Home Slovenský bridž Z histórie slovenského bridžu III.
Z histórie slovenského bridžu III. Tlačiť E-mail
Nedeľa, 15 Apríl 2018 09:22

Úspešný príbeh košických súťaži v sedemdesiatych rokov minulého storočia nepriamo volal po jeho zopakovaní aj na inom mieste Slovenska, pričom Bratislava a jej silnejúca bridžová základňa bola logickým miestom pre vznik ďalšej súťaže na Slovensku. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim popísať, ako podobný príbeh ako bol príbeh košického turnaja vznikol aj v Bratislave. Je pravdepodobné, dokonca skoro isté, že podobne ako ohľadom košickej súťaže, tak aj niektoré uvedené informácie týkajúce sa bratislavskej súťaže, nebudú presné a že iné dôležité informácie - nakoľko ich autor textu nepozná - budú chýbať, na druhej strane však dúfam, že čitatelia ocenia servis o tom, kedy sa tieto súťaže hrali, koľko mali zhruba účastníkov a kto bol ich víťazom, pričom pozornosť sústredím na výsledky slovenských (prípadne československých) hráčov.

V Bratislave sa v tomto období hrával bridž na viacerých miestach, napríklad ako krúžok v chemických závodoch Juraja Dimitrova, neskôr vznikla podobná základňa v rámci odborárskej činnosti v chemickom gigante Slovnaft. Bohatým klubovým životom sa žilo aj na vysokých školách. Jeden z priekopníkov vysokoškolského bridžu M. Proškovec viedol krúžok na internáte Mladá garda, pričom sa mu podarilo vydať dokonca vlastnú a kvalitnú učebnicu. Ešte bohatším životom možno žil bridžový krúžok na internátoch v Mlynskej doline, kde aktívne pracovalo viacero študentov (napríklad J. Slabeycius). V tom čase sa hrávali samostatné vysokoškolské študentské alebo mládežnícke súťaže, ktoré mali desiatky účastníkov - napríklad majstrovstvá Československa hrané v internáte na Horskom parku. Hrávalo sa aj v internáte Juraja Hronca, napríklad presne viem, ze sme tam hrali bridž 28. marca 1969, lebo v tento deň sme porazili Rusov v hokeji a po zápase sme hrali bridž, ja však som poslúchol volanie "ulice" a šiel víťazstvo oslavovať do sprievodu, kým ostatní zostali hrať karty (a na rozdiel odo mňa neokúsili rany obuškom, ktorými pohotovostné jednotky oslávencov rozohnali). O bridž sa zaujímali aj viacerí dobrí šachisti, existoval aj bridžový krúžok na chemicko technologickej fakulte a veľa sa hrávalo súkromne (dlhé roky som chodil z NZ do Bratislavy na takéto stretnutia), takže herná základňa v Bratislave sa významne rozrástla a skvalitnela. Nie je účelom tohto textu popísať toto obdobie, ale aspoň (bez akéhokoľvek nároku na kompletnosť) spomeniem niektoré mená, ktoré v tomto období (šesťdesiate a sedemdesiate roky) prispeli ku rozvoju bratislavského a teda aj slovenského bridžu (Kováč, Macko, Velgoš, Brešťák, Šnábl, Tatranský, Mokráň, Okoličániová).

Prvý ročník bratislavskej súťaže pod názvom Pohár oslobodenia sa hral 26-27. marca 1977. Súťaž sa hrala v kultúrnom dome bratislavského Slovnaftu (areál Slovnaftu ponúkol viacero miest na hranie, na obrázku vľavo vidíte bývalú závodnú jedáleň Slovnaftu, miesto, kde sa súťaž hrala viackrát), hlavným domácim organizátorom bola dvojica Ivan Tatranský a Pavel Mokráň, silnú zahraničnú maďarskú klientelu doviedol (podobne ako počas celej existencie súťaže a podobne ako v Košiciach) maďarský rozhodca a organizátor János Szentpéteri. Zúčastnilo sa 48 párov, z nich 25 maďarských. Vyhrala maďarská dvojica Pál-Urai, na treťom mieste skončili Košičania Boros-Hencz. Z československých hráčov obsadila ešte štvrté miesto pražská dvojica Čech-Kopecký, na desiatom mieste skončili Ostravčania Šlachta-Ussinski(?).

V roku 1978 sa v dňoch 8-9. apríla sa v druhom ročníku súťaže podobne ako v roku 1977 hrala len súťaž párov. Zúčastnil sa veľmi slušný počet 76 párov (41 maďarských, 4poľské, 1 rakúsky ). Súťaž skončila úspechom domáceho páru Filip-Velecký (posledne menovaný na obrázku vpravo, obrázok pochádza zo súťaže z Uherského Hradišťa), na štvrtom mieste skončil brnenský pár Fiala-Fládr (Miloš bol o pár rokov neskôr ako chartista "emigrovany" do Rakúska), na piatom Boros-Moškovič z Košíc a na šiestom pražský pár Hebák-Jelínek (hrajúci v tom čase tzv. silným pasom). Do prvej desiatky sa ešte zmestil bratislavský pár Viest-Segeč.

V ročníku 1979 sa súťaž hrala 7-8. apríla za účasti 104 párov. Ku zvýšenemu počtu prispela zvýšená poľská účasť, ktorá sa na rozdiel od minulého ročníka už venovala hre a nie provokačným protestom. Významý úspech zaknihovala pražská dvojica Štulc (neskorších rokoch NPC československej a českej reprezentácie) - Voráček (nezabudnuteľný Venca bol hlásateľom myšlienky, ze najlepšie bridžové družstvo by bolo Voráček, Voráček, Voráček a Voráček, čím sa ale v podstate ani veľmi nelíšil od 99percent iných hráčov, ktorí nadhodnocujú svoju výkonnosť :)), medzi najlepších desať sa naše páry tentoraz podľa mojich zdrojov nedostali.

Ďalší ročník sa hral 26-27. apríla 1980 za účasti 80 párov (polovička z Maďarska, 4 páry z Poľska). Vyhrala maďarská dvojica Végh-Szirmay, tretím miestom vynikajúci úspech zaknihovala domáca dvojica Mokráň-Tatranský. Do prvej desiatky sa ešte dostala dvojica Šnábl-Velecký na štvrtom mieste.

V roku 1981 sa hralo 3-5. apríla a súťaž rozšírila aj o súťaž družstiev. Tej sa zúčastnilo dokonca 33 družstiev. Vyhralo vtedy silné maďarské družstvo Pronievicz, do prvej desiatky sa dostali len maďarské a poľské dvojice. Súťaž párov za úcasti 118 párov (!!) vyhrala legendárna brnenská dvojica Hanke-Leitner, úspech brnenského bridžu podčiarklo deviate miesto dvojice Picmaus-Zoubek. Do prvej desiatky sa ešte dostala pražská dvojica Literák-Kopřiva na piatom mieste. Poznámka: pozorný čitateľ si asi všimol, že súťaže družstiev pravidelne končili úspechom zahraničných, prevažne maďarských družstiev. Dôvod? Nielen vyššia herná kvalita (a to ešte skutočná maďarská špička ako Dumbovich&spol. na naše súťaže nechodila), ale aj výrazne vyššia skúsenosť, nakoľko maďarskí hráči mali za sebou množstvo domácich súťaži tohto druhu a zároveň sa na rozdiel od našich hráčov pravidelne zúčasťňovali súťaží v Rakúsku (hlavne Viedeň), v Juhoslávii (hlavne Pula), ale aj takých lukratívnych miestach ako boli Benátky (páraky sa tam vtedy hrávali so 600 pármi), Monte Carlo alebo Cino del Duca. Tejto hernej rutine sme našimi zvyklosťami získanými v hraniciach od Šumavy k Tatrám nemohli reálne konkurovať.

O súťaži konanej v roku 1982 v dňoch 1-4. apríla nemám informácie.

Nasledujúci ročník v roku 1983 súťaž párov(86) vyhrala pražská dvojica Jirout-Otevřel, do prvej desiatky sa dostala ešte pražská dvojica Havel-Erde. Mimo hlavného páraku sa ešte hral Patton, v ktorom uspeli ako obyčajne maďarské družstvá, kým v tzv. bleskovom páraku linku NS vyhrala dvojica Filip-Henc a linku EW brnenská dvojica Fiala-Zoubek.

V roku 1984 súťaž družstiev(33) aj súťaž párov(76) vyhrali maďarskí hráči. Ďalšie ročníky Pohára oslobodenia sa už nekonali. Pokusy nadviazať na toto obdobie v roku 2009 tzv. Veľkou cenou Bratislavy (15 párov) alebo tzv. Danubius pohárom v roku 2015 (14 párov) boli len jednorázové, takže ťažko mohli uspieť.

Niekoľko poznámok ku tomuto obdobiu. Bez maďarskej podpory, predovšetkým bez podpory osoby Jánosa Szentpéteriho (na obrázku vľavo s manželkou), by ako košická, tak bratislavská súťaž asi zanikli skôr, ba možno by ani nevznikli. Ak by sa však kar súťaže bez jeho osoby nekonal, aj tak je zrejmé, že by súťaže mali oveľa menej účastníkov a teda aj slabšiu domácu reputáciu. Organizačnú činnosť J. Szentpéteriho, ktorému aktívne pomáhala aj jeho manželka, je dnes ťažké v plnej miere oceniť. Jeho úsilie, nasadenie a entusiazmus prekonávali v tej dobe bežné komunikačné problémy (žiaden email, žiaden web, málokto mal telefón, atď). Napriek tomu zásadne prispel ku domácim maďarským súťažiam, kde býval hlavným rozhodcom na mnohých dobre obsadených súťažiach, ale nevyhýbal sa ani rozhodovaniu a organizovaniu "malých" súťaži a podobne aktívne prispel aj ku súťažiam rumunským. Osobnosť J. Szentpéteriho ukazuje ako rozvoj bridžu závisí nielen od systematických opatrení, ale ako k jeho rozvoju môže reálne pomôcť práca jednotlivca.

Druhou zaujímavosťou, na ktorú si spomínam, bola technická príprava súťaží a spočítanie výsledkov. V tom čase sa aj v socialistických krajinách začínali používať počítače (šlo v drvivej väčšine o nelegálne klony západnych počítačov) a tento trend sa objavil aj na bratislavských súťažiach, pričom kľúčovú úlohu pri uplatňovaní výpočtovej techniky zohral Robert Vašíček. Prvou lastovičkou z tohto hľadiska bolo generovanie počítačových rozdaní. Samozrejme, jedna vec bolo rozdania vygenerovať, druhá vec dostať ich ku hráčom. Na to sa používali rôzne metódy, od ručnej prípravy takýchto rozdaní pred súťažou až po kombináciu duplovania pripravených rozdaní pre ďalšie sekcie - rozdanie sa pripravilo len raz, hráči po jeho odohratí pripravili jeho kópie pre 2 či 3 alebo aj 4 ďalšie sekcie. To znamenalo isté predĺženie prvého kola, ale benefity z tohto postupu boli evidentné. S generovaním počítačových rozdaní bola spojená aj niekoľkoročná legenda o singl kráľoch, podľa ktorej počítačové rozdania nie sú generované podľa pravdepodobnosti a napríklad singl krále sa vyskytujú oveľa viac ako v "bežnom" zivote, takže Robert musel štatistikami z generovaných rozdaní presvedčiť verejnosť (aj mňa :)), že rozdania sú generované v zhode s pravdepodobnosťou. Kým pri generovaní rozdaní šlo skôr o pikantný problém, tak výpočet výsledkov súťaže predstavoval v tom čase serióznu úlohu. Keďže o bridgematoch nebolo ani chýru, tak sa výsledky zapisovali ručne do zápisových lístkov. Následné spočítanie výsledkov vyžadovalo otopovanie týchto zápisov, čo bolo tým komplikovanejšie, čím viac sekcií sa hralo. Druhým krokom bolo prenos otopovaných výsledkov do súhrnnej tabuľky, z ktorej sa určilo poradie. Každý krok bol potenciálnym zdrojom chyby a tak sa občas stalo, že výsledky sa spočítali až niekoľko dní po súťaži - napríklad Maďari raz hľadali jednu chybu vo výsledkoch vtedy najväčšej európskej súťaže sponzorovanej firmou Philip-Morris vyše týždňa. Nebolo teda ojedinelé, že hráč sa výsledky súťaže dozvedel až niekoľko dní po jej skončení - hlavne vtedy, ak sa po jej skončení ponáhľal na vlak. Preto možnosť použiť počítače na spočítanie výsledkov bola vítaná, lebo mimo rýchlejšie dodaných výsledkov sa dali ponúknuť aj kvalitné frekvencie a neskôr otopované privátne zápisové lístky. Robert pripravil pre bratislavskú súťaž aj fortranovský program pre výpočet výsledkov. Prakticky to potom vyzeralo tak, ze prvé kolo sa počítalo niekedy v noci - raz až temer do rána, druhé kolo po skončení súťaže so snahou dodať výsledky čo najskôr, čo sa sa postupne začalo dariť. Počítalo sa na niektorej z prevádzok Slovnaftu, na počítači rady ADT (ilustratívny obrázok vpravo) výpočtový tím (ak si dobre pamätám, tak väčšinou šlo o Vašíčka, Mokráňa, Tatranského a mňa) mal vybavené povolenie na vstup do závodu, a výpočet spočíval v zadaní výsledkov zo zápisových lístkov do počítača. Kedže šlo o činnosť, ktorá bola nevyhnutne chybová, tak boli tieto vstupné údaje priebežne vytlačené a kontrolované. Takto sa dali výsledky jedného kola (pri väčších súťažiach bolo treba zadať cca 1500 čísiel) spočítať do dvoch hodín, občas aj rýchlejšie.

Ak sa vrátim ku historickému pohľadu na samotnú súťaž, tak ohľadom bratislavskej súťaže je evidentné, že v sebe skrývala veľký potenciál. Myslím, že mnoho z tohto potenciálu bolo dané polohou Bratislavy, ktorá je dobre dostupná pre súťažiach z viacerých krajín. Keďže poloha Bratislavy sa odvtedy nezmenila :), tak tento potenciál spí sťa šipková Ruženka a čaká na toho, kto ho zo spánku preberie. Nie je to ľahké, ale nemalo by to byť nemožné.

 

Komentárov   

 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Hwa 2020-03-07 05:30
Because the admin of this ite iis working, no question very soon it will be renowned, due
to its feature contents.

Feel free to visit mmy web page ... worldshithead.com
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Yong 2020-05-02 06:13
Hola! I've been reading your weblog for a long time now aand
finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Atascocita
Tx! Just wanted to say kep up the good job!Herre is my webpage vulkan grand
casino
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Chanda 2020-05-13 22:07
Thank you for every other wpnderful article. The place else could anyone gget that kind
of info in such an ideal means of writing? I haave a presenation subsequent week, and I'm at the search for such info.


Feel free to visit my blog post magnetic vinyl sheets
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Jeff 2020-06-19 00:42
Appreciation to my father whoo stated to me regarding this blog, this website
is actually amazing.
Repair of the living room home repair price design of a children's room for a boy
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Ismael 2021-03-12 04:26
My family all the tim say that I am killing my time here at net, however I know I am
getting experience evefyday by readingg thes pleasant
articles or reviews.
Esteroides web page cómo bombear la prensa
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Darin 2021-06-18 16:26
Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's weblog link oon your page at
suitable place and other person will also do same in support of you.

web site
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Harry 2021-07-09 02:49
Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to
and you're just too excellent. I really like what you've acquired here, really like what you are saying and the
way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of
to keep it wise. I can not wait to read much more from you.
This is really a terrific web site.

Also visit my web page; skate
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Scott 2021-07-09 06:39
This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved
to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.
I really loved what you had to say, and more than that, how
you presented it. Too cool!

Here is my page :: جویس
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Tracey 2021-07-13 08:47
It's the best time to make a few plans for the longer term and it is
time to be happy. I've read this publish and if I may
I want to recommend you some interesting issues or suggestions.
Perhaps you could write subsequent articles referring to
this article. I desire to learn more issues about it!Here is my web site ... buy instagram followers
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Burton 2021-07-13 09:11
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your
blog when you could be giving us something informative to
read?

my web page مشاوره خانواده تهران
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Libby 2021-07-15 03:42
Post writing is also a excitement, if you be familiar with afterward you can write if not it is
complex to write.

Feel free to visit my web blog ... معتبرترین کازینو آنلاین; Mariana,
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Fermin 2021-07-16 01:28
Hmm iss anyone else having problems witrh the pictures on this boog loading?
I'm tryng to determine if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feed-back would be geatly appreciated.
Katzenfutter test trockenfutter webpage gps sender
katze test
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Kennith 2021-07-18 11:26
Hi, i think that i saw you visited my website so i
came to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my website!I
suppose its ok to use some of your ideas!!

Have a look at my page :: قیمت شامپو دکتر
بیز
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Winona 2021-07-18 18:29
Why users still make use of to read news papers when in this technological world all
is available on web?

my webpage :: تور استانبول
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Brook 2021-07-20 03:11
Amazing! Its really awesome piece of writing, I have got much clear idea about from this paragraph.


Stop by my web-site; buy instagram followers [Ebony]
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Eloise 2021-07-31 00:18
What's up, just wanted to tell you, I loved this post.
It was practical. Keep on posting!

my web-site ... buy instagram
views
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Sadie 2021-08-01 17:35
If some one wants expert view about blogging after that i advise him/her to visit this webpage,
Keep up the nice work.

My site - قفسه فلزی (bit.ly)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Christie 2021-08-05 01:22
It's very effortless to find out any topic on net as compared to
books, as I found this paragraph at this web page.

Feel free to surf to my website: buy instagram likes
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Beatriz 2021-08-12 11:13
Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was curious
about your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to exchange strategies
with others, why not shoot me an email if interested.


Review my site; بهترین دکتر روانشناس تهران (Vrgl.ir)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Sherrill 2021-08-15 15:20
It's going to be end of mine day, however before ending I am reading this
fantastic piece of writing to improve my experience.


Stop by my blog post; Quiz (Gia)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Louvenia 2021-09-02 01:33
This paragraph is really a fastidious onne it
assists new internet people, who are wishing in favcor oof
blogging.

Feel fee to surf to my website; slot online habanero
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Mammie 2021-09-03 11:04
Spot on with this write-up, I really feel this website needs a lot more attention. I'll probably be back again to read more, thanks for the info!


Here is my web page: เกมสล็อต
โร มา
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Nikole 2021-09-05 16:36
Hi every one, here every person is sharing these familiarity, therefore it's fastidious to
read this weblog, and I used to go to see this webpage everyday.


Have a look at my web-site :: https://dark168bet.com/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Eldon 2021-09-06 23:17
Hello, I check your new stuff like every week. Your story-telling style is awesome,
keep up the good work!

Feel free to surf to my web blog ... https://Freefire.bet/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87-03-08-21/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Marina 2021-09-07 07:38
If you arе going for finest contents like I do, simpply
pay a quyick visit this wеb sіte everyday since
it gives feature contents, thanks

my weeb blog: aɗvancement
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Ivey 2021-09-07 13:19
Nice blog! Is your theme custom made or did
you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple
tweeks would really make my blog shine.
Please let me know where you got your theme. Thanks a lot

my blog post; สล็อต777
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Federico 2021-09-12 18:15
Excellent blog here! Also your web site quite a bit up fast!

What host are you using? Can I am getting your associate link to your host?
I desire my website loaded up as fast as yours lol

my web-site: https://freefire.bet/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-25-08-64/
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Enrique 2021-09-13 10:14
Thanks very interesting blog!

Also visit my blog post: superslot777
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Hollie 2021-09-13 17:00
Attractive component to content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account your blog
posts. Any way I will be subscribing in your feeds and even I achievement you
access constantly rapidly.

My page; สล็อต แตก ง่าย
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Cecilia 2021-09-15 23:20
We are professional wholesale provider of jerseys, specialised in supplying Wholesale Jerseys and customized jerseys.
Jerseys using 100% stitched traditional quality, all Numbers,
Logos and Brands are sewn on and embroidered.

jerseys football
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Camilla 2021-09-16 11:06
We happen to be professional wholesale distributor of jerseys, specialized
in supplying General Jerseys and personalized jerseys.

Jerseys together with 100% stitched authentic quality, all Quantities,
Logos and Labels are sewn about and embroidered.

chinese jersey store
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Linnie 2021-09-17 16:01
I was suggested this web site by my cousin. I
am not sure whether this post is written by him
as no one else know such detailed about my problem.
You're wonderful! Thanks!

Also visit my web site :: เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เครดิตฟรี2021
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Lois 2021-09-17 17:32
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!


my page :: สล็อตโรม่า
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Ivan 2021-09-22 03:17
Why people still make use of to read news papers when in this technological world everything
is existing on web?

my webpage สปินฟรี
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Dallas 2021-09-22 13:18
We happen to be professional wholesale provider of jerseys, specialized in supplying Wholesale Jerseys and custom-made jerseys.
Jerseys together with 100% stitched authentic quality, all Quantities, Logos and
Titles are sewn in and embroidered.
cheap nfl jerseys china
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Melinda 2021-09-23 07:07
Wow! Finally I got a website from where I know how to actually obtain useful facts concerning my study and knowledge.


My web site: iron man 2 costume
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Z histórie slovenského bridžu III.Cerys 2021-09-23 14:55
Great site. Plenty of helpful info here. I
am sending it to several friends ans additionally sharing in delicious.

And certainly, thanks to your effort!

Stop by my web page :: คลิปหลุด
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť