Home EdoWell Ako je to s používaním hnedej konvencie Wilkosz
Ako je to s používaním hnedej konvencie Wilkosz Tlačiť E-mail
Piatok, 11 Apríl 2014 07:06

Dostal som email s témou, ktorá môže zaujímať aj iných hráčov ako autora emailu. Email sa týkal témy hnedých konvencií. Obsah emailu prevediem do niekoľkých otázok, na ktoré sa pokúsim dať odpoveď.


Úvodom stručný praktický výcuc z definície hnedej konvencie, tzv. Brown Sticker (BSC). Kompletná definícia BSC je napríklad tu.

  1. Za hnedú konvenciu sa pokladá blokové otvorenie v rozsahu od 2 trefov po 3piky, ktoré negarantuje 4list v známej farbe.
    Výnimka: otvorenie Multi/MiniMulti
  2. Za hnedú konvenciu sa pokladá zásah po prirodzenom otvorení, ktorý negarantuje 4list v známej farbe.
    Výnimky: prirodzený zásah 1NT, cuebid ukazujúci silný list a skokový cuebid s fitom.
  3. Dvojfarebné blokové otvorenie, ktoré v jednej z farieb sľubuje maximálne 3list.
  4. Hlášky pravidelne slúžiace ako bluf alebo ako ochrana blufov.
  5. Poznámka: neforsujúce otvorenie 1tref s možnou krátkosťou v trefoch sa pokladá za prirodzené otvorenie.

Z uvedenej definície sú v praxi významné hlavne body 1 a 2 a nich tzv. garancia 4listu v známej farbe. A teraz teda tie otázky.

1. Ako je to s používaním konvencie Wilkosz? Viem, že je to hnedá konvencia a Slovensko je okrem Čiech snáď posledná krajina, kde ešte "oficiálne" nebolo jej používanie zakázané.

Áno, Wilkosz je tzv. hnedá konvencia, anglicky Brown Sticker Convetion (BSC). Wilkosz je hnedá konvencia preto, lebo nevyhovuje striktnej požiadavke, že pri blokovom otvorení od 2trefov po 3piky musí byť známy najmenej 4list v určitej farbe. Wilkosz neponúka takúto istotu, lebo v sebe obsahuje 5 možných kombinácií dvoch farieb.

Používanie hnedých konvencií (ktorých je naozaj množstvo a ešte veľmi veľa by sa dalo vymyslieť) je vyššie spomenutým predpisom zakázané. Nie je potrebné, aby použitie niektorej hnedej konvencie a teda aj konvencie Wilkosz bolo na Slovensku zakázané aj explicitne, nejakým dodatočným predpisom. Na druhej strane, i keď to z právneho hľadiska nie je potrebné, možno by to nezaškodilo z hľadiska jednoznačného výkladu tejto situácie.

Použitie konvencie Wilkosz v Čechách je možné preto, lebo použitie tejto konvencie povoľuje český súťažný poriadok, ktorý tejto konvencii udeľuje exaktnú výnimku (priznám sa, že zdôvodneniu uvedenému v českom súťažnom poriadku nie celkom rozumiem, ale na druhej strane nemusím rozumieť všetkému :)). Na základe tejto výnimky je použitie konvencie Wilkosz na súťažiach v Čechách legálne.

Samozrejme, v klubových súťažiach alebo v súťažiach, ktoré nespadajú pod súťažné poriadky oboch krajín, môže byť stav aj opačný. Český klub môže zakázať jej použitie, slovenský zase povoliť. Rozhodujú klubové preferencie, nie centrála. Pokiaľ však takéto predpisy alebo aspoň nepísané klubové dohody neexistujú, tak kluby prijímajú za svoj stav platný v krajine, prípadne stav určený európskou či svetovou bridžovou organizáciou.

Vedľajšou témou je odpoveď na nepoloženú otázku, prečo je v Čechách konvencia povolená a na Slovensku nie. Východiskom by mal byť predpoklad, že použitie hnedých konvencií prináša ich užívateľom výhodu, ktorá je tým vyššia, čím je konvencia hráčmi menej frekventovane používaná (neriešme teraz, či je tento predpoklad správny a či je pre bridž osožný). Z tohto princípu je odvodená aj známa výnimka z hnedých konvencií: otvorenie Multi na neznámej drahej farbe. Dôvodom je predpoklad, že vzhľadom na popularitu tejto konvencie je ohrozenie súpera menšie, lebo sa s touto hnedou konvenciou stretávajú často a tak súperi majú v krvi obranu proti tejto konvencii (v slovenskej praxi ide o predpoklad optimistický). Iné hnedé konvencie majú z hľadiska WBF už popularitu nízku a tak je ich zákaz logický. Avšak národné zväzy možu povoliť používanie tých hnedých konvencií, u ktorých sa domnievajú, že ohrozenie súpera nie je vysoké. Z toho hľadiska je používanie tejto konvencie v Poľsku logické, hraje ju (a hlavne hralo ju) asi dostatok hráčov a tak nie je raritné sa s ňou stretnúť. Naviac, ide o akési poľské bridžové dedičstvo. Z uvedeného vyplýva, že kritériom pre povolenie hnedej konvencie by mohla byť jej popularita, frekvencia jej použitia. Ak prijmeme toto kritérium, tak treba určiť výšku tejto popularity a nájsť nejaký nástroj pre jej praktické zistenie. Problém za problémom... ale osobne si myslím, že by nemalo byť povolené používanie takých hnedých konvencií, ktoré používa menej ako 10% súťažiacich (prečo toľko, to je ďalší problém, ale naozaj nejde o čiste bulharskú konštantu).

2. Ak teda Wilkosz nie je zakázaný _ako otvorenie_, prečo by mal byť zakázaný ako zásah?? Vraj platí, že umelý zásah sa nesmie používať, pokiaľ je otvorenie prirodzené.

Definícia hnedej konvencie vyžaduje, aby zásah po prirodzenom otvorení oznamoval 4list v definovanej farbe. Tu si najprv musíme definovať, čo je to umelý zásah. V rámci tohto textu za umelú pokladajme ponuku, ktorá na základe partnerskej dohody odovzdáva inú informáciu ako návrh konečného záväzku v menovanom (alebo naposledy menovanom) druhu záväzku alebo inú informáciu ako informáciu o figúrovej sile alebo dĺžke (3-list alebo dlhší) vo farbe ponuky.

Predstavme si teraz, že súper otvorí 1srdce a my zasiahneme transferom 2trefy, ktorý ukazuje károvú farbu. To je umelá hláška, ktorá sa alertuje, ale nie je to BSC a je to povolený zásah. Nie je to BSC preto, lebo garantuje 4list v známej farbe, v tomto prípade v kárach. Definícia hnedej konvencie hovorí, že po prirodzenom otvorení musí byť zásah prirodzený: čiže musí sľubovať 4list v definovanej farbe.

Predstavme si, že súper otvorí 1pik a my zasiahneme dvojznačným transferom 2trefy, ktorý ukazuje károvú alebo srdcovú farbu. To je umelá hláška, ktorá sa musí alertovať, ale zároveň je to BSC a je to nepovolený zásah. Je to BSC preto, lebo negarantuje 4list v známej farbe, ale necháva dve otvorené možnosti a tým je to hnedá konvencia.

Súhrn: nerozhoduje to, či je to umelá hláška, ale to, o akú umelú hlášku ide. Ak ide o umelú hlášku, ktorá negarantuje 4list v známej farbe, tak sa nesmie použiť.

3. Prečo možno použiť Michaelsa po otvorení na prvom stupni? Prečo nie je zakázaný cuebid ako BSC metóda?

Michaels je síce typický príklad umelej hlášky, ktorú treba alertovať, ale nie je to BSC, lebo garantuje 4list v známej drahej farbe, prípadne občas dokonca v dvoch známych farbách. S cuebidmi je to problematickejšie. Cuebid nemusí garantovať 4list v známej farbe. U cuebidu sa však vzhľadom nato, že ide často o forsing do hry predpokladá, že súperov netlačí ku múru a tak je táto hláška výnimkou z pravidla hnedých konvencií. Treba dodať, že si viem predstaviť teoretické zneužitie tejto výnimky, avšak pochybujem o efektivite takéhoto systému.

4. Wilkosz sa smie použiť ako zásah iba proti Precisionu, lebo tam je otvorenie 1tref umelé.

Opäť rozhoduje definícia BSC. Zopakujme si: po prirodzenom otvorení na prvom stupni musíme zasiahnuť prirodzene, atď. Definícia BSC ale nič nehovorí o umelom otvorení ako je jeden tref Precison. Z toho výplýva, že po takomto otvorení môžeme zasiahnuť tak, že nebude zrejmé, akú máme farbu alebo aké máme farby. Čiže možno zasiahnuť aj dvojfarebne, tzv. wilkoszovsky, aj keď tento názov by som osobne vypustil, lebo sa týka otvorenia a nie zásahov (rovnako vypustím potenciálne zaujímavú debatu o účelnosti takéhoto zásahu, lebo delí slabinu otvorenia silného trefu spočívajúceho v neoznámení rozlohy na obe súťažiace strany, čím sa súperi pripravujú o túto výhodu a uprednostňujú deštrukciu licitácie).

5. Je otvorenie 1tref typu Sayc alebo 2/1 z hľadiska BSC prirodzené otvorenie?

Áno, aj keď teoreticky veľa párov hraje toto otvorenie s dublom a výnimočne dokonca so singlom a aj keď sa toto otvorenie teda v takýchto prípadoch alertuje, tak keďže toto otvorenie neforsuje, tak sa pokladá za prirodzené (je to pre odstránenie nejasností okolo tohto výkladu aj exaktne uvedené v definícii BSC). To znamená, že zásah po takomto otvorení musí byť prirodzený, nemožno povedzme zasiahnuť 1pik s tým, že ukážem trojlist pik (pomerne frekventovaná deštrukčná metóda proti silnému trefu).

6. Je otvorenie 1tref v poľskom trefe z hľadiska BSC prirodzené otvorenie?

Ako je známe, toto otvorenie zahrňuje 3 typy listov: vyvážený list typu slabého BT, list s trefovou dĺžkou a ľubovoľný silný list vyvážený alebo nevyvážený. Otvorenie sa nielen alertuje, ale ani negarantuje trefovú dĺžku. Z hľadiska klasifikácie systémov je to otvorenie spadajúce pod tzv. červené systémy, čiže o stupeň "zložitejšie" ako silný tref Precisionu, ktorý je pokladaný za modrý systém.

Preto toto otvorenie nie je prirodzené otvorenie a podľa mojho názoru možno proti nemu použiť tie isté metódy ako proti silnému trefu typu Precision.

Poznámka: definície si nekladú nárok na kompletnosť. Odpoveď na otázku 6 je osobný názor a nie som si celkom istý, či je správny.

 

Komentárov   

 
0 # MinimultiTibor Menyhért 2014-04-22 14:47
Podľa Frabšu je multi povolené a minimulti zakázané v niektorých či väčšine zahraničných zväzoch.

V Poľsku je Wilkosz v celopoľských turnajoch zakázaný.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Konvencia Wilkosz v PolskuEdo 2014-05-24 15:49
Citovanie Tibor:
V Poľsku je Wilkosz v celopoľských turnajoch zakázaný.


Podla polskej www.pzbs.pl/regulaminy-stale/610-polityka-systemowa klasifikacie systemov ma Wilkosz v Polsku vynimku z hnedych konvencii, cize je povoleny. Citujem:


WYJĄTEK: otwarcie licytacji 2 karo, pokazujące słabe dwa w kolorze starszym (Multi) albo układ dwukolorowy z co najmniej jednym kolorem starszym (Wilkosz), z opcją lub bez opcji silnych rąk.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť