Home EdoWell Podvodnícka aféra - vyšetrovanie
Podvodnícka aféra - vyšetrovanie Tlačiť E-mail
Sobota, 02 Január 2016 13:06

Úvodná fáza podvodníckej aféry od začiatku novembra utíchla-skončila. Úvodnou fázou volám vznesenie verejných obvinení niektorých párov z podvodných metód. Z podvodov boli v úvodnej fáze obvinené štyri páry. Nemecký pár Smirnov-Piekarek vinu priznal v podstate paralelne zo vznesením obvinenia proti nemu. Ostatné 3 páry alebo vinu odmietli alebo sa k obvineniu prakticky nevyslovili.

Úvodná fáza vytvorila situáciu, keď nevyhnutne muselo nasledovať vyšetrovanie predneseného obvinenia. Otázkou bolo, kto bude vyšetrovať, aké má mať právomoci a ako jeho rozhodnutie majú akceptovať "nadriadené" alebo "podriadené" bridžové orgány. Bridžová legislatíva je ohľadom takéhoto vyšetrovania pomerne jednoduchá. Vyšetrovanie má viesť organizácia, ktorá organizovala súťaž, na ktorej došlo ku situáciám vedúcim k obvineniam. Keďže obvinenia boli vznesené a dokumentované na základe zápasov hraných na ME2014 v Opatiji, tak vyšetrovanie vedie EBL, organizátor tejto súťaže.

EBL pre daný prípad teda menovalo vyšetrovaciu komisiu (niektorí sa domnievajú, že až na nátlak veľkých národných zväzov). Komisia je trojčlenná, zložená v podstate z funkcionárskeho kádra EBL, čo aspoň vo mne nevzbudzuje veľkú dôveru. Komisii má pomáhať expertný panel tvorený zhruba desiatimi špičkovými hráčmi. Komisia sa musela nepochybne prebojovať cez množstvo problémov od vytvorenie postupov pre svoju prácu, cez zhromaždenie podkladov pre obvinenie, získanie názorov obvinených hráčov, spôsobu ako situáciu obsahujúcu pre a proti vyhodnotiť, dokumentovanie svojej práce (lebo v prípade vynesenia rozsudku možno očakávať odvolanie vrátane civilných a športových súdov), atď. Komisia sa pôvodne zaoberala tromi pármi, niekedy začiatkom novembra pribudol štvrtý pár, Balicki-Zmudzinski. Komisia dostala za úlohu ukončiť svoju prácu do konca roku 2015, lebo za humnom sú ďalšie ME a situáciu nemožno ťahať príliš dlho. Komisia pracuje v úplnom utajení, na verejnosť neprenikli žiadne správy o jej činnosti. Mlčí aj skupina expertov a mlčia aj obvinení. To je dobre, tak to má byť. Nie je mi celkom jasné, čo sa stane, keď komisia ukončí svoju prácu. Neviem, či má komisia právo vyniesť oslobodzujúci alebo obviňujúci rozsudok. Neviem, či výsledky jej práce preskúma disciplinárna komisia EBL a podľa svojho názoru ona prednesie verdikt. Alebo či nebodaj vyšetrovacia komisia prednesie svoje výsledky exekutíve EBL a tento riadiaci orgán potom rozhodne o verdikte.

Ďalším potenciálnym problémom je pôsobnosť rozhodnutia EBL o výsledkoch vyšetrovania. Národné bridžové zväzy sú viazané akceptovať rozhodnutia iných národných zväzov, pokiaľ sa týkajú členov dotyčného zväzu (napríklad SBZ musí akceptovať rozhodnutie o zákaze činnosti pre poľského hráča vynesené poľským bridžovým zväzom). Národné bridžové zväzy však nemajú právo posudzovať členov iného zväzu a v prípade (závažného) priestupku zahraničného hráča musia takúto udalosť zdokumentovať a predložiť na rozhodnutie príslušnému zväzu. Rozhodnutie zahraničného zväzu potom musia akceptovať. Vzťah medzi EBL a národnými zväzmi je však iný ako vzťah medzi národnými zväzmi. EBL nemá priamu rozhodovaciu autoritu nad členmi jednotlivých zväzov a národné zväzy nie su povinné sankcie EBL zamerané na ich členov akceptovať. V praxi však národné zväzy sankčné rozhodnutia EBL zamerané proti ich členom akceptujú a dá sa to očakávať aj v tomto prípade. Napríklad poľský bridžový zväz vopred ohlásil, že bude akceptovať akékoľvek rozhodnutie EBL ohľadom obvinených poľských hráčov.

Uvedené rozdelenie kompetencií zároveň znamená, že národné zväzy môžu viesť svoje vyšetrovanie previnení ich hráčov alebo sa rozhodnú prevziať výsledky vyšetrovania EBL. V tejto súvislosti je zaujímavý postup izraelského bridžového zväzu, ktorý vyšetrovaním obvinenia ich páru poveril špeciálnu etickú komisiu. Komisia vznikla ešte pred vytvorením vyšetrovacej komisie EBL a začala svoju činnosť razantnými verejnými vyhláseniami, avšak v poslednom čase sa o jej činnosti objavujú len správy, v ktorých posúva termíny verejného prerokovávania prípadu ďalej a ďalej. Medzičasom obvinený pár oznámil, že komisii doručil 400 stranový materiál dokumentujúci jeho nevinu. Po štyroch mesiacoch od vzniku komisie sa teda ešte nič nevie. Pozoruhodná situácia by nastala, ak izraelská národná komisia a vyšetrovacia komisia EBL dospejú vo svojej práci ku diametrálne rozdielnym uzáverom o vine :D. Tak čo onak, je nepochybné, že nás čaká v tomto prípade ešte nemálo prekvapení, zvratov a aj srandy. Zábavy však skôr cez stisnuté zuby, ako na kare...

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť