Home Slovenský bridž Ako sa vyrába škandál
Ako sa vyrába škandál Tlačiť E-mail
Streda, 02 December 2009 01:00

Máme za sebou ďalší ligový ročník. A aj ďalší škandál. Nie, nestal sa v I. lige, ani v II.lige Východ. Tieto súťaže prebehli hladko. Podľa očakávania bola zdrojom škandálu západná konferencia II.ligy.

Prvým príznakom škandálu bolo odstúpenie dvoch družstiev z odvetnej časti II.ligy. A nakoľko jedno z prihlásených družstiev odstúpilo už v jarnej časti súťaže, tak spolu odstúpili zo súťaže 3 družstvá. Odstúpenie zo súťaže je prejav neúcty ku ostatným hráčom. Odstúpenie zo súťaže problematizuje rozpis súťaže, ktorý potom väčšinou možno hodiť do koša. Odstúpenie zo súťaže robí organizačné problémy, lebo časť prípravných prác vyletí von oknom. Odstúpenie zo súťaže je hrubé nešportové chovanie. Na druhej strane sa priznám, že som takýto osud západnej konferencii predvídal a asi som nebol sám. Dalo sa očakávať, že prevažne mládežnícke družstvá svojou prihláškou do tejto súťaže precenili svoje sily a možnosti a tak z nich niekoľko zo súťaže odstúpi. Samo o sebe sa to dá pochopiť a tak i keď si myslím, že by sa takéto veci nemali stávať, isté porozumenie pre takýto krok mám.

Škandálom teda nie je samotné odstúpenie zo súťaže. Škandálom je údajná motivácia k tomuto odstúpeniu. O čo ide? Nuž ide o to, že isté kruhy (trpezlivosť, pomenujem) začínajú odstúpenie zo súťaže využívať ako druh nátlaku na presadenie svojich názorov a ako druh nátlaku na orgány SBZ. Toto konanie malo premiéru, keď družstvo Klasik odstúpilo z kvalifikácie do reprezentácie pod titulom údajného protestu proti juniorskej nominácii na hry v Pekingu. Obe veci nemali nič spoločného a každý si ľahko spočítal, že bratislavskému Klasiku sa proste nechcelo ísť do Košíc, lebo už nemal v kvalifikácii šancu. Teraz sa situácia prakticky opakovala. A aj keď niektoré družstvá napokon neodstúpili, situácia je horšia než pri spomenutej kvalifikácii.


Ešte raz: o čo ide? Nuž, ak máte čas, tak si prečitajte nasledovné články I.Tatranského:

Ak čas nemáte, tak  zhrniem podstatu do niekoľkých bodov:

 • existuje dohoda medzi SBZ a NBC, ktorú podľa autora SBZ porušuje, kým NBC naopak, NBC je vzorom v plnení dohody a drží sa jej i vtedy, keď ju SBZ porušuje,
 • podľa tejto dohody malo SBZ financovať učasť hráčov NBC na súťaži v Hluku, ale odmietlo to urobiť a tak ohrozilo mládežnícky bridž na Slovensku,
 • toto hnusné chovanie SBZ mladých hráčov združených v NBC natoľko znechutilo, že pôvodne chceli odstúpiť z II.ligy všetci, to jest celkom 5 družstiev z NBC, ale napokon si to rozmysleli a tak odstúpili len také družstvá, ktoré mali problémy súťaž dokončiť aj z iných  dôvodov.

Dohoda medzi SBZ a NBC.

Text dohody si môžete prečítať tu (doc súbor). K dohode len pár slov: je to z právneho a aj vecného hľadiska paškvil. Je zmätočná, nevykonateľná, nevyvážena, formulácie sú nepresné a nejasné.  Nuž ale povedzme si dobrosrdečne (a naivne), že to nie je dôležité a že dôležité je vnútorné posolstvo tejto tzv. dohody, ktorým sa obe strany zaväzujú spolupracovať pri podpore mládežníckeho bridžu na Slovensku.

Hluk

20.septembra požiadal I.Tatranský v mene NBC emailom o poskytnutie dotácie vo výške 552 Euro na účasť 12 hráčov na mládežníckom turnaji a zároveň majstrovstvách Čiech pravidelne konaných v Hluku, ktoré sa konali o necelé 3 týzdne neskôr. V zdôvodnení uviedol, že poskytnutie týchto prostriedkov by nemalo byť problémom, lebo bola plánovaná účasť mladých hráčov aj na ME v Brašove, ku ktorej však nedošlo a tak existuje reálna úspora finančných prostriedkov použiteľných na túto náhradnú akciu. K poslednému bodu treba povedať, že P-SBZ nemalo vedomosť a nebolo informované o pláne zúčastniť sa ME v Brašove, takže túto akciu ani neprejednávalo, ani ju neschválilo a samozrejme pre ňu ani nemalo rezervované finančné prostriedky, takže takéto zdôvodnenie žiadosti je zavádzajúce. Na druhej strane aj bez tohto zdôvodnenia pokladám takúto žiadosť za relevantnú. 5. októbra P.Belčák v mene SBZ (medzitým sa menovaní stretli aj osobne) ponúkol nasledovné plnenie:

 • 33 euro na družstvo,
 • možné zvýšenie tejto sumy po prejednaní v predsedníctve,
 • dohodnuté mierne znížené vložné  z organizátormi Hluku.

a pripojil k tomu nasledovné podmienky:

 • žiaci a juniori dohrajú II.ligu,
 • žiaci a juniori sa prihlásia do II.ligy v budúcom ročníku,
 • NBC zorganizuje majstrovstvá mládeže na Duchoňke,
 • mladí hráči sa zúčastnia KPMI, VC KE a majstrovstiev Slovenska v počte minimálne 8 hráčov,
 • učasť hráčov na týchto podujatiach SBZ finančne podporí.

NBC ponuku SBZ neprijalo. V článku o Hluku Tatranský na túto tému mimo iného píše:

 • SBZ odmietol dať na našich mladých hráčov čo len cent, takže bola ohrozená akákoľvek naša účasť.

Dodám môj názor. Žiadosť o podporu prišla neskoro. Nielen to: NBC neodovzdalo SBZ žiadny plán svojich akcií, takže je ťažko hovoriť o nejakých plánovaných akciách a plánovaní ich financovania. Mimochodom, NBC napriek uzavretej zmluve neodovzdalo SBZ žiadny dohodnutý materiál týkajúci sa výchovy mladých hráčov, ich nominácií, atď. Toľko na tému žiadosti NBC o podporu pre Hluk a problémoch, ktoré takýto prístup vytvára. Teraz k odpovedi SBZ. Nepoznám finančné možnosti SBZ, ale ponúknutá podpora sa mi zdá primalá. A je naviazaná na podmienky, ktoré sa mi zdajú pritvrdé. Lenže ono to má svoju logiku: SBZ zároveň navrhlo plán spolupráce na budúci rok a podľa SBZ má byť pre mladých hráčov prioritou účasť na domácich podujatiach a takúto účasť SBZ aj ochotne podporí. SBZ zastáva názor, že ak je 12 hráčov ochotných ísť do Hluku, nemalo by byť problémom zorganizovať účasť 8 hráčov na súťažiach doma. A som presvedčený, že o výške podpory pre Hluk sa dalo rokovať a že by predsedníctvo SBZ sumu navýšilo, pokiaľ má potrebné zdroje. Lenže miesto snahy o dohodu, miesto snahy o kompromis sa objavil už spomenutý článok o Hluku, ktorý neinformuje vecne o základných skutočnostiach a zároveň obviňuje SBZ z porušenia dohody, čo je nepravda z dvoch dôvodov:

 1. dohoda ani slovom nezaväzuje SBZ finančne podporovať účasť mladých hráčov na turnajoch v zahraničí ( a uvedomte si prosím, že prevažne nejde o členov SBZ),
 2. napriek tomu bola istá podpora ponúknutá a bol k tomu pridaný záväzok finančnej podpory na budúci rok, avšak s preferenciou účasti na domácich súťažiach.


Nitra

Dalo by sa očakávať, že po Hluku, po tomto zbytočnom konflikte, ktorý ničomu nepomohol  a nikomu neprospel, nastane kľud. Omyl. V NBC prevládol pocit, že im bolo ukrivdené. A tento pocit sa pretavil do snahy o ďalší, tentoraz citeľnejší revanš. Revanš v podobe bojkotu II.ligy.

V novembri sa v Nitre konalo jesenné kolo II.ligy Západ. Ako som spomínal, 2 družstvá zo súťaže odstúpili. Už ukľudnenú hladinu slovenského bridžu otrávil ďalší článok Tatranského. Novinkou bolo, že autor zmenil argumentáciu ANI CENT na argumentáciu MÁLO - nuž, bodaj by nie, lebo P.Belčák sa v Nitre objavil a svoju odpoveď mladým hráčom ukázal. To však je v podstate maličkosť, lebo sa dá povedať, že na podobné manipulácie sme si zvykli a prekvapilo by nás, keby nebodaj absentovali. Skutočne prekvapujúca a zároveň znechucujúca bola však informácia, že NBC zvažovalo odstúpenie všetkých družstiev zo súťaže, pričom dôvodom mala byť ignorácia mládežníckeho bridžu. Ohromujúce na tejto informácii bolo, že odstúpenie zo súťaže doporučila tzv. Rada mladých pri NBC, ale neskôr svoje rozhodnutie zmenila, citujem:

 • Rada mládeže pri NBC na protest proti pretrvávajúcemu ignorovaniu sľubne sa rozvíjajúceho mládežníckeho hnutia na Slovensku odporučila svojim členom zo súťaže vystúpiť (tri žiacke a dva dospelé kolektívy). Nakoniec po viacerých jednaniach Rada dospela k názoru, že i keď došlo k porušeniu vzájomnej zmluvy zo strany SBZ, nebolo by vhodné počínať si rovnako a preto stiahla svoje pôvodné rozhodnutie.

Keď som si spomenutý text prečítal, tak som premýsľal, že čo to je tá rada mladých. Nejaká štruktúra v rámci NBC, ktorá má tlmočiť predstavy mladých hráčov vedeniu NBC? Asi áno. Ak je to tak, tak predstava ako mladí, prevažne 15-16 roční hráči prichádzajú s myšlienkou bojkotu súťaže, v ktorej sami tvoria väčšinu účastníkov a ktorá je ich jediným herným pojítkom na slovenský bridž, mi vôbec nešla do hlavy a pripadala mi skôr absurdná ako reálna. Nuž ale aby som sa nepohyboval len čiste v špekulatívnej rovine, tak som si zistil fakty.

Rada mladých pri NBC je poradný orgán. Jej predsedom je Ivan Surovka. No, mladý hráč to práve nie je :-), ale zvyšok Rady už naozaj tvoria mladí hráči. Bojkot II.ligy navrhol členom rady jej predseda a mladí  hráči ho odmietli. Mladí chceli a chcú hrať bridž a hnoj medzi SBZ a NBC ich nezaujíma (ako mi to rukolapne povedal jeden z nich). Návrh predsedu Rady sa iste narodil kdesi v hlavách vedenia NBC a vychádzal teda z iniciatívy vedenia NBC. Čiže nie je pravda, ako sa nám podsúva, že Rada mladých prišla s iniciatívou bojkotovať II.ligu. Naopak: Rada mladých bojkot odmietla.


Záver

Týmto konštatovaním je príbeh o vzniku tohto škandálu uzavretý.  Chcelo by to dodať nejaké ponaučenie. Nejaký záver. Niečo záväzného a zároveň honosného. A ako ináč, nezabudnúť dodať  niečo  o mládeži. O tom, ako sa o ňu všetci staráme, lebo však jedine ona predstavuje budúcnosť. A že je nositeľkou rána. Ako nám na mládeži záleží. Aby mladí vedeli ... Lenže mi to pripadá trápne. Hádky v rámci SBZ, ktoré sa po vzniku frakčnej NBC pretavili na hádky medzi SBZ a NBC, vypovedajú mladým hráčom viac ako akékoľvek slová. A to bez ohľadu na to, kto je za ne viac alebo menej zodpovedný, kto ich viac alebo menej vyvoláva.

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť