Home EdoWell Aj Balicki a Zmudzinski
Aj Balicki a Zmudzinski Tlačiť E-mail
Utorok, 03 November 2015 11:39
Je asi väčšine čitateľov známe, že podvodnícka aféra neskončila obvinením najvyššie hodnoteného páru Fantoni- Nunes. Konečne, už vtedy bolo signalizované, že to nie je záverečné obvinenie a že do úvahy pripadá obvinenie ďalších dvoch párov, pričom tentoraz by malo ísť o špičkový poľský a druhý dosiaľ verejne neidentifikovaný pár, ale skoro iste šlo o renomovaný bulharský pár.

Situáciu veľmi skomplikovalo načasovanie obvinenia. Boy Brogeland stihol dať dokopy podklady pre obvinenie poľského páru Balicki - Zmudzinski (BZ) z podvádzania az tesne pred začatím majstrovstiev sveta. Podklady poslal WBF, svetovej bridžovej federácii. Akreditačná komisia WBF deň pred začatím súťaže pozbavila pár Balicki-Zmudzinski práva zúčastniť sa majstrovstiev sveta. Bezprecedentná akcia, naviac bez udania dôvodu. Začala tak špirála udalostí, ktoré sú vo svetovom bridži naozaj ojedinelé a ktoré zároveň ukazujú, ako sú riadiace bridžové organizácie ako EBL, WBF a aj národné organizácie nepripravené až neschopné rie3iť problémy tohto druhu.

Poďme rad za radom. Spomeňme najprv, čo sa udialo na úrovni WBF.
  1. WBF nedovolila páru BZ zúčastniť sa MS, ale doteraz nepovedala prečo. Zotrváva na pštrosej pozícii, že len využila svoje právo.
  2. WBF povolila poľskému družstvu náhradníka za dvojicu BZ, čo je Poliakmi interpretované ako súhlas z ich účasťou na MS.
  3. Bod 2 je dôležitý preto, lebo tri družstvá, ktoré sa kvalifikovali na MS a ktorých členovia boli obvinení alebo sa priznali ku podvádzaniu, sa sami vzdali práva účasti na MS (Izrael, Monaco, Nemecko).
  4. 18 zo 22 zúčastnených družstiev na MS vyzvalo Poliakov, aby si zobrali príklad ad bod 3 a odstúpili z MS.
  5. Poliaci na základe tvrdenia, že sa nachádzajú v inej vecnej dôkazovej situácii a v inom časovom rozmere potreby posudzovania takéhoto konania, zo súťaže neodstúpili.
  6. Poliaci majstrovstvá sveta vyhrali...
Tento rámec, ktorý má ešte kopu iných viac alebo menej dôležitých bodov, vytvoril guláš, v ktorom sa v súčastnosti moce svetový bridž. Typickou ukážkou tohto guláša je článok Roy Wellanda s názvom Poland should not have played in the Bermuda Bowl . Welland, Američan reprezentujúci Nemecko (čo bolo zdrojom konfliktu v rámci nemeckého bridžu), dlho a aj agresívne obhajoval nemecký pár Piekarek-Smirnov pred obvineniami z podvádzania, pričom to zakladal na ich opakovanom odmietaní tohto obvinenia vo vzájomných rozhovoroch s nimi a na svojom (prípadne na názore jeho partnerky, Sabine Auken) osobnom presvedčení. Po ich priznaní sa na stránkach Bridgewinnersu ospravedlnil Boyovi Brogelandovi za svoje texty, ale zdá sa, ze stále je ochotný hrať úlohu morálnej autority. V dlhočiznej diskusii ku jeho článku odznelo množstvo rôznych argumentov, ale hodnotu jeho názoru výrazne zdevalvovala skutočnosť, že Welland získal s Balickim a Zmudzinskim ako členmi spoločného družstva viacero významných víťazstiev a tak by jeho starosťou malo byť hlavne to, či sa týchto titulov (a s nimi spojenými finančnými odmenami) vzdá, ak sa obvinenie tohto páru z podvádzania ukáže ako oprávnené.

Prípad Welland ukazuje, ako je svetová špička hlboko namočená do súčasného škandálu (veď aj Brogelandovi, majúcemu najväčšie a nepopierateľné zásluhy na odhalení podvodov, sa vytýka, že prezrel až vtedy, keď sa jeho družstvo stalo obeťou podvodu, pričom katalyzátorom jeho konania bolo zlé rozhodnutie rozhodcov). Zároveň sa zdá, že mnoho svetových hráčov vystrkuje do popredia svoje ego, pričom sa vytvárajú rôzne záujmové partnerstvá. Našťastie, existujú aj hráči typu analytici, ktorých hlavným záujmom je snaha o identifikáciu a vyriešenie problému, čiže o odhalenie podvodníckej metódy bez bočných osobných cieľov.

Skúsim sa teraz venovať obvineniu páru Balicki-Zmudzinski (BZ) z podvádzania. Toto obvinenie predchádzala atmosféra, podľa ktorej bolo vo svetovej špičke rozšírené vedomie, že je medzi nimi možno až 5 párov, ktoré podvádzajú a že pár BZ je jeden z nich. Dá sa povedať, že aj samostatne v Poľsku existoval takýto názor, ale tu nebol väčšinový, skôr minoritný. Podvádzanie sa malo týkať hry v obrane, v oblasti, kde je tento pár pokladaný za svetovú jednotku. BZ totiž naozaj zriedkakedy nenájdu správnu obranu. Získať od tohto páru zdvih je rarita, ktorú podčiarkuje skutočnosť, že mnoho razy nájdu a realizujú aj expertské, prípadne krkolomné obrany. Hrajú lepšie ako iní alebo si pomáhajú dodatočnými informáciami?

Dokázať nejaký nezákonný spôsob odovzdávanie ilegálnych informácii nie je vôbec jednoduché.Analýza rozdaní je mnoho razy individuálna záležitosť, kde názor experta nie je ešte dôkazom, iba indíciou. Skutočný dôkaz môže pochádzať až z odhalenia konkrétnej podvodníckej metódy na základe dlhodobého pozorovanie hry dotyčného páru. Dlhodobé pozorovanie sa stalo možné po zavedení (web) kamier, ktoré monitorujú hru špičkových hráčov a výsledky tohto monitoringu sú k dispozícii každému záujemcovi. Tak sa stalo, že bol zistený vzorec pre vynášanie u páru Fantoni-Nunes a tento vzorec bol potvrdený v 82 z 85 analyzovaných prípadoch. Takáto vysoká zhoda dáva oprávnenie ku tvrdeniu, že tento pár podvádzal.

Mohlo by sa zdať, že ak máme k dispozícii kamerové záznamy, dostatok času a dostatok ľudí, ktorí záznamy analyzujú, tak žiaden podvodník nemôže ujsť svojmu odhaleniu. Lenže vec tak nestojí. Musíme si priznať, že vzorec pre vynášanie u páru FN bol naozaj primitívny a že aj tak to dalo nemálo roboty. Ako potom odhaliť sofistikovanejšie, prípadne výrazne sofistikované podvodné metódy, ktoré sa môžu kľudne vyskytovať? Musíme si uvedomiť, že viaceré páry majú za sebou odohrané desiatky tisíc rozdaní, pričom svoje vzájomné chovanie u stolíka majú v podvedomí dokonale zapísané a že akúkoľvek zmenu v chovaní partnera hráči registrujú a teda môžu zmenu použiť ako signál, pričom nezaujatý pozorovateľ vôbec nič nezbadá. A nepomôže ani to, že záznamy pozorne, spomalene študuje a podvodnícke signály hľadá koordinovane dobre organizovaná a motivovaná veľká skupina hráčov, majúca dokonca k dispozícii software vyvinutý pre svoju prácu. Nemusia odhaliť nič, nemusia odhaliť preto, lebo možností ako dobre a nedokázateľne podvádzať je priveľa. Celé to vyplýva z toho, čo si málokto uvedomuje: bridž ako partnerská hra založená na výmene informácií medzi partnermi je ideálna na vytvorenie nelegálnych mechanizmov pre odovzdávanie informácii. Žiaľ, v máloktorej hre sa dá tak ľahko podvádzať ako v bridži.

Tak a teraz konečne ku tomu obvineniu. Môžeme ho rozdeliť na 2 základné časti.

Prvou časťou by som nazval obvinenie, ktoré WBF predložil Boy Brogeland. Toto obvinenie sa odlišuje od predpokladu, že pár BZ podvádza v obrane a obviňuje tento pár z podvodu pri licitácii. Podvod sa mal udiať tak, že hráci veľkosťou medzier medzi použitými licitačnými kartami ukazovali potenciálne rezervy vo svojom licite. Ľudovo povedané: veľké medzery ukazovali, že hráč má ešte nejaké rezervy, kým natesno uložené karty biding boxu hovorili o to, že žiadna rezerva neexistuje.

Druhou časťou by som nazval obvinenie, ktoré postupne vypracovala bridžová komunita na Bridgewinnersi. Toto obvinenie ma viacero foriem, ktoré sa vyvíjajú a aj zanikajú ( čo je celkom logické, lebo sofistikovanejšie podvádzanie naozaj nie je možné odhaliť naraz, ale len postupne, za cenu aj slepých uličiek, prípadne toho, že celkový kód nebude odhalený). Obvinenie sa týka hry v obrane a je založené na mnoho razy zvláštnom správaní sa Balického po výnose jeho partnera. Obvinenie sa pokúša nájsť v tomto správaní nejaký vzorec, pričom tento vzorec by sa mal týkať signalizovania počtu kariet vo vynesenej farbe, prípadne v srdciach, prípadne nejako ináč, proste existuje viacero klonov tohto obvinenia.

V poslednom období sa pátranie po podvodníckej metóde sústredilo na podloženie obvinenia, ktoré WBF predložil Roy Brogeland. A zdá sa, že toto pátranie a dokazovanie, vedené Kitom Woolseym, bolo úspešné. Výsledky autor uverejnil v nasledujúcom článku. O sile predloženého dôkazu vypovedá mimo iného aj to, že má vysokú podporu (na základe rôznych ankiet na poľských bridžových fórach odhadom vyše 80%) aj medzi poľskými hráčmi. Medzinárodná podpora je samozrejme ešte silnejšia.

Ak bude tento trend pretrvávať alebo sa dokonca potvrdí, tak má poľský a svetový bridž obrovský problém.

V čom spočíva poľský problém? Poliaci teraz musia rozhodnúť (alebo prevziať rozhodnutie príslušného kompetentného medzinárodného orgánu) o vine tohto páru. Ak toto rozhodnutie o vine bude pozitívne, tak musia rozhodnúť o tom, či sa vzdajú prvého získaného titulu majstra sveta. Tento totiž titul síce vybojovalo bez páru BZ, ale na súťaž sa kvalifikovali aj pomocou jeho hry na ME v Opatiji.

V čom spočíva problém svetového bridža? WBF bude musieť rozhodnúť nielen o vine poľského páru, ale v prípade pozitívneho rozhodnutia následne aj o tom, či Poliakom - ktorým účasť na súťaži dovolili - odoberie titul majstra sveta získaný hráčmi, ktorí nie sú z ničoho podozrievaní. Pritom odobratie titulu majstra sveta je súčasťou oveľa väčšej Pandorinej skrinky plnej množstva rôznych titulov získaných pármi obvinených z podvodníctva, v ktorej sa budú motať viaceré národné organizácie vrátene ACBL, EBL a WBF.

Riešenie týchto otázok bude športový bridž zamestnávať v nasledovnom období, v nasledovnom kritickom období. Kritické bude z viacerých hľadísk. Možno očakávať prinajmenej personálnu obnovu vo viacerých funkciách. Napríklad v Poľsku už teraz silnejú hlasy žiadajúce odstúpenie vedenia poľského bridžového zväzu alebo jeho prezidenta. Poľsko sa zároveň obáva prípadného bojkotu tzv. bridžovej olympiády vo Wroclavi v roku 2016. Takéto hlasy - volanie po bojkote - sa už ozývajú. Tie isté hlasy volajú po novej organizácii majstrovstiev sveta, organizovaných nie cez WBF. Hrozí teda aj čosi ako rozpad jednotnej svetovej organizačnej schémy. Tieto hlasy neprevažujú, ale na druhej strane sú to hlasy prevažne tých, čo sa o odhalenie podvodníckej skupiny významne zaslúžili a tak ich nemožno podceňovať. Tak či onak, skôr alebo neskôr, nastane nepochybne personálna a organizačná rekonštrukcia bridžových orgánov, hlavne medzinárodných, ale aj viacerých národných. S tým bude spojený boj o funkcie, o získanie a uplatnenie vplyvy so všetkými negatívnymi dopadmi. Nečaká nás teda obdobie, na ktoré sa dá pozerať optimisticky.

Celá aféra má - alebo môže mať - aj pozitívne aspekty. Následkom tejto aféry sa bridž môže posunúť, respektíve vrátiť ku svojim originálnym eticko-herným aspektom a tak potlačiť silnejúci vplyv sponzorov a ich financií (práve súboj o finančné zdroje prevažne motivoval podvodnícke páry)vo svetovom bridži. Pred zaujímavým obdobím a ťažko zodpovedateľnými otázkami stoja napríklad bridžoví rozhodcovia. Ako je možné, že týmto strážcom čistoty hry roky unikali podvodníci na najvyšších svetových súťažiach? Majú vôbec rozhodcovia na takýchto súťažiach nejaký reálny mechanizmus, pomocou ktorého je možné odhaliť bridžových podvodníkov alebo sa len tvária, že takéto dáta o hráčoch zberajú? Alebo sa pozrime na problém z iného súdka. Vyše desaťročie nás medzinárodné bridžové organizácie zásobovali predstavami o zaradení bridžu medzi olympijské športy. Ktovie koľko úsilia a finančných zdrojov bolo obetovaných tejto absurdnej donquichotskej myšlienke. Dokonca svetový bridž podpísal antidopingové pravidlá Wada a samotné bridžové antidopingové pravidlá obsahujú 70 strán textu, na ktoré sa pri každej súťaži upozorňuje a niekde tuším už aj antidopingové testy na vylosovaných hráčoch realizovali. Budíček, vážení. Bridž je kartová hra, nie olympijský šport. Ja som síce prakticky abstinent a s neľúbosťou som hľadel na pivové poháre súperov pri hre, hlavne keď odišli od stolíka bez nich, ale pre niektorých alkohol ku kartám patrí (samozrejme, s mierou) a tak nevidím dôvod ich od stolíkov vyhánať.

V čom teda môže byť pozitívny aspekt tejto aféry? Nuž v tom, že si uvedomíme, čo bridž je. Že je to len kartová hra, ktorá je citlivá na možnosť podvodov a že ju budeme pred nimi chrániť. Bridž netreba teda chrániť pred dopingom (dokonca si dovolím povedať, že ak niekto použije napríklad nejaký prostriedok pre posilnenie pamäťe, je to jeho vec a nie vec organizátora), ale pred podvodníkmi. Na ochranu pred podvodníkmi musia existovať systémové nástroje. Nie náhodné, aké sa vyskytli teraz. A hlavne musia byť určené tresty za podvody. Nie je možné, aby podvodníci profitovali zo svojich podvodov. Musí byť jasne zakotvená povinnosť medzinárodných a národných orgánov podvodníkov postihovať veľmi prísne aj finančne, čiže zbaviť ich profitu, ktorý podvodom získali. Opakované podvody treba trestať doživotným zákazom činnosti (alebo aj ináč, ale podľa stanovených pravidiel, nie ad hoc). Proste bridž musí nájsť nástroje, vecné, praktické, legislatívne jasné, ktoré ho budú chrániť pred podvodníkmi a ktoré určia, ako treba v prípadoch obvinenia z podvodu postupovať a ako treba postupovať, ak sa takýto podvod preukáže.

Bridž by sa mal vrátiť ku svojim koreňom. Mal by si uvedomiť svoje miesto v spoločnosti. Bridž je krásna hra, ale zároveň je to vo veľkej väčšine krajín zábava nevýznamnej skupiny obyvateľov a výraznejšie ambície sú žiaľ len lákadlom pre dôverčivejšie povahy. Krása bridžu je v nemalej miere opretá na zdvorilom a čestnom správaní sa voči súperom. Podvodnícka aféra zrušila tento obraz našej hry, nie je totiž nič nečestnejšie ako podvod. Musíme sa preto zamerať na to, aby tento model správania bol čo najviac obnovený. Začať môžeme hocikedy, aj dnes. Napríklad tým, že sa u stolíka budeme správať ako džentlmeni za každých okolností.

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť