Home Cs-liga na BBO Internetová liga II.ročník- pozvanie do súťaže
Internetová liga II.ročník- pozvanie do súťaže Tlačiť E-mail
Štvrtok, 05 Október 2006 00:00
Vážení internetoví bridžoví priatelia,
pozývam Vás na ďalší ročník tvrdého boja o viťazstvo v československej internetovej lige. Miesto konania: internetový server BBO.
Usporiadateľ: Eduard Velecký (nick na BBO: EdoWell)
Emajlova adresa: Velecky(at)bridgebase.sk alebo EdoWell(at)gmail.com
Poznámka:v adrese skupinu znakov (at) musíte nahradiť znakom @.

Právo prihlásiť sa má každé minimálne štvorčlenné družstvo, zložené prevažne z hráčov českej alebo slovenskej národnosti, pričom minimálny počet hráčov takejto národnosti sú štyria. Spôsob prihlásenia: kapitán družstva zašle usporiadateľovi prihlášku družstva. Prihláška bude obsahovať zoznam členov družstva a nicky hráčov na BBO. Uzávierka prihlášok: 30.októbra 2006. Nezáväzný predpokladaný začiatok súťaže: druhý novembrový týždeň.

Organizácia súťaže závisí od počtu prihlásených družstiev. Pokiaľ počet družstiev nebude príliš veľký (povedzme do 10), tak odohráme súťaž spôsobom každý s každým a na záver prvé družstvá odohrajú finálový zápas na 40 rozdaní. Ak by nebodaj počet prihlásených družstiev bol výrazne vyšší a tým pádom aj súťaž by sa neúnosne predĺžila, tak zvolíme iný spôsob organizácie súťaže. Je to teda aj vec diskusie, v rámci ktorej uvítam Vaše návrhy nielen k tejto téme, ale ku koncepcii súťaže vôbec. Počítajte však s tým, že od začiatku novembra do Vianoc budete musieť hrať pravdepodobne každý týždeň jeden zápas. Porozmýšlajte preto nad tým, či ste schopný tieto predpokladané termíny dodržať a podľa toho voľte adekvátny počet hráčov Vášho družstva už od začiatku.

Počet rozdaní v jednom zápase je 20. Zápas organizuje domáce družstvo. Domáce družstvo bude v rozpise súťaže uvedené na prvom mieste a zaujme v otvorenej miestnosti pozíciu NS. Jeho kapitán navrhuje súperovi termín, zodpovedá za vytvorenie hracej miestnosti na BBO a za nasadenie hráčov. Komunikácia medzi družstvami by mala byť vedená emajlovo, pre prípad dokladovania potenciálneho porušenia uzavretej dohody. Výsledok zápasu ohlasujú vedúcemu súťaže kapitáni oboch družstiev.

BBO prostredie pre zápas: štandardne nastavenie je povolenie kibicov u stola, avšak bez možnosti komunikácie s hráčmi, povolenie undo (možnosť zmeny akcie hráča) a bez nastavenia barometra. Hráč súpera by mal uznať undo, ak na linke nedošlo ku akcii, ktorá môže významne ovplyvniť priebeh rozdania. Kapitáni družstiev sa však môžu dohodnúť na individuálnych pravidlách, napríklad na hre bez undo alebo na použití barometra, prípadne na odohratí celého zápasu bez prestávky.

Harmonogram súťaže závisí od počtu družstiev. Predpokladám, že každé družstvo by hralo každý týždeň jeden zápas, stanovili by sme si doporučené hracie dni a doporučený hrací čas, avšak družstvá by sa mohli individuálne dohodnúť na iných termínoch, tzv. doporučené hracie termíny by boli vodítkom pre riešenie potenciálnych nezhôd pri dohode o termíne.

Procedurálne problémy. Internetový bridž niektoré potenciálne problémy rieši automaticky, ale žiaľ zase iné môže vyprodukovať. Medzi nimi je najväčším problémom prerušenie hry následkom straty kontaktu niektorého hráča so serverom. Organizátor súťaže bude v tomto prípade uprednostňovať dohodu družstiev pred rigoróznymi pravidlami. Ak ku dohode nepríde, organizátor súťaže bude postupovať v duchu medzinárodných pravidiel.

Etika: dovolím si upozorniť, že i keď ide o neoficiálnu súťaž, tak všetci očakávame, že každý z účastníkov bude hrať fair a nikto sa nepokúsi zneužiť niektoré z lákadiel, ktoré internetové prostredie poskytuje.

Dodatok: vyhradzujem si právo tieto úvodné inštrukcie doplniť podľa návrhov účastníkov prípadne podľa potreby, avšak v rozumnej miere a bez zásadnej zmeny pôvodného zámeru.

Novinka: pozor, cena za najlepšiu zohrávku! Po ukončení základnej časti súťaže má každé družstvo právo nominovať jednu zohrávku ako kandidáta na cenu za najlepšiu zohrávku. Nominácia musí obsahovať zápis z rozdania v podobe tzv. lin súboru a stručné zdôvodnenie dôvodov nominácie. Víťaza, ktorý dostane odmenu vo výške 1500 Sk, určí jednoosobová jury tvorená Anatolom Filipom, držiteľom ceny za najlepšiu zohrávku na ME-89.
 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť