Home EdoWell Neoprávnené informácie (2)
Neoprávnené informácie (2) Tlačiť E-mail
Piatok, 12 September 2014 07:28
Neoprávnené informácie (2) Pokračujeme v téme rozhodovania rozdaní s neoprávnenými informáciami. Prvá časť úvah na túto tému je tu.

Rozdanie č.1.


Fakty: EW licitujú prirodzene. S zasiahol 2kára, alertované. NS zasahujú konvenciou Ghestem. 2kára teda ukazujú trefy a piky, avšak S na to zabudol (stane sa). N licit korektne vysvetlil a zalicitoval 3trefy. Linka EW sa dolicitovala do záväzku 3NT a po srdcovom výnose 2krát padla. EW privolali rozhodcu, reklamovali UI a jeho využitie v ďalšej licitácii. Ako by ste rozhodli tento prípad?

Základný bod rozhodovania: vysvetlením alertovanej hlášky získal S neoprávnenú informáciu. S nesmie licitovať na základe tejto informácie, pravidlá mu jej využitie jednoznačne zakazujú. Nebyť tejto informácie môže S pokladať partnerove 3trefy za návrh konečného záväzku. Ak 3 trefy S nezapasuje, tak zrejmým dôvodom je to, že sa dozvedel, že svojím licitom ohlásil inú rozlohu než mal v pláne zalicitovať. Pozrime sa na teraz na odpovede na otázky formulované ako pomôcku pre šetrenie takýchto prípadov v predošlom texte venovanom tejto téme:

  1. Vyskytla sa neoprávnená informácia (UI)? Odpoveď: áno, UI je vysvetlenie hlášky 2kára
  2. Existujú tzv. logické alternatívy (LA)? Odpoveď: áno. Nebyť UI, S by mal/mohol pasovať, lebo N ešte nelicitoval, môže mať "milión" trefov, pričom rozloha S je "známa".
  3. Mohla prenesená informácia zjavne ovplyvniť výber logickej alternatívy? Odpoveď: UI mala dokázateľne vplyv na ďalší licit Southu, lebo bez UI by mal/mohol pasovať.
  4. Ak bola neprevinená linka poškodená, tak rozhodca zváží pridelenie upraveného vysledku. Odpoveď: linka EW bola poškodená, lebo si vytvorila výrazne inú predstavu o rozlohe kariet u súperov a súper zároveň využil UI ku pokusu o zjavne lepšiu LA, čo mu pravidlá zakazujú.
Máme "konštantné" odpovede na prvé otázky: UI sa vyskytlo, LA existuje. Skutočný problém je skoro vždy koncentrovaný v odpovedi na otázku, či prenesená informácia mala dokázateľne vplyv na ďalšiu licitáciu. V tomto prípade podľa môjho názoru jednoznačne mala. Zostáva rozhodnúť o tom, aký upravený výsledok bude pridelený. Keďže všetky odpovede na čiastkové otázky sú pozitívne, tak rozhodca v tomto rozdaní pridelil upravený výsledok 3trefy s kontrou(!) za 1400 a odvolacia komisia odsúhlasila toto rozhodnutie.

Rozdanie č.1 bolo ukážkou jasného porušenia pravidiel a uvádzam ho preto, lebo podľa mojej mienky predstavuje zjavný a dokázateľný súvis medzi výskytom UI a ďalšou licitáciou. Nie vždy to ale bude tak, ba práve naopak. Stále však platí, že rozhodovanie o tom, či je zjavný a dokázateľný súvis medzi UI a ďalšou licitáciou, je kľúčové a malo by byť oporným bodom celého procesu rozhodnutia o neoprávnených informáciách.

Rozdanie č.2.

Komentár: alertované 3kára ukazovali pikový fit a károvú figúru.

Fakty: East privolal rozhodcu, keď sa licitačná tácka vrátila s kontrou na 4piky a reklamoval zmenu tempa. Rozhodca zistil, že S licitoval kontru po dlhšej, ale významnej pauze, pravdepodobne najmenej 30 sekúnd (výpovede hráčov sa ako obyčajne nezhodovali). Rozhodca sa vypytoval viacerých hráčov na tento sled. Väčšina by licitovala 5 trefov priamo po 4 pikoch, bez kontry partnera. Ale niektorí by pasovali aj po kontre partnera. Hráči sa zároveň domnievali, že kontra ukazuje silný list a dobré hodnoty len v trefoch a srdciach.

Verdikt rozhodcu: váhanie je UI, pass je LA, takže pridelil upravený výsledok 4piky s kontrou rovno.

NS sa odvolali. NS pri odvolaní tvrdili, že licitácia S pred kontrou nebola významne pomalšia než predtým. N tvrdil, že reverz partnera ukazuje 16 bodov a viac, kontra potom horné maximum otvorenia prirodzeného systému. Za týchto okolností N vie vzhľadom na svoj trojlist pik, že sila partnera je koncentrovaná v licitovaných farbách a že defenzívne zdvihy partnera jeho rozloha neguje a sám zároveň žiadne defenzívne zdvihy nemá, takže jeho licit je oprávnený. E žiadal odvolaciu komisiu, aby zvážila, prečo N nelicitoval 5trefov hneď po 4pikoch. Rozhodca dodal, že S mu povedal, že jeho kontra bola trestná.

Teraz k rozhodnutiu odvolacej komisie, ktorá hľadala odpovede na 3 otázky:
  1. Vyskytla sa neoprávnená informácia (UI)? Odpoveď: áno
  2. Existovala logická alternatívy (LA) ku licitu 5trefov? Odpoveď: áno. Prieskum zistil, že existovala skupina hráčov, ktorá by kontru pasovala.
  3. Mohla neoprávnená informácia zjavne ovplyvniť výber logickej alternatívy? Odpoveď: nie. Komisia rozhodla, že UI nemala dokázateľne vplyv na výber licitu N, lebo váhanie pred kontrou nepridáva ku licitu S použiteľnú informáciu. Tento názor je možno prekvapujúci, ale dá sa kvalitne zargumentovať: predstavme si, že S kontroval 4piky v tempe. Čo potom vie jeho partner o jeho liste? Má ho vďaka svojmu listu a celkovej licitácii ako dlani: silný list, niekde na hranici forsingu do hry, cca 20-22 bodov, najmenej 5 trefov a 4srdcia, max jeden pik, možno dokonca šikén. Na základe tejto perspektívy a svojho listu v spojení s pravidlom nepripustiť v obratových rozdaniach vysokú stratu, teraz samozrejme zalicituje 5trefov. Iste, niekto možno zapasuje. Ale dobrý hráč nebude pasovať. A teraz si predstavme, že S nekontroval v tempe. Čo potom vie jeho partner o jeho liste naviac vďaka tejto informácii? Odpoveď je zrejmá: nič. Nič, lebo S silnejší list ako mal nemôže mať. Inými slovami: váhanie S bolo formálne UI, ale neprenieslo použiteľnú alebo dodatočnú informáciu. V podstate je správanie sa S neštandardné - ako jeho váhanie, tak jeho údajná trestná kontra - ale táto licitačná nekvalita ešte nepredurčuje jeho partnera ku pasovaniu kontry. Inými slovami: UI vás ešte nezbavuje všetkých možností, nie ste povinný pasovať, ak si myslíte, že list, ktorý držíte v ruke, Vás ku ďalšiemu licitu zjavne oprávňuje.
Vzhľadom na negatívnu odpoveď na tretiu otázku odvolacia komisia rozhodla o zrušení prideleného upraveného výsledku a obnovila pôvodný výsledok dosiahnutý u stolíka. Poučenie: pri rozhodovaní treba skúmať aj to, či UI naozaj obsahuje dodatočnú, neoprávnenú informáciu.

Rozdanie č.3.

Máte ako S nasledovný list: AKQ95 9 J5 AQ876. Hráte párový turnaj a licit prebieha nasledovne:
2 W boli Michaels, Vaše 4 sú slemová ponuka. Partner zalicitoval 5 . Čo teraz? Situácia vyzerá zle. Teraz je totiž zrejmé, že 3NT boli v párovej súťaži lepším záväzkom ako partnerom ponúknutých nechutných 5 trefov. Môžete povedať 6 trefov a padnúť alebo splniť alebo môžete pasovať. Ak bude mať partner povedzme list
list1: 32 AJ72 K943 KJ8
tak záväzok asi splníte, ale ak bude mať niečo ako
list2: 32 K943 AJ72 KJ8
tak záväzok veľmi pravdepodobne padnete. Podľa mojej mienky je v párovom turnaji dobré zalicitovať slem, ale nedá sa kritizovať ani pass, lebo partner môže mat aj taký list (J2 KJ4 KQ72 KJ83), že slem nemá žiadnu šancu.

Predstavme si teraz, že partner pred zalicitovaním 5 trefov premýšľal asi 25-30 sekúnd. Takéto zreteľné váhanie sa pokladá za neoprávnenú informáciu, tzv. UI. A sme u pravidla 16B. Po výskyte UI podľa pravidiel S nesmie zvoliť z možných logických alternatív do úvahy tú, ktorá je týmto UI zjavne indikovaná.

Problém je v tom, že S samozrejme zaregistroval váhanie partnera, ale nevie, ktorá logická alternatíva je týmto váhaním zjavne indikovaná a preto by ju podľa pravidiel nemal voliť. Dokážem to nasledovne. N mohol zvažovať nasledovné hlášky:
a. 4piky s dublom pik ako vhodný alternatívny záväzok v párovej súťaži
b. 4nt ako stop licit, ktorý však zamietol preto, lebo sa obával, že partner by to pochopil ako RKC
c. 4nt ako RKC, ktoré ale zamietol, lebo nema kontrolu I a II. kola v jednej červenej farbe
d. mohol cuebidnúť ako ponuku do slemu, ale keďže má minimum a len trojlist tref, tak napokon cuebid zamietol
e. mohol premýšľať aj z mnohých iných, subjektívnych príčin, napríklad nejasnosti ohľadom dohôd pre danú situáciu alebo si nevedel na ne spomenúť - to sa povedzme týka hlášky 4NT ako potenciálneho stopu v licitácii

Ani jeden z týchto dôvodov podľa môjho názoru nehovorí pre niektorú logickú alternatívu ako zjavne výhodnejšiu. Existuje síce podozrenie, že v takýchto prípadoch hráč najčastejšie uvažuje nad slemovými možnosťami, ale je takéto podozrenie dostatočné? Podľa mňa nie, lebo najčastejšie neznamená zjavne naznačená.

Situácia je však diamatrálne rozdielna, ak by šlo o súťaž družstiev. V súťaži družstiev môžeme odmietnuť úvahy o hraní záchranných 4pikov alebo 4NT alebo o nejasnosti dohôd. 5 trefov vyzerá totiž stále ako bezpečný záväzok a tak naozaj môžeme oveľa silnejšie ako v párovej súťaži predpokladať, že ak W váhal, tak preto, lebo zvažoval slemové možnosti a napokon ich odmietol. Teraz ani S nemá dôvod licitovať 6 trefov preto, lebo 5 trefov je zlý záväzok. Ak teda S zalicituje 6 trefov, tak sa vystavuje riziku, že rozhodca posúdi UI ako váhanie obsahujúce neoprávenú informáciu.

Rozhodovanie je teda veľmi subtílne a špecifické, pritom dosť subjektívne. Ešte dodám, že v tomto rozdaní rozhodca rozhodol, že licit 6 trefov je v poriadku, ale odvolacia komisia rozhodla o pridelení upraveného výsledku 5trefov+1 (detaily tu, strana 4). Môj názor je zhodný s názorom rozhodcu, názory iných boli veľmi pestré. O čom to vypovedá? Tomu sa budem venovať v nasledujúcej a zároveň poslednej časti tohto malého seriálu o neoprávnených informáciach.

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť