impasom a hrou na vypadnutie 10. lepšie by bolo nezahrať káro impas, lebo to dáva dodatočnú šancu hrať na vypadnutie a spolu so skvízom v červených farbách.Tento teoretický pohľad však neobstojí vzhľadom na výnos, ktorý musí mať vplyv na hru hlavného hráča. Výnos vyzerá ako singl alebo dubl, čo zároveň znamená, že East má v srdciach Q10xx. Hra na srdcový impas alebo na dodatočnú šancu vypadnutia 10 nebude teda úspešná. Pozoruhodné však je, že pokiaľ má East v srdciach Q10xx, tak zaväzok nemožno poraziť. Garozzo opäť využil zlé rozdelenie kariet v kľúčovej farbe pre splnenie záväzku.

Po otromfovaní Garozzo miesto nesediaceho srdcového impasu pokračoval stiahnutím trefového kráľa a potom zahral postupne štyri tromfové kolá v nasledujúcej double dummy pozícii.


Je to sedemkartová koncovka, v ktorej South berie šesť zdvihov proti akejkoľvek obrane napriek tomu, že kárový impas nesedí a srdcia sú naviac aj zle delené. Jediným dôležitým predpokladom je to, aby sa South nedal prípadne oklamať odhodmi hráča na pozícii Eastu.

East najprv asi zahodí trefy. Trefy preto, lebo vie, že ich nemusí držať - hlavná hráč by samozrejme prebil tref na stole, ak by ich mal viac ako dva. Takže na predposledný tromf East zahodí 10 a na posledný tref Q. Máme 5 kartovú koncovku, ktorá vyzerá takto:


Teraz South zahrá tref eso. Tref eso z istotou vytiahne od Eastu prípadný tref, ale v našom prípade je East nútený zahodiť káro. Teraz ho kárové eso zbaví jeho posledného kára a zostanú mu len srdcia. Máme jednoduchú trojkartovú koncovku:


South zahrá srdce a zo stola pridá 9 alebo J. East si môže vybrať len medzi prehrávajúcimi možnosťami pre jeho linku, ale poraziť záväzok nemôže.

Nasledujúce rozdanie pochádzajúce z párového turnaja v Rabate v roku 1973 predložím ako otvorený problém.
West vyniesol kárového kráľa.

Pozrime sa na rozdanie najprv z hľadiska hlavného hráča. Hlavný hráč musí vyriešiť problém v červených farbách. Nebyť problémov s prechodmi by hlavný najprv prebil káro a potom začal tromfovať. Preto sa zdá lepším spôsobom zohrávky najprv odovzdanie zdvihu na srdcového kráľa - ak je odovzdanie zdvihu na túto kartu potrebné - a to odovzdanie v dobe, keď na stole je ešte jeden tromf, ktorý zabraňuje odohraniu kárového zdvihu.

Po zahratí srdca môžu nastať dve možnosti:
  • zdvih vezme West kráľom. Nič sa nedeje, lebo pri normálnych rozlohách je záväzok v bezpečí. Prípadné vrátené káro hlavný hráč prebije na stole, prejde do ruky trefom, vytromfuje a dohrá záväzok na vysoké karty stola.
  • zdvih vezme hlavný hráč dámou. Teraz hlavný hráč prebije srdovým dolníkom stratové káro, prejde do ruky trefom a pokiaľ su tromfy 3-2, tak vytromfuje a splní.

V duchu tohto plánu zahral hlavný hráč zo stola malé srdce. Ako môže tomuto vývoju obrana, konkrétne Garozzo na pozícii East, zabrániť? Popremýšľajte...

Neviem, či ste riešenie našli, ale Garozzo ho našiel u stolíka. Zahral totiž do druhého zdvihu srdcového kráľa.  Hlavný hráč toto zahratie pokladal samozrejme za singl (nemôžeme sa mu čudovať). V tom prípade bolo jeho povinnosťou chrániť sa pred 9xxx v srdciach u Westu. Hlavný hráč teda pokračoval srdcom na stôl ku J a odtiaľ zahral malý tref s cieľom prejsť do ruky, vytromfovať a dohrať záväzok na vysokých kartách stolu. Hlavný hráč bol nepochybne prekvapený, keď West do druhého kola srdcí pridal deviatku a Garozzo päťku. Možno už tušil nejaký problém, ale bolo to jedno, lebo slem už v tejto chvíli nemohol splniť. Garozzo totiž prebil zahratý tref a zahral káro, čím obrana získala porážajúci zdvih.

Diabolská obrana Garozza vychádza z výnimočnej schopnosti rekonštruovať celé rozdanie vrátane neviditeľných rúk spojenej so schopnosťou bleskovej (zahratie srdcového kráľa musí byť urobené v tempe; každé zahratie tohto druhu musí byť urobené v prirodzeným spôsobom, lebo ináč sa minie účinku) analýzy doplnenej naviac schopnosťou vytvoriť falošný obraz rozdania, ktorý však bude lákavý pre hlavného hráča a zvedie ho na taký spôsob zohrávky, v ktorej neuspeje. Samozrejme, obrana je len podmnožinou schopnosti vidieť cele rozdanie a tomu úmerne zvoliť víťaznú card play. Len neustále cibrenie tejto schopnosti, jej verifikovanie v diskusiách z ostatnými hráčmi, môže vytvoriť kvalitného hráča s rovnakými schopnosťami aj v obrane. Ale ak sme u hráčov BlueTeamu, tak ak hovoríme o ich schopnosti analyzovať rozdanie, tak sa pohybujeme na úrovni nedosiahnuteľnej pre bežného hráča. Ale Garozzo čnel nad svojimi kolegami z družstva a jeho "mohol som - mohol si daný záväzok splniť alebo mohol som-mohol si daný zaväzok poraziť", s ktorým prichádzal za nimi po zápase alebo ktoré odznelo už pri počítaní výsledkov bolo legendárne a neomylné. Zaujímavé je, že sám Garozzo túto svoju schopnosť nejako neakcentuje a väčšie osobné úsilie neustále vynakladá na poli licitačnej teórie. Čo z toho vyplýva? Možno nič, ale možno aj to, že človek sa môže narodiť aj génius v card play, ale to ešte neznamená, že je hneď aj rovnako schopný v licitácii.

Ešte dodajme, že tento Garozzov diabolský kúsok by nemal uspieť v súťaži družstiev. Tam by sa mal hlavný hráč vzdať nadzvihu. To znamená, že by mal pokračovať kaárovým prebitkom, potom prejsť trefom do ruky a vytromfovať, čiže prípadne odovzdať jeden zdvih v tromfoch. Avšak v súťaži párov, v suťaži, kde každý zdvih hrá úlohu, bolo rozhodnutie hlavného hráča pokúsiť sa o nadzvih oprávnené a vyzeralo aj bezpečne. Ale hráči, ktorí Garozza poznajú a vedia, aké darebáctva je schopný so svojimi kartami vytvoriť, by sa tohto istého nadzvihu aj v párovej súťaži vzdali.

Posledné rozdanie, ktoré uvediem, Vám umožní preveriť, či ste tento seriál sledovali pozorne a či ste si z neho odniesli aj nejaké praktické poučenie. Stačí napodobniť Garozza v nasledujúcom rozdaní

:
West vyniesol malý pik, East pridal pik kráľa.

Ako budete zohrávať?

Celé rozdanie vyzerá nasledovne:

Rozdanie v skutočnosti nie je veľmi komplikované, ide o jedno z najjednoduchších rozdaní seriálu o Blue Teame. Z licitácie vyplýva, že srdcový impas nesedí. Stratový srdcový zdvih je potrebné eliminovať. Je to možné dvomi spôsobmi. Jednou možnosťou je zahrať malý tref zo stola k desiatke. Ak impas na dolníka sedí, tak S zahodí stratové srdce na trefovú dámu. Hra na tento impas má 50% šancu na úspech. Existuje však spôsob zohrávky, ktorý má 100% šancu na úspech a ktorý vychádza z toho, že East má ku svojmu otvoreniu určite srdcového kráľa a trefové eso a tento spôsob zohrávky je nezávislý od toho, kto z obrancov má trefového dolníka.

Aký je tento spôsob zohrávky? Prvým a kľúčovým ťahom hlavného hráča je prepustiť prvý zdvih. Prepustenie prvého zdvihu je nevyhnutné, lebo zruší komunikácie obrancov v pikovej farbe a zároveň redukuje počet zdvihov tak, aby hlavný hráč mohol na obrancu na Easte vyvinúť tlak. Po prepustení prvého zdvihu East nemá inú možnosť ako pokračovať pikou. Garozzo zobral zdvih, otromfoval a zahral tref zo stola. East musí prepustiť, lebo ináč by hlavný hráč zahodil stratové srdce na tretie kolo trefov.Nasledovné 4 kolá tromfov v podstate nevyhnutne vedú ku nasledujúcej pozícii:


Teraz Garozzo zahral svoj posledný tromf a zo stola zahodil malý tref. East má 2 možnosti:
  • môže zahodiť tref, aby si zachoval srdcové držanie (to sa stane nejčastejšie). Potom ale hlavný hráč zahrá tref a East sa ocitne na nútenom výnos do srdcí.
  • môže vysinglovať srdcového kráľa (môže to prípadne urobiť aj skôr ako v tomto kole, ale to je rarita stretnúť takto kvalifikovaného obrancu a takýto obranca si prípadnú odmenu v podobe porazenia zaväzku aj zaslúži), ale hlavný hráč by mal byť schopný posúdiť, čo sa stalo a zahrať karty v adekvátnom správnom poradí.

Rozdanie nám ukazuje, že v rukách bridžového majstra sa "nepriaznivá" rozloha kľúčových môže využiť v prospech splnenia záväzku. Touto schopnosťou samozrejme nedisponujú všetci bridžisti, sudičky ju pridelili predovšetkým kvalitným hráčom a preto povedzme licitačná teória varuje pred unáhlenými kontrami takýchto hráčov, lebo kontra môže "aktivovať" ich vrodený inštinkt a potom splnia záväzok spôsobom, o ktorom by bez kontry ani nechyrovali. V tomto rozdaní samozrejme nešlo o takýto prípad, tu mal hlavný hráč potrebné informácie k dispozícii vlastne automaticky. Garozzo ich ľahko identifikoval a potom bez problémov využil.

Na záver aktualita. Bridžový server NeapolitanClub uverejnil s Garozzom rozhovor (nahratý na otvorených ME v Ostende) s názvom Som ešte veľmi mladý. Nájdete ho aj na Youtube.

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť