Home Blue Team Blue Team - Guglielmo Siniscalco
Blue Team - Guglielmo Siniscalco | Tlačiť |  E-mail
Pondelok, 01 Júl 2013 00:00
Blue Team - 3krát o trefovej trojke

Ako bolo spomenuté v úvodnom článku o družstve Blue Team, tak v tomto družstve hralo viacero hráčov, avšak len osem z nich sa všeobecne pokladá za členov jeho "základnej zostavy". Ide o Belladonu, Garozza, Forqueta, Avarelliho, D'Alelia a Pabis-Ticciho. K nim sa zaraďujú ešte Charadia a Siniscalco, ktorí hrali v Blue Teame hlavne na začiatku jeho veľkolepej bridžovej éry. Každého z týchto hráčov si v seriáli o Blue Teame predstavíme niekoľkými rozdaniami.

Siniscalco je možno najmenej známy z týchto ôsmich hráčov. Hral v družstve síce najmenej, ale hral skvele. Predstavenie hry Guglielma Siniscalca začneme jedným rozdaním z majstrovstiev Európy. Téma nie je nová, ale u takýchto zahratí mimo promptného zhodnotenia situácie je dôležitý aj rytmus hry, aby súperi nechytili nejaké podozrenie.


West vyniesol 5 a East hral 10.

Ako má hrať hlavný hráč, aby maximalizoval svoje šance na splnenie?

Celé rozdanie vyzeralo nasledovne:

Siniscalco zobral desiatku esom a zahral tref ku kráľovi. Nasledoval nevyhnutný kárový impas. West zobral zdvih kráľom a istý si J u partnera, pokračoval formálne správnou Q, aby sa zaistil pred prepustením u hlavného hráča v prípade, že by partner mal singl J. Záväzok bol teraz ľahko splnený s nadzdvihom.

Pokiaľ by Siniscalco vzal prvý zdvih J, tak by obrana veľmi pravdepodobne uspela. Keďže obranca by videl, že hlavný hráč má ešte dve pikové zádrže, tak by musel zmeniť svoju obranu na inú farbu. A do úvahy pripadajú len srdcia.

Aj nasledujúce rozdanie nevyzerá na prvý pohľad zložite.
West vyniesol 7.

Aký máte plán hry?

Celé rozdanie vyzeralo nasledovne:

Rozdanie by bolo triviálne, keby hlavný hráč mohol odohrať 5 trefových zdvihov. Avšak výnos vyzerá ako singl, čiže trefy sú delené 3-1 a zablokované vysokými strednými kartami hlavného hráča.

Siniscalco našiel riešenie ohľadom blokujúcich trefov. Zobral výnos na stole a zahral J. East prikryl kráľom, Siniscalco prebil. Teraz prešiel na stôl 8 a zahral 10. East opäť prikryl Q a Siniscalco opäť zdvih prebil. Nasledovalo ďalšie káro na stôl a zo stola bola hraná srdcová osma. Tu už East nemal čím prebiť a Siniscalco konečne mohol urobiť zahratie, ktoré týmto postupom od začiatku sledoval: zahodil jeden zo stredných blokujúcich trefov. Teraz už South bol schopný stiahnuť svojich päť trefových zdvihov a záväzok splnil.

Časovanie hry, tzv. tempovanie a kontrola farieb sú jedným najťažších, ale zároveň najpotrebnejších elementov kvalitnej hry. Pozrime sa teraz ako s týmito atribútmi vysporiadal člen Blue Teamu v nasledovnom rozdaní.

Otvorenie 1Nt ukazovalo 13-15 bodov. Siniscalco vyniesol Q. Hlavný hráč zobral kráľom a zahral 4, nasledoval 10, Q ...


Ako by ste bránili v Siniscalcovej pozícii?

Ak ste sa rozhodli, tak si teraz môžete pozrieť celé rozdanie:

Forquetova desiatka umiestňuje J do ruky hlavného hráča (je to užitočné pravidlo: ak na druhej pozícii hraje hráč zbytočne vysokú kartu, ktorá bude pravdepodobne prebitá z listu ďalšieho hráča, tak by mal hrať zo sledu najvyššiu) a umožnila Siniscalcovi brilantnú obranu. Ak by Siniscalco vzal dámu esom, hlavný hráč by prepustil pikové pokračovanie, čím by prerušil komunikáciu medzi listami obrancov. Za takejto situácie by Forquet nemohol Siniscalca pustiť na zdvih potom, ako by sa naň dostal po vzatí trefového zdvihu.

Preto Siniscalco Q prepustil. Teraz záväzok nemožno splniť, nakoľko treba trefy vypracovať a pikovej zádrže bude hlavný hráč zbavený vtedy, keď West má ešte istý vstup do svojho listu. Kým nie je kárové eso vyrazené, tak South nemôže zobrať viac ako osem zdvihov.

Z tohto dôvodu South pokračoval J. Aj na túto zohrávke však existoval exaktný liek. Siniscalco káro vzal a zahral J. Toho South prepustil, čím prerušil pikovú komunikáciu obrany. Teraz už pikové pokračovanie neporáža, obrana musí otočiť na káro. Tak sa aj stalo. Hlavný hráč môže vyvesiť bielu zástavu (zhruba takto nejako), lebo teraz vydá nasledujúce zdvihy: jeden pik, jeden tref a tri kára.

Na druhom stole sa hrali 3NT z druhej strany. East vyniesol káro, West zobral a pokračoval v kárach. Charadia vyrazil trefovú zádrž súpera a hladko splnil. Ide o typickú ukážku vnútorného náboja našej hry: bezproblémové rozdanie na jednom stole a úplne iného výsledku dosiahnutého aj vďaka technickej bravúre na stole druhom.

V budúcom pokračovaní tohto seriálu o Blue teame sa budeme venovať Eugeniovi Charadiovi, druhému z hráčov Blue Teamu spojeného z úvodnými úspechmi tohto legendárneho družstva, ale zároveň aj hráča, ktorý podobne ako Siniscalco opustil družstvo predtým ako dosiahlo svoj výkonnostný vrchol a najväčšiu slávu.

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť